098 1156699 024 32012368

Quảng cáo

Phân phối thiết bị mạng juniper

Công ty chúng tôi là đại lý phân phối thiết bị mạng Juniper giá tốt tại toàn quốc: Switch Juniper, Router Juniper, Module Juniper, Firewall Juniper ... đầy đủ các loại. Hỗ trợ kỹ thuật, giao hàng tận nơi, dịch vụ bảo hành chính hãng.
Điện thoại: 024 32012368
Hotline: 0934304399 (Mr. Liêm)

LIST THIẾT BỊ JUNIPER
NO MÃ SP ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT BH Giá VNĐ
Dòng Switch EX2200
1 EX2200-C-12T-2G EX2200-C compact, fanless switch with 12-port 10/100/1000BaseT and 2 Dual-Purpose (10/100/1000BaseT or SFP) uplink ports 12 tháng Liên hệ
2 EX2200-C-12P-2G EX2200-C compact, fanless switch with 12-port PoE10/100/1000BaseT and 2 Dual-Purpose (10/100/1000BaseT or SFP) uplink ports 12 tháng Liên hệ
3 EX2200-24T-4G EX 2200, 24-port 10/100/1000BaseT with 4 SFP uplink ports Ethernet Switch
(optics not included) 12 tháng Liên hệ
4 EX2200-24T-4G-DC EX 2200, 24-port 10/100/1000BaseT with 4 SFP uplink ports Ethernet Switch and internal DC power supply
(optics not included) 12 tháng Liên hệ
5 EX2200-24P-4G EX 2200, 24-port 10/100/1000BaseT (24-ports PoE+) with 4 SFP uplink ports Ethernet Switch
(optics not included) 12 tháng Liên hệ
6 EX2200-48T-4G EX 2200, 48-port 10/100/1000BaseT with 4 SFP uplink ports Ethernet Switch
(optics not included) 12 tháng Liên hệ
7 EX2200-48P-4G EX 2200, 48-port 10/100/1000BaseT (48-ports PoE+) with 4 SFP uplink ports Ethernet Switch
(optics not included) 12 tháng Liên hệ
Dòng Switch EX2300
8 EX2300-C-12T EX 2300-C Compact Fanless 12-port 10/100/1000BASE-T Ethernet Switch with 2 x 1/10GbE SFP/SFP+ uplink ports
(optics sold separately) 12 tháng Liên hệ
9 EX2300-C-12T-VC EX 2300-C Compact Fanless 12-port 10/100/1000BASE-T Ethernet Switch with 2 x 1/10GbE SFP/SFP+ uplink ports and Virtual Chassis License
(optics sold separately) 12 tháng Liên hệ
10 EX2300-C-12P EX 2300-C Compact Fanless 12-port 10/100/1000BASE-T PoE+ Ethernet Switch with 2 x 1/10GbE SFP/SFP+ uplink ports
(optics sold separately) 12 tháng Liên hệ
11 EX2300-C-12P-VC EX 2300-C Compact Fanless 12-port 10/100/1000BASE-T PoE+ Ethernet Switch with 2 x 1/10GbE SFP/SFP+ uplink ports and Virtual Chassis License
(optics sold separately) 12 tháng Liên hệ
12 EX2300-24T EX 2300 24-port 10/100/1000BaseT Ethernet Switch with 4 SFP/SFP+ uplink ports
(optics sold separately) 12 tháng Liên hệ
13 EX2300-24T-DC EX 2300, 24-port 10/100/1000BaseT Ethernet Switch with internal DC PSU and 4 SFP/SFP+ uplink ports
(optics sold separately) 12 tháng Liên hệ
14 EX2300-24T-VC EX 2300 24-port non-PoE+ Ethernet Switch with Virtual Chassis License 12 tháng Liên hệ
15 EX2300-24P EX 2300 24-port 10/100/1000BaseT PoE+ Ethernet Switch with 4 SFP/SFP+ uplink ports
(optics sold separately) 12 tháng Liên hệ
16 EX2300-24P-VC EX 2300 24-port PoE+ Ethernet Switch with Virtual Chassis License 12 tháng Liên hệ
17 EX2300-48T EX 2300 48-port 10/100/1000BaseT Ethernet Switch with 4 SFP/SFP+ uplink ports
(optics sold separately) 12 tháng Liên hệ
18 EX2300-48T-VC EX 2300 48-port non-PoE+ Ethernet Switch with Virtual Chassis License 12 tháng Liên hệ
19 EX2300-48P EX 2300 48-port 10/100/1000BaseT PoE+ Ethernet Switch with 4 SFP/SFP+ uplink ports
(optics sold separately) 12 tháng Liên hệ
20 EX2300-48P-VC EX 2300 48-port PoE+ Ethernet Switch with Virtual Chassis License
(optics sold separately) 12 tháng Liên hệ
Dòng EX3300
21 EX3300-24T EX3300 24-port 10/100/1000BASE-T with 4 SFP+ uplink ports Ethernet Switch
(optics not included) 12 tháng Liên hệ
22 EX3300-24T-DC EX3300 24-port 10/100/1000BASE-T with 4 SFP+ uplink ports Ethernet Switch with internal DC power supply
(optics not included) 12 tháng Liên hệ
23 EX3300-24P
EX3300 24-port 10/100/1000BASE-T (24 PoE+ ports) with 4 SFP+ uplink ports Ethernet Switch
(optics not included) 12 tháng Liên hệ
24 SVC-ND-EX3300-24P Juniper Care Next Day Support for EX3300-24P 12 tháng Liên hệ
25 EX3300-48T EX3300 48-port 10/100/1000BASE-T with 4 SFP+ uplink ports Ethernet Switch
(optics not included) 12 tháng Liên hệ
26 EX3300-48T-BF Juniper Networks EX3300 48-port 10/100/1000BASE-T with 4 SFP+ uplink ports Ethernet Switch, back-to-front cooling
(optics not included) 12 tháng Liên hệ
27 EX3300-48P EX3300 48-port 10/100/1000BASE-T (48 PoE+ ports) with 4 SFP+ uplink ports Ethernet Switch
(optics not included) 12 tháng Liên hệ
Dòng EX3400
28 EX3400-24T EX 3400 24-port 10/100/1000BaseT Ethernet Switch with 4 SFP+ and 2 QSFP+ uplink ports
Redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-150-AC-AFO included (optics sold separately) 12 tháng Liên hệ
29 EX3400-24T-DC EX 3400 24-port 10/100/1000BaseT Ethernet Switch with 4 SFP+ and 2 QSFP+ uplink ports and DC power supply
Redundant fans, front-to-back airflow, 1 DC PSU JPSU-150-DC-AFO included (optics sold separately) 12 tháng Liên hệ
30 EX3400-24P EX 3400 24-port 10/100/1000BaseT PoE+ Ethernet Switch with 4 SFP+ and 2 QSFP+ uplink ports
Redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-600-AC-AFO included (optics sold separately) 12 tháng Liên hệ
31 EX3400-48T EX 3400 48-port 10/100/1000BaseT Ethernet Switch with 4 x 1/10GbE SFP/SFP+ and 2 x 40GbE QSFP+ uplink ports
Redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-150-AC-AFO included (optics sold separately) 12 tháng Liên hệ
32 EX3400-48T-AFI EX 3400 48-port 10/100/1000BaseT Ethernet Switch with 4 x 1/10GbE SFP/SFP+ and 2 x 40GbE QSFP+ uplink ports
Redundant fans, back-to-front airflow, 1 AC PSU JPSU-150-AC-AFI included (optics sold separately) 12 tháng Liên hệ
33 EX3400-48P EX 3400 48-port 10/100/1000BaseT PoE+ Ethernet Switch with 4 x 1/10GbE SFP/SFP+ and 2 x 40GbE QSFP+ uplink ports
Redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-150-AC-AFO included (optics sold separately) 12 tháng Liên hệ
Dòng EX4300
34 EX4300-24T EX4300, 24-port 10/100/1000BaseT
