098 1156699 024 32012368

Quảng cáo

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG CISCO, HÃNG CISCO.

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG CISCO, HÃNG CISCO.
Cisco chính hãng phân phối thiết bị mạng Switch Cisco Catalyst 3850, 3650, 2960 uy tín cho dự án công trình
Thiết bị mạng Cisco Catalyst 3850 với 1 công tắc truy cập giúp bạn sẵn sàng cho 802.11ac Wave 2 và những công nghệ mới khác đang có mặt ở đây ngày hôm nay hoặc đến với bạn vào ngày mai. Thiết bị mạng chuyển mạch mạng multigigabit và 10-Gbps Stackable Catalyst cung cấp cho bạn dây và không dây với nhau để bạn có thể mở rộng quy mô và bảo vệ các khoản đầu tư của mình.
Bộ chuyển đổi Catalyst 3850 mang lại cho bạn khả năng truy cập hội tụ thông minh, đơn giản và bảo mật cao với bộ điều khiển không có dây tích hợp. Hỗ trợ tới 100 điểm truy cập và 2000 máy khách không dây trên mỗi thực thể chuyển mạch (switch hay stack).
Là đại lý bán phân phối THIẾT BỊ MẠNG CISCO tại Việt nam
Chúng tôi đang phân phối giá rất tốt và hỗ trợ hợp lý cho các sản phẩm:
WS-C2960+24TC-S           Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2 T/SFP   LAN Lite
WS-C2960+48TC-S           Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP   LAN Lite
WS-C2960+24PC-S           Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite
WS-C2960+48PST-S         Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Lite
WS-C2960+24TC-L            Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base
WS-C2960+24LC-L            Catalyst 2960 Plus 24 10/100 (8 PoE) + 2 T/SFP LAN Base
WS-C2960+48TC-L            Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base
WS-C2960+24PC-L           Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP   LAN Base
WS-C2960+48PST-L         Catalyst 2960 Plus 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base
WS-C2960CX-8TC-L          Cisco Catalyst 2960-CX  8 x 10/100/1000 Ethernet Ports, 2 SFP&2GE uplinks- LAN Base
WS-C2960CX-8PC-L         Cisco Catalyst 2960-CX , POE+, 124W - 8 x 10/100/1000 Ethernet Ports, 2 SFP&2GE uplinks- LAN Base
WS-C2960C-8TC-L            Catalyst 2960C Switch 8 FE, 2 x Dual Uplink, Lan Base
WS-C2960C-8TC-S            Catalyst 2960C Switch 8 FE, 2 x Dual Uplink, Lan Lite
WS-C2960C-8PC-L            Catalyst 2960C Switch 8 FE PoE, 2 x Dual Uplink, Lan Base
WS-C2960X-24TS-LL        Catalyst 2960-X 24 GigE  2 x 1G SFP  LAN Lite
WS-C2960X-48TS-LL        Catalyst 2960-X 48 GigE  2 x 1G SFP  LAN Lite
WS-C2960X-24TS-L          Catalyst 2960-X 24 GigE  4 x 1G SFP  LAN Base
WS-C2960X-24PS-L          Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base
WS-C2960X-24PD-L         Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base
WS-C2960X-48TS-L          Catalyst 2960-X 48 GigE  4 x 1G SFP  LAN Base
WS-C2960X-24TD-L          Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base
WS-C2960X-48TD-L          Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base
WS-C2960X-48LPS-L        Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base
WS-C2960X-48FPS-L        Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base
WS-C2960X-48LPD-L       Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base
WS-C2960X-48FPD-L       Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base
