CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


Danh mục

Bạn cần báo giá tốt

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Alcatel-Lucent Switch Smart Managed Edge

POE

Tính năng

Uplink Ports

Layer

Switch type

Loại switch

Số cổng ( Ports )

OS2360-P48X Alcatel-Lucent OmniSwitch 2360

OS2360-P48X

(5/5)

Liên hệ

OS2360-P24X Alcatel-Lucent OmniSwitch 2360

OS2360-P24X

(4.5/5)

Liên hệ

OS2360-P48 Alcatel-Lucent OmniSwitch 2360

OS2360-P48

(5/5)

Liên hệ

OS2360-48 Alcatel-Lucent OmniSwitch 2360

OS2360-48

(5/5)

Liên hệ

OS2360-P24 Alcatel-Lucent OmniSwitch 2360

OS2360-P24

(4.5/5)

Liên hệ

OS2360-24 Alcatel-Lucent OmniSwitch 2360

OS2360-24

(5/5)

Liên hệ

OS2260-P48 Alcatel-Lucent OmniSwitch 2260

OS2260-P48

(5/5)

Liên hệ

OS2260-48 Alcatel-Lucent OmniSwitch 2260

OS2260-48

(5/5)

Liên hệ

OS2260-P24 Alcatel-Lucent OmniSwitch 2260

OS2260-P24

(3.25/5)

Liên hệ

OS2260-24 Alcatel-Lucent OmniSwitch 2260

OS2260-24

(5/5)

Liên hệ

OS2260-P10 Alcatel-Lucent OmniSwitch 2260

OS2260-P10

(5/5)

Liên hệ

OS2260-10 Alcatel-Lucent OmniSwitch 2260

OS2260-10

(5/5)

Liên hệ

Alcatel-Lucent Switch Smart Managed Edge.