*Includes 1 PSU JPSU-350-AC-AFO; 40GE QSFP+ to be ordered seperately for virtual chassis connections; optics sold seperately 12 tháng Liên hệ
35 EX4300-24P EX4300, 24-port 10/100/1000BaseT PoE-plus
*Includes 1 PSU JPSU-715-AC-AFO that provides 565W PoE+ power; 40GE QSFP+ to be ordered seperately for virtual chassis connections; optics sold seperately 12 tháng Liên hệ
36 EX4300-48T EX4300, 48-port 10/100/1000BaseT
*Includes 1 PSU JPSU-350-AC-AFO; 40GE QSFP+ to be ordered seperately for virtual chassis connections; optics sold seperately 12 tháng Liên hệ
37 EX4300-48P EX4300, 48-port 10/100/1000BaseT PoE-plus
*Includes 1 PSU JPSU-1100-AC-AFO that provides 950W PoE+ power; 40GE QSFP+ to be ordered seperately for virtual chassis connections; optics sold seperately 12 tháng Liên hệ
38 EX4300-48T-AFI EX4300, 48-port 10/100/1000BaseT back-to-front airflow
*Includes 1 PSU JPSU-350-AC-AFI ; 40GE QSFP+ to be ordered seperately for virtual chassis connections; optics sold seperately 12 tháng Liên hệ
39 EX4300-48T-DC EX4300, 48-port 10/100/1000BaseT
*Includes 1 DC PSU JPSU-550-DC-AFO; 40GE QSFP+ to be ordered seperately for virtual chassis connections; optics sold seperately 12 tháng Liên hệ
40 EX4300-24-AFL Advanced Feature License (AFL) for EX430024T and EX4300-24P 12 tháng Liên hệ
41 EX4300-24-EFL Enhanced Feature License (EFL) for EX430024T and EX4300-24P 12 tháng Liên hệ
Dòng Switch quang SFP EX4550 có 32-port 1/10G SFP+
42 EX4550-32F-AFI Juniper Networks EX4550, 32-port 1/10G SFP+, Converged switch, 650W AC PS, PSU side to Built in Port Side airflow
(Optics, VC Cables/Modules, Expansion Modules Sold Separately) 12 tháng Liên hệ
43 EX4550-32F-AFO Juniper Networks EX4550, 32-port 1/10G SFP+, Converged switch, 650W AC PS, Built in Port Side to PSU side airflow
(Optics, VC Cables/Modules, Expansion Modules Sold Separately) 12 tháng Liên hệ
44 EX4550-32F-DC-AFI Juniper Networks EX4550, 32-port 1/10G SFP+, Converged switch, 650W DC PS, PSU side to Built in Port Side airflow
(Optics, VC Cables/Modules, Expansion Modules Sold Separately) 12 tháng Liên hệ
45 EX4550-32F-DC-AFO Juniper Networks EX4550, 32-port 1/10G SFP+, Converged switch, 650W DC PS, Built in Port Side to PSU side airflow
(Optics, VC Cables/Modules, Expansion Modules Sold Separately) 12 tháng Liên hệ
Dòng Switch EX4550 có 32 cổng đồng 1G/10G Base-T
46 EX4550-32T-AFI Juniper Networks EX4550, 32-Port 100M/1G/10G BASE-T Converged Switch, 650W AC PS, PSU-Side Airflow Intake
(Optics, VC Cables/Modules, Expansion Modules Sold Separately) 12 tháng Liên hệ
47 EX4550-32T-AFO Juniper Networks EX4550, 32-Port 100M/1G/10G BASE-T Converged Switch, 650W AC PS, PSU-Side Airflow Exhaust
(Optics, VC Cables/Modules, Expansion Modules Sold Separately) 12 tháng Liên hệ
48 EX4550-32T-DC-AFI Juniper Networks EX4550, 32-Port 100M/1G/10G BASE-T Converged Switch, 650W DC PS, PSU-Side Airflow Intake
(Optics, VC Cables/Modules, Expansion Modules Sold Separately) 12 tháng Liên hệ