WS-C2960L-8TS-LL           Catalyst 2960L 8 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite
WS-C2960L-8PS-LL           Catalyst 2960L 8 port GigE with PoE, 2 x 1G SFP, LAN Lite
WS-C2960L-16TS-LL         Catalyst 2960L 16 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite
WS-C2960L-16PS-LL         Catalyst 2960L 16 port GigE with PoE, 2 x 1G SFP, LAN Lite
WS-C2960L-24TS-AP       Catalyst 2960L 24 port GE with, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac
WS-C2960L-24PS-AP       Catalyst 2960L 24 port GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac
WS-C2960L-48TS-AP       Catalyst 2960L 48 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite, Asia Pac
WS-C2960L-48PS-AP       Catalyst 2960L 48 port GigE PoE, 4 x 1G SFP, LAN Lite, Asia Pac
C2960X-STACK   Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module
WS-C3650-24TS-L             Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink LAN Base
WS-C3650-24TS-S             Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Base
WS-C3650-24PS-S            Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink IP Base
WS-C3650-24TD-L            Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink LAN Base
WS-C3650-24TS-E             Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Services
WS-C3650-24TD-S            Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink IP Base
WS-C3650-48TS-L             Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink LAN Base
WS-C3650-48TS-S             Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Base
WS-C3650-48PS-S            Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x1G Uplink IP Base
WS-C3650-48TD-L            Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 2x10G Uplink LAN Base
WS-C3650-48TS-E             Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Services
WS-C3850-12S-S               Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Base
WS-C3850-12XS-S            Cisco Catalyst C3850-12XS-S Switch  - 12 SFP/SFP+ - 1G/10G - IP Base
WS-C3850-24XS-S            Cisco Catalyst C3850-24XS-S Switch - 24 SFP/SFP+ - 1G/10G - IP Base
WS-C3850-24XS-E            Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Services
WS-C3850-48XS-S            Cisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Base
WS-C3850-48XS-E            Cisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Services
WS-C3850-24S-S               Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Base
WS-C3850-24T-L               Cisco Catalyst 3850 24 Port Data LAN Base
WS-C3850-24T-S               Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Base
WS-C3850-24P-S               Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Base
WS-C3850-24T-E               Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services
WS-C3850-24P-E               Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Services
WS-C3850-24S-E               Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Services
WS-C3850-48T-L               Cisco Catalyst 3850 48 Port Data LAN Base
WS-C3850-48T-S               Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Base
WS-C3850-48P-L               Cisco Catalyst C3850-48P 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - LAN Base
