CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


Các LSA Types trong OSPF

Các LSA Types trong OSPF

Giới thiệu về các loại LSA OSPF

OSPF (Mở đường dẫn ngắn nhất trước) là một giao thức định tuyến thiết lập các đường dẫn định tuyến trong mạng. Trong mạng OSPF, các vùng được sử dụng để tổ chức các bