Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. - ĐT: 024 32012368
08:00 - 17:00

Chuyển đổi giữa hai dòng Cisco Catalyst 2960-X/XR and 9200 Series ( Thông báo thay đổi mã sản phẩm )

Thông báo ngừng đặt hàng (EOL) dòng sản phẩm switch Cisco C2960 Series, thay thế bằng dòng sản phẩm Cisco switch C9200 Series.

Chuyển đổi giữa hai dòng Cisco Catalyst 2960-X/XR and 9200 Series ( Thông báo thay đổi mã sản phẩm )
2960-X PIDs 9200 PIDs Short Description
WS-C2960X-24TD-L
WS-C2960X-24TS-L
WS-C2960X-24TS-LL
C9200L-24T-4X
C9200L-24T-4G
Cisco Catalyst 9200 24 port data only switch
WS-C2960X-24PD-L
WS-C2960X-24PS-L
WS-C2960X-24PSQ-L
C9200L-24P-4X
C9200L-24P-4G
Cisco Catalyst 9200 24 port PoE+ switch
WS-C2960X-48TD-L
WS-C2960X-48-TS-L
WS-C2960X-48TS-LL
C9200L-48T-4X
C9200L-48T-4G
Cisco Catalyst 9200 48 port data only switch
WS-C2960X-48FPD-L
WS-C2960X-48LPD-L
WS-C2960X-48FPS-L
WS-C2960X-48LPS-L
C9200L-48P-4X
C9200L-48P-4G
Cisco Catalyst 9200 48 port PoE+ switch
WS-C2960XR-24TD-I
WS-C2960XR-24TS-I
C9200-24T Cisco Catalyst 9200 24 port data only switch
WS-C2960XR-24PD-I
WS-C2960XR-24PS-I
C9200-24P Cisco Catalyst 9200 24 port PoE+ switch
WS-C2960XR-48TD-I
WS-C2960XR-48TS-I
C9200-48T Cisco Catalyst 9200 48 port data only switch
WS-C2960XR-48FPD-I
WS-C2960XR-48LPD-I
WS-C2960XR-48FPS-I
WS-C2960XR-48-LPS-I
C9200-48P Cisco Catalyst 9200 48 port PoE+ switch
 
 

CÙNG DANH MỤC