WS-C3850-48P-S               Cisco Catalyst C3850-48P 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - IP Base
WS-C3850-48P-E               Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE IP Services
WS-C3850-48T-E               Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Services
WS-C3850-48F-L               Cisco Catalyst C3850-48F 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - LAN Base
WS-C3850-48F-E               Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE IP Services
WS-C3850-48F-S               Cisco Catalyst C3850-48F 10/100/1000 Ethernet POE+ ports - IP Base
C3850-NM-2-10G=          Cisco Catalyst 3850 2 x 10GE Network Module
C3850-NM-4-10G=          Cisco Catalyst 3850 4 x 10GE Network Module
C3850-NM-4-1G=             Cisco Catalyst 3850 4 x 1GE Network Module
C3850-NM-8-10G             Cisco 3850 Series Network Module 8 x 10GE Network Module
GLC-SX-MMD=  Cisco GLC-SX-MMD 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm
GLC-LH-SMD=   Cisco GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module
GLC-T= 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire, RJ-45
GLC-TE=               1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire
GLC-EX-SMD=   Cisco GLC-EX-SMD GE SFP, LC Connector, EX transceiver
GLC-ZX-SMD=    Cisco GLC-ZX-SMD 1000BASE-ZX SFP transceiver module
SFP-10G-SR=      10GBASE-SR SFP+ transceiver module for MMF, 850-nm
SFP-10G-SR-S=  10GBASE-SR SFP+ transceiver module for MMF, 850-nm
SFP-10G-LRM=  10GBASE-LRM SFP+ transceiver module for MMF and SMF, 1310-nm
SFP-10G-LR=      10GBASE-LR SFP+ transceiver module for SMF, 1310-nm
SFP-10G-LR-S=  10GBASE-LR SFP+ transceiver module for SMF, 1310-nm
SFP-10G-ER=      10GBASE-ER SFP+ transceiver module for SMF, 1550-nm
SFP-10G-ZR=      10GBASE-ZR SFP+ transceiver module for SMF, 1550-nm
AIR-AP2802I-E-K9            802.11ac Wave 2 AP w/CleanAir, 4x4:3, Internal Antenna, 2xGbE E Regulatory Domain
AIR-AP1852I-S-K9            802.11ac Wave 2; 4x4:4SS; Int Ant; S Reg Dom
AIR-CAP1532I-S-K9          802.11n Low-Profile Outdoor AP, Internal Ant., S Reg Dom.
AIR-AP1832I-S-K9            802.11ac Wave 2; 3x3:2SS; Int Ant; S Reg Domain
AIR-AP2802E-S-K9           802.11ac W2 AP w/CA; 4x4:3; Ext Ant; 2xGbE, S Domain
AIR-AP2802I-S-K9            802.11ac W2 AP w/CA; 4x4:3; Int Ant; 2xGbE S Domain
AIR-AP1572EAC-E-K9      802.11ac Outdoor AP, External-Ant, AC-power, Reg. Domain-E
CP-PWR-CUBE-4=            IP Phone power transformer for the 89/9900 phone series
CP-PWR-CUBE-3=            IP Phone power transformer for the 7900 phone series
AIR-PWR-B=       PwrSpply:100-240VAC,48VDC:AP1130,1140,1240,1260,1300,3500
AIR-PWR-C=       Power Adapter (AC/DC) - Indoor AP700W
AIR-PWR-D=      White Power Supply for Aironet Access Points
AIR-PWRINJ5=  Power Injector (802.3af)  for AP 1600, 2600 and 3600 w/o mod
AIR-PWRINJ6=  Power Injector (802.3at)  for Aironet Access Points
CP-7861-K9=      Cisco UC Phone 7861
CP-7841-K9=      Cisco UC Phone 7841
CP-7821-K9=      Cisco UC Phone 7821
CP-7811-K9=      Cisco UC Phone 7811
CP-8841-K9=      Cisco IP Phone 8841
CP-8851-K9=      Cisco IP Phone 8851
CP-8811-K9=      Cisco IP Phone 8811
CP-8861-K9=      Cisco IP Phone 8861
CP-8865-K9=      Cisco IP Phone 8865
CP-BEKEM=        Cisco IP Phone 8800 Key Expansion Module
               