49 EX4550-32T-DC-AFO Juniper Networks EX4550, 32-Port 100M/1G/10G BASE-T Converged Switch, 650W DC PS, PSU-Side Airflow Exhaust
(Optics, VC Cables/Modules, Expansion Modules Sold Separately) 13 tháng Liên hệ
Dòng Switch EX4600
50 EX4600-40F-AFI EX4600, 24 SFP+/SFP ports, 4 QSFP+ ports, 2 expansion slots, redundant fans, 2 AC power supplies, back to front airflow 12 tháng Liên hệ
51 EX4600-40F-AFO EX4600, 24 SFP+/SFP ports, 4 QSFP+ ports, 2 expansion slots, redundant fans, 2 AC power supplies, front to back airflow 12 tháng Liên hệ
52 EX4600-40F-DC-AFI EX4600, 24 SFP+/SFP ports, 4 QSFP+ ports, 2 expansion slots, redundant fans, 2 DC power supplies, back to front airflow 12 tháng Liên hệ
53 EX4600-40F-DC-AFO EX4600, 24 SFP+/SFP ports, 4 QSFP+ ports, 2 expansion slots, redundant fans, 2 DC power supplies, front to back airflow 12 tháng Liên hệ
54 EX4650-48Y-AFO EX4650 48x25G+8x100G 1U AC port side intake and PSU side exhaust 12 tháng Liên hệ
Thiết bị tường lửa Juniper
55 SRX110H2-VA SRX110 with 8xFE ports with 2GB DRAM / 2GB CF and 1-port VDSL2/ADSL2+ over POTS
- External power supply and cord included. 12 tháng Liên hệ
56 SRX100-S-SMB-CS One Year Security Subscription for Enterprise on SRX110
- Includes Sophos Antivirus, Enhanced Web Filtering, Sophos Antispam and IDP 12 tháng Liên hệ
57 SRX220H2 SRX220 Services Gateway with 8 x GE ports, 2xmini-PIM slots, 2GB DRAM and 2GB CF
- External power supply and cord included. 12 tháng Liên hệ
58 SVC-ND-SRX220 Juniper Care NextDay Support for SRX220 12 tháng Liên hệ
59 SRX220-S-SMB4-CS One Year Security Subscription for Enterprise on SRX220
- Includes Sophos Antivirus, Enhanced Web Filtering, Sophos Antispam and IDP 12 tháng Liên hệ
60 SRX300-JSB SRX300 with 8GE (w 2x SFP), 4G RAM, 8G Flash (Hardware Only)
Includes external power supply and cable. RMK not included 12 tháng Liên hệ
61 SRX300-CS-BUN-1 1 Year Subscription for Application Security, IPS, AV, URL filtering and Anti-Spam for SRX300 12 tháng Liên hệ
62 SRX320-JSB SRX320 with 8GE (w 2x SFP), 4G RAM, 8G Flash and 2x MPIM slots (Hardware Only)
Includes external power supply and cable. RMK not included 12 tháng Liên hệ
63 SRX320-CS-BUN-1 1 Year Subscription for Application Security, IPS, AV, URL filtering and Anti-Spam for SRX320 12 tháng Liên hệ
64 SRX320-SYS-JB SRX320 Services Gateway includes hardware (8GE, 2x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power adapter and cable) and Junos Software Base (Firewall, NAT, IPSec, Routing, MPLS and Switching). RMK not included 12 tháng Liên hệ
65 SRX320-CS-BUN-1 1 year subscription for Application Security, IPS, AV, URL filtering and Anti-Spam for SRX320 12 tháng Liên hệ
66 SRX340-SYS-JB SRX340 Services Gateway includes hardware (16GE, 4x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power supply, cable and RMK) and Junos Software Base (Firewall, NAT, IPSec, Routing, MPLS and Switching). 12 tháng Liên hệ
67 SRX340-JSB SRX340 with 16GE (w 8x SFP), 4G RAM, 8G Flash and 4x MPIM slots (Hardware Only)
