CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


3 Tùy chọn Giải pháp Mạng SMB với Bộ định tuyến, Bộ chuyển mạch & Mô-đun Thoại của Cisco

11/07/2023
Bookmark Tin tức

Giới thiệu

Cisco ISR 4000 series và Catalyst 2960X series không chỉ có thể đáp ứng nhu cầu mạng khuôn viên mà còn đáp ứng mạng SMB thông thường.

Các kiến trúc mạng giá cả phải chăng, an toàn và dễ quản lý sau đây được thiết kế cho các công ty có khoảng 60 nhân viên cần sử dụng các dịch vụ điện thoại IP, VPN và WIFI.

ISR4321/K9 hot hiện tại được chọn làm bộ định tuyến gia đình. ISR4321/K9 thực hiện xử lý dữ liệu. Bằng cách thêm giấy phép và mô-đun liên quan đến giọng nói, bộ định tuyến ISR4321/K9 này cũng có thể hoạt động như một cổng thoại và cung cấp hỗ trợ kinh doanh cho Điện thoại IP, hội nghị truyền hình và máy fax.

Bộ chuyển mạch sê-ri 2960X có thể cung cấp khả năng truy cập vào máy tính văn phòng, cũng như cấp nguồn POE+ cho Điện thoại IP và AP.

Thông qua VLAN và QOS, doanh nghiệp có thể đạt được các quyền truy cập khác nhau đối với các phòng ban khác nhau. Thông qua DAI, các thiết bị bên ngoài có thể được kết nối riêng với mạng doanh nghiệp để tăng cường tính ổn định và bảo mật của mạng. Sê-ri 2960X có mức tiêu thụ điện năng thấp hơn và khả năng quản lý năng lượng tiên tiến.

AIR-AP1832i-x-K9C và AIR-AP1832i-x-K9 được chọn làm Điểm truy cập của WIFI. AIR-AP1832i-x-K9C có khả năng quản lý và định cấu hình các AP khác. Nó không chỉ hiện thực hóa việc quản lý thống nhất AP của doanh nghiệp mà còn hỗ trợ chuyển vùng không nhận biết của người dùng, điều này có thể giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều chi phí mua bộ điều khiển không dây.

3 tùy chọn

Tùy chọn 1: Cho 20 thiết bị

cisco smb solution - 20 clients

Product ListQuantity RequiredProduct ListQuantity Required
ISR4321/K91WS-C2960X-24PS-L1
NIM-2FXS/4FXO1PVDM4-321
SL-4320-UC-K91CP-7841-K920
AIR-AP1832i-x-K9C1AIR-AP1832i-x-K93

Tùy chọn 2: Cho 60 thiết bị

cisco smb solution - 60 clients

Product ListQuantity RequiredProduct ListQuantity Required
ISR4321/K91WS-C2960CX-8PC-L1
WS-C2960X-48FPS-L1WS-C2960X-24TS-LL1
NIM-2MFT-T1/E11NIM-2FXS20
PVDM4-641SL-4320-UC-K93
GLC-SX-MM4Fiber Optic Cable/ LC/LC2
CP-7821-K940AIR-AP1832i-x-K9C2
AIR-AP1832i-x-K93  

Tùy chọn 3: Cho 60 thiết bị/90 thiết bị

cisco smb solution - 60 or 90 clients

Cho 60 thiết bị

Product ListQuantity RequiredProduct ListQuantity Required
ISR4321/K91WS-C2960X-48FPS-L1
WS-C2960X-24TS-LL1GLC-SX-MM4
Fiber Optic Cable/ LC/LC2NIM-2MFT-T1/E11
NIM-2FXS1PVDM4-641
SL-4320-UC-K91AIR-CT2504-5-K91
L-LIC-CT2504-5A1AIR-CAP1702I-H-K910
CP-7841-K930  

Cho 90 thiết bị

Product ListQuantity RequiredProduct ListQuantity Required
ISR4321/K91WS-C2960X-24PS-L1
WS-C2960X-48FPS-L1WS-C2960X-24TS-LL1
GLC-SX-MM6Fiber Optic Cable/ LC/LC3
NIM-2MFT-T1/E11NIM-2FXS1
PVDM4-641SL-4320-UC-K91
AIR-CT2504-5-K91L-LIC-CT2504-25A1
AIR-CAP1702I-H-K924CP-7841-K945

Kết luận

Các tùy chọn này có giúp bạn triển khia được hệ thống mạng chưa? Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

  • Địa chỉ:Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Điện thoại: 02432012368
  • Hotline: 098 115 6699
  • Email: info@datech.vn
  • Website: https://datech.vn