AIR-CT3504-K9  2504 Wireless Controller with 15 AP Licenses
LIC-CT3504-1A   Cisco 3504 Wireless Controller 1 AP Adder License
               
AIR-CT5520-K9  Cisco 5520 Wireless Controller w/rack mounting kit
 LIC-CT5520-1A  Cisco 5520 Wireless Controller 1 AP Adder License
               
               
C881-K9                Cisco 880 Series Integrated Services Routers
C888-K9                Cisco 880 Series Integrated Services Routers
C891F-K9             Cisco 890 Series Integrated Services Routers
C887VA-K9          Cisco 880 Series Integrated Services Routers
C886VA-K9          Cisco 880 Series Integrated Services Routers
               
CISCO1921/K9   C1921 Modular Router. 2 GE. 2 EHWIC slots. 512DRAM. IP Base
CISCO1941/K9   Cisco 1941 w/2 GE.2 EHWIC slots.256MB CF.512MB DRAM.IP Base
ISR4221/K9         Cisco ISR 4221 (2GE.2NIM.4G FLASH.4G DRAM.IPB)
ISR4221-SEC/K9 Cisco ISR 4221 SEC Bundle with SEC lic
ISR4221/K9         Cisco ISR 4221 (2GE.2NIM.4G FLASH.4G DRAM.IPB)
ISR4221-SEC/K9 Cisco ISR 4221 SEC Bundle with SEC lic
ISR4321/K9         Cisco ISR 4321 (2GE.2NIM.4G FLASH.4G DRAM.IPB)
ISR4321-SEC/K9 Cisco ISR 4321 Sec bundle w/SEC license
ISR4321-V/K9     Cisco ISR 4321 Bundle. w/UC License. CUBE-10
ISR4331/K9         Cisco ISR 4331 (3GE.2NIM.1SM.4G FLASH.4G DRAM.IPB)
ISR4331-SEC/K9 Cisco ISR 4331 Sec bundle w/SEC license
ISR4331-V/K9     Cisco ISR 4331 UC Bundle. PVDM4-32. UC License. CUBEE10
ISR4331/K9         Cisco ISR 4331 (3GE.2NIM.1SM.4G FLASH.4G DRAM.IPB)
ISR4331-SEC/K9 Cisco ISR 4331 Sec bundle w/SEC license
ISR4331-V/K9     Cisco ISR 4331 UC Bundle. PVDM4-32. UC License. CUBEE10
ISR4351/K9         Cisco ISR 4351 (3GE.3NIM.2SM.4G FLASH.4G DRAM.IPB)
ISR4351-SEC/K9 Cisco ISR 4351 Sec bundle w/SEC license
ISR4351-V/K9     Cisco ISR 4351 UC Bundle. PVDM4-64. UC License. CUBEE25
ISR4431/K9         Cisco ISR 4431 (4GE.3NIM.8G FLASH.4G DRAM.IPB)
ISR4451-X/K9     Cisco ISR 4451 (4GE.3NIM.2SM.8G FLASH.4G DRAM)
ISR4431/K9         Cisco ISR 4431 (4GE.3NIM.8G FLASH.4G DRAM.IPB)
ISR4451-X/K9     Cisco ISR 4451 (4GE.3NIM.2SM.8G FLASH.4G DRAM)
HWIC-2FE=         Two 10/100 routed port HWIC
HWIC-1T              1-Port Serial WAN Interface Card
HWIC-2T              2-Port Serial WAN Interface Card
EHWIC-1GE-SFP-CU=      EHWIC 1 port dual mode SFP(100M/1G) or GE(10M/100M/1G) Spare
EHWIC-4ESG=    Four port 10/100/1000 Ethernet switch interface card
VWIC3-1MFT-T1/E1=      1-Port 3rd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - T1/E1
VWIC3-2MFT-T1/E1=      2-Port 3rd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - T1/E1
VWIC3-1MFT-G703=       1-Port 3rd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - G.703
VWIC3-2MFT-G703=       2-Port 3rd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - G.703
NIM-2MFT-T1/E1=          2 port Multiflex Trunk Voice/Clear-channel Data T1/E1 Module
NIM-2T=              2-Port Serial WAN Interface card
ASA5506-K9        ASA 5506-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES
ASA5508-K9        Cisco ASA 5508-X with FirePOWER Services
ASA5525-K9        ASA 5525-X with SW  8GE Data  1GE Mgmt  AC  3DES/AES
ASA5545-K9        Cisco ASA 5500 Edition Bundle  8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES
ASA5555-K9        ASA 5555-X Firewall Edition - 3DES/AES
ASA5516-FTD-K9              ASA 5516-X with Firepower Threat Defense, 8GE, AC
ASA5516-FPWR-K9          Cisco ASA 5516-X with FirePOWER Services Bundles
ASA5525-CU-K9 ASA 5525-X with SW, 14GE Data, 1GE Mgmt, 3DES/AES
ASA5525-FPWR-K9          Cisco ASA 5525-X with FirePOWER Services
ASA5545-FPWR-K9          Cisco ASA 5545-X with FirePOWER Services
ASA5555-FPWR-K9          Cisco ASA 5555-X with FirePOWER Services
               