Includes external power supply and cable. RMK not included 12 tháng Liên hệ
68 SRX340-CS-BUN-1 1 Year Subscription for Application Security, IPS, AV, URL filtering and Anti-Spam for SRX340 12 tháng Liên hệ
69 SRX345-JSB SRX345 with 16GE (w 8x SFP), 4G RAM, 8G Flash and 4x MPIM slots (Hardware Only)
Includes external power supply and cable. RMK not included 12 tháng Liên hệ
70 SRX345-CS-BUN-1 1 Year Subscription for Application Security, IPS, AV, URL filtering and Anti-Spam for SRX345 12 tháng Liên hệ
71 SRX345-SYS-JB-2AC SRX345 Services Gateway includes hardware (16GE, 4x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, dual AC power supply, cable and RMK) and Junos Software Base (Firewall, NAT, IPSec, Routing, MPLS and Switching). 12 tháng Liên hệ
72 SRX550-645AP SRX550 Platform (2 RU Height) with AC Power Supply
- Includes 6 GPIM Slots, 2 MPIM Slots, 6 10/100/1000Base-T Ports, 4 GE SFP Ports, dual PS Slots, fans. Ships with 1 645 Watt AC Power Supply with POE power, power cord, rack mount kit 12 tháng Liên hệ
73 SRX550-S-SMB4-CS One Year Security Subscription for Enterprise on SRX550
- Includes Sophos Antivirus, Enhanced Web Filtering, Sophos Antispam and IDP 12 tháng Liên hệ
74 SRX1500-AC SRX1500 with 16x1G, 4x10G (SFP+) on-board ports, 1x AC PSU and 120GB SSD 12 tháng Liên hệ
75 SRX1500-SYS-JB-AC SRX1500 Services Gateway includes hardware (16GE, 4x10GE, 16G RAM, 16G Flash, 100G SSD, AC PSU, cable and RMK) and Junos Software Base (Firewall, NAT, IPSec, Routing, MPLS and Switching). 12 tháng Liên hệ
Module, RackKit,Linh phụ kiện
76 EX-RMK Rack Mount Kit for EX2200, EX3200, EX4200, EX4300 and EX4550 12 tháng Liên hệ
77 EX-UM-4X4SFP EX4300 4-port 1GbE/10GbE SFP+ Uplink Module 12 tháng Liên hệ
78 JPSU-350-AC-AFO EX 4300 350 w AC power supply (power cord needs to be ordered separately) (Frontto-back airflow) 12 tháng Liên hệ
79 EX-SFP-1GE-SX SFP 1000BASE-SX; LC connector; 850 nm; 550 m reach on multimode fiber 12 tháng Liên hệ
80 EX-SFP-1GE-LX SFP 1000BASE-LX; LC connector; 1,310 nm; 10 km reach on single-mode fiber 12 tháng Liên hệ
81 EX-SFP-1GE-LX40K SFP 1000BASE-LX; LC connector; 1310 nm; 40 km reach on single-mode fiber 12 tháng Liên hệ
82 EX-SFP-10GE-LRM SFP+ 10GBASE-LRM; LC connector; 1,310 nm; 220 m reach on multimode fiber 12 tháng Liên hệ
83 EX-SFP-10GE-ER SFP+ 10GBASE-ER 10GbE Optics, 1,550 nm for 40 km transmission on single-mode fiber 12 tháng Liên hệ
84 EX-SFP-GE80KCW1510 
SFP, Gigabit Ethernet CWDM Optics, 1510nm for 80 km Transmission on SMF
12 tháng Liên hệ
85 QFX-SFP-10GE-SR SFP+ 10GBase-SR 10 Gigabit Ethernet Optics, 850nm for up to 300m transmission on MMF 12 tháng Liên hệ
86 SRX-MP-1SFP-GE 1-Port SFP GE Mini-PIM for SRX with GE backplane support 12 tháng Liên hệ
87 SRX600-PWR-645AC-POE 645W AC-source power supply for SRX 650. Provides 397W System Power @ 12V and 248W POE Power @ 50VDC. - Works with 90-250VAC input. Does not include Power Cord. 12 tháng Liên hệ
 
mot-so-loai-wifi-controller-duoc-ua-chuong-nhat-hien-nay

Một số loại wifi controller được ưa chuộng nhất hiện nay

Đăng ngày:
Thời buổi internet phát triển mạnh, người ta quan tâm nhiều hơn đến các loại wifi controller hiện nay. Cùng khám phá các loại wifi controller tốt nhất. (datech.vn)
CHI TIẾT
so-sanh-dac-diem-noi-bat-cua-juniper-ex-va-juniper-srx-series

So sánh đặc điểm nổi bật của Juniper EX và Juniper SRX Series

Đăng ngày:
Thiết bị chuyển mạch juniper EX và Juniper SRX Series là gì? Hai loại này có gì khác nhau? Đặc điểm nổi bật của thiết bị chuyển mạch hàng Junos (datech.vn)
CHI TIẾT
tuong-lua-stateful-la-gi-su-khac-biet-giua-stateful-va-stateless

Tường lửa Stateful là gì? Sự khác biệt giữa Stateful và Stateless

Đăng ngày:
Thông tin về tường lửa stateful là gì? Tường lửa stateful hoạt động như thế nào có chức năng gì trong mạng máy tính? Sự khác biệt giữa Stateful và stateless. (datech.vn)
CHI TIẾT
mang-man-e-va-cac-uu-nhuoc-diem-ma-ban-nen-biet-khi-lap-dat

Mạng man-e và các ưu nhược điểm mà bạn nên biết khi lắp đặt

Đăng ngày:
Mạng man-e là gì và có những ưu nhược điểm thế nào khi lắp đặt? Vì sao nên sử dụng mạng man-e? Ứng dụng của mạng man-e đối với nhu cầu truy cập internet hiện nay.
CHI TIẾT
huong-dan-dieu-chinh-bang-thong-qua-qos-cho-doanh-nghiep

Hướng dẫn điều chỉnh băng thông qua QoS cho doanh nghiệp

Đăng ngày:
QoS là gì? Cách điều chỉnh băng thông qua QoS? Vai trò của QoS như thế nào trong hệ thống mạng hiện nay trong thời buổi lĩnh vực này đang phát triển vượt bậc?
CHI TIẾT
cisco-dna-la-gi-va-cac-loi-ich-ma-kien-truc-ky-thuat-so-mang-lai

Cisco DNA là gì và các lợi ích mà kiến trúc kỹ thuật số mang lại

Đăng ngày:
Kiến trúc kỹ thuật số DNA- kỷ nguyên mạng hoàn toàn mới trong thời đại công nghệ. Tìm hiểu về Cisco DNA và các lợi ích của nó trong xã hội 4.0 hiện nay. (datech.vn)
CHI TIẾT
switch-layer-3-la-gi-va-chuc-nang-cua-loai-chuyen-doi-mang-nay

Switch layer 3 là gì và chức năng của loại chuyển đổi mạng này

Đăng ngày:
Thiết bị chuyển mạch Switch layer 3 là gì? Sử dụng thiết bị switch layer 3 thường ứng dụng vào những công nghệ, dịch vụ hay lĩnh vực nào? Chức năng của switch layer 3?
CHI TIẾT
huong-dan-thiet-lap-cau-hinh-bo-chuyen-doi-cisco-switch-catalyst

Hướng dẫn thiết lập cấu hình bộ chuyển đổi cisco switch catalyst

Đăng ngày:
Thiết bị chuyển mạch cisco switch catalyst 2960. Đem đến đường truyền wifi ổn định cho các doanh nghiệp. Cách cấu hình bộ chuyển đổi cisco switch catalyst. (datech.vn)
CHI TIẾT
5-loi-thuong-gap-khi-su-dung-bo-luu-dien-ups-apc-hien-nay

5 lỗi thường gặp khi sử dụng bộ lưu điện UPS APC hiện nay

Đăng ngày:
Bộ lưu điện đem đến nhiều tiện ích cuộc sống cho các hộ gia đình, doanh nghiệp, công ty. Tìm hiểu về lỗi khởi động ở bộ lưu điện, cách khắc phục những lỗi cơ bản đó.
CHI TIẾT
cisco-ios-xe-la-gi-nhung-tinh-nang-noi-bat-tren-nen-tang-nay