PWR-C2-250WAC             250W AC Config 2 Secondary Power Supply
PWR-C1-715WAC/2         715W AC Config 1 Power Supply
PWR-C1-350WAC/2         350W AC Config 1 Power Supply
PWR-C2-1025WAC=        1025W AC Config 2 Power Supply Spare
PWR-C2-640WDC=          640W DC Config 2 Power Supply Spare
C3650-STACK-KIT=           Cisco Catalyst 3650 Stack Module Spare
CAB-CONSOLE-RJ45=     Console Cable 6ft with RJ45 and DB9F
CAB-CONSOLE-USB=       Console Cable 6 ft with USB Type A and mini-B
Tại Sài gòn TP Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 2, quận 3, quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận, 7 Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Thủ Đức, Quận Tân Phú, Quận Gò vấp, Quận Tân Bình, Quận Bình Thạnh, Quận Bình Tân, Quận Phú Nhuận, Huyện Bình Chánh, Huyện Cần giờ, Huyện Nhà Bè, Huyện Củ chi, Huyện Hóc Môn.
Các tỉnh: An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cao Bằng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hậu Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Phú Yên, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng,
Thành phố Hà Nội: Quận Ba Đình, Quận Hoàn Kiếm, Quận Hai Bà Trưng, Quận Đống Đa, Quận Tây Hồ, Quận Cầu Giấy, Quận Thanh Xuân, Quận Hoàng Mai, Quận Long Biên, Huyện Từ Liêm, Huyện Thanh Trì, Huyện Gia Lâm, Huyện Đông Anh, Huyện Sóc Sơn, Quận Hà Đông, Thị xã Sơn Tây, Huyện Ba Vì, Huyện Phúc Thọ, Huyện Thạch Thất, Huyện Quốc Oai, Huyện Chương Mỹ, Huyện Đan Phượng, Huyện Hoài Đức, Huyện Thanh Oai, Huyện Mỹ Đức, Huyện Ứng Hoà, Huyện Thường Tín, Huyện Phú Xuyên, Huyện Mê Linh.
 
thiet-bi-mang-cisco-giai-phap-toan-dien-cho-doanh-nghiep-cua-ban-

Thiết bị mạng Cisco, giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp của bạn.

Đăng ngày:
Cung cấp thiết bị mạng Cisco chính hãng. (datech.vn)
CHI TIẾT
nha-phan-phoi-thiet-bi-mang-cisco-hang-cisco-

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG CISCO, HÃNG CISCO.

Đăng ngày:
NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG CISCO, HÃNG CISCO. Cisco chính hãng phân phối thiết bị mạng Switch Cisco Catalyst 3850, 3650, 2960 uy tín cho dự án công trình (datech.vn)
CHI TIẾT
nha-phan-phoi-thiet-bi-mang-fortinet-hang-fortinet-firewall-fortigate-

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG FORTINET, HÃNG FORTINET, FIREWALL FORTIGATE.

Đăng ngày:
NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG FORTINET, HÃNG FORTINET, FIREWALL FORTIGATE. Thiết bị tường lửa fortigate: FortiGate-30E(FG-30E), FortiGate-50E(FG-50E), FortiGate-60E(fg-60e), FortiGate-61E(fg-61e), Fortigate 80E(fg-80e), FortiGate-100E(fg-100e), FortiGate-101E(fg-101e), FortiGate-200E(FG-200E), FortiGate-300E(fg-300e).
CHI TIẾT
nha-phan-phoi-thiet-bi-mang-cisco-gioi-thieu-tap-doan-cisco-hang-cisco

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG CISCO - GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN CISCO, HÃNG CISCO

Đăng ngày:
NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG CISCO - GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN CISCO, HÃNG CISCO (datech.vn)
CHI TIẾT
fg-60e-firewall-fortinet-fortigate-60-series