Cisco IOS XE là gì? Những tính năng nổi bật trên nền tảng này

Đăng ngày:
Cisco IOS XE là gì? Hệ điều hành Cisco IOS XE có phải là lựa chọn tốt cho các doanh nghiệp hiện nay? Tìm hiểu về tính năng nổi bật trên nền tảng này. (datech.vn)
CHI TIẾT
chuyen-doi-giua-hai-dong-cisco-catalyst-2960-xxr-and-9200-series--thong-bao-thay-doi-ma-san-pham-

Chuyển đổi giữa hai dòng Cisco Catalyst 2960-X/XR and 9200 Series ( Thông báo thay đổi mã sản phẩm )

Đăng ngày:
Thông báo ngừng đặt hàng (EOL) dòng sản phẩm switch Cisco C2960 Series, thay thế bằng dòng sản phẩm Cisco switch C9200 Series. (datech.vn)
CHI TIẾT
thong-bao-eol-cac-dong-san-pham-juniper-networks

Thông báo EOL các dòng sản phẩm Juniper Networks

Đăng ngày:
Thông báo EOL các dòng sản phẩm Juniper Networks (datech.vn)
CHI TIẾT

Tin Tức mới

Một số loại wifi controller được ưa chuộng nhất hiện nay

Thời buổi internet phát triển mạnh, người ta quan tâm nhiều hơn đến các loại wifi controller hiện nay. Cùng khám phá các loại wifi controller tốt nhất. (datech.vn)

So sánh đặc điểm nổi bật của Juniper EX và Juniper SRX Series

Thiết bị chuyển mạch juniper EX và Juniper SRX Series là gì? Hai loại này có gì khác nhau? Đặc điểm nổi bật của thiết bị chuyển mạch hàng Junos (datech.vn)

Tường lửa Stateful là gì? Sự khác biệt giữa Stateful và Stateless

Thông tin về tường lửa stateful là gì? Tường lửa stateful hoạt động như thế nào có chức năng gì trong mạng máy tính? Sự khác biệt giữa Stateful và stateless. (datech.vn)

Mạng man-e và các ưu nhược điểm mà bạn nên biết khi lắp đặt

Mạng man-e là gì và có những ưu nhược điểm thế nào khi lắp đặt? Vì sao nên sử dụng mạng man-e? Ứng dụng của mạng man-e đối với nhu cầu truy cập internet hiện nay.

Hướng dẫn điều chỉnh băng thông qua QoS cho doanh nghiệp

QoS là gì? Cách điều chỉnh băng thông qua QoS? Vai trò của QoS như thế nào trong hệ thống mạng hiện nay trong thời buổi lĩnh vực này đang phát triển vượt bậc?

Cisco DNA là gì và các lợi ích mà kiến trúc kỹ thuật số mang lại

Kiến trúc kỹ thuật số DNA- kỷ nguyên mạng hoàn toàn mới trong thời đại công nghệ. Tìm hiểu về Cisco DNA và các lợi ích của nó trong xã hội 4.0 hiện nay. (datech.vn)

Switch layer 3 là gì và chức năng của loại chuyển đổi mạng này

Thiết bị chuyển mạch Switch layer 3 là gì? Sử dụng thiết bị switch layer 3 thường ứng dụng vào những công nghệ, dịch vụ hay lĩnh vực nào? Chức năng của switch layer 3?

Hướng dẫn thiết lập cấu hình bộ chuyển đổi cisco switch catalyst

Thiết bị chuyển mạch cisco switch catalyst 2960. Đem đến đường truyền wifi ổn định cho các doanh nghiệp. Cách cấu hình bộ chuyển đổi cisco switch catalyst. (datech.vn)

5 lỗi thường gặp khi sử dụng bộ lưu điện UPS APC hiện nay

Bộ lưu điện đem đến nhiều tiện ích cuộc sống cho các hộ gia đình, doanh nghiệp, công ty. Tìm hiểu về lỗi khởi động ở bộ lưu điện, cách khắc phục những lỗi cơ bản đó.

Cisco IOS XE là gì? Những tính năng nổi bật trên nền tảng này

Cisco IOS XE là gì? Hệ điều hành Cisco IOS XE có phải là lựa chọn tốt cho các doanh nghiệp hiện nay? Tìm hiểu về tính năng nổi bật trên nền tảng này. (datech.vn)
 
 
Hỗ trợ trực tuyến