FG 60E - Firewall Fortinet FortiGate® 60 Series

Đăng ngày:
Phân phối thiết bị firewall fortigate, fortiwifi , switch fortinet (datech.vn)
CHI TIẾT
phan-phoi-thiet-bi-mang-d-link

Phân phối thiết bị mạng D-Link

Đăng ngày:
Nhà phân phối thiết bị mạng D-Link tại Việt Nam, phân phối switch d-link (datech.vn)
CHI TIẾT
phan-phoi-thiet-bi-mang-juniper

Phân phối thiết bị mạng juniper

Đăng ngày:
Phân phối thiết bị mạng juniper, switch juniper, firewall juniper. Ex2300, ex2200, ex3300, ex4300,.... (datech.vn)
CHI TIẾT
nha-phan-phoi-thiet-bi-mang-tp-link-gioi-thieu-tap-doan-tp-link-hang-tp-link

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG TP-LINK - GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN TP-LINK, HÃNG TP-LINK

Đăng ngày:
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH. NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG TP-LINK - GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN TP-LINK, HÃNG TP-LINK (datech.vn)
CHI TIẾT
tinh-nang-va-loi-ich-utm-cua-firewall-fortigate

TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH UTM CỦA FIREWALL FORTIGATE

Đăng ngày:
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ DaTECH chuyên phân phối dòng sản phẩm tường lửa hãng Fortinet. Datech nhà phân phối firewall fortinet fortigate chính hãng giá tốt nhât.
CHI TIẾT
phan-phoi-switch-juniper

Phân phối switch juniper

Đăng ngày:
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ DaTECH chuyển phân phối thiết bị chuyển mạch Switch Juniper, EX2300, EX3300, EX3400, EX4200, EX4300, EX4500 Series (datech.vn)
CHI TIẾT

Tin Tức mới

Thiết bị mạng Cisco, giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp của bạn.

Cung cấp thiết bị mạng Cisco chính hãng. (datech.vn)

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG CISCO, HÃNG CISCO.

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG CISCO, HÃNG CISCO. Cisco chính hãng phân phối thiết bị mạng Switch Cisco Catalyst 3850, 3650, 2960 uy tín cho dự án công trình (datech.vn)

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG FORTINET, HÃNG FORTINET, FIREWALL FORTIGATE.

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG FORTINET, HÃNG FORTINET, FIREWALL FORTIGATE. Thiết bị tường lửa fortigate: FortiGate-30E(FG-30E), FortiGate-50E(FG-50E), FortiGate-60E(fg-60e), FortiGate-61E(fg-61e), Fortigate 80E(fg-80e), FortiGate-100E(fg-100e), FortiGate-101E(fg-101e), FortiGate-200E(FG-200E), FortiGate-300E(fg-300e).

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG CISCO - GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN CISCO, HÃNG CISCO

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG CISCO - GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN CISCO, HÃNG CISCO (datech.vn)

FG 60E - Firewall Fortinet FortiGate® 60 Series

Phân phối thiết bị firewall fortigate, fortiwifi , switch fortinet (datech.vn)

Phân phối thiết bị mạng D-Link

Nhà phân phối thiết bị mạng D-Link tại Việt Nam, phân phối switch d-link (datech.vn)

Phân phối thiết bị mạng juniper

Phân phối thiết bị mạng juniper, switch juniper, firewall juniper. Ex2300, ex2200, ex3300, ex4300,.... (datech.vn)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CONTROLLER UNIFI FPT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CONTROLLER UNIFI FPT (datech.vn)

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH ROUTER WI-FI CŨ THÀNH ACCESS POINT

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH ROUTER WI-FI CŨ THÀNH ACCESS POINT. (datech.vn)

Dịch vụ email doanh nghiệp

cài đặt, tư vấn, cấu hình email cho doanh nghiệp. Mail server Mdeamon, Outlook, apache, mschange (datech.vn)
 
 
Hỗ trợ trực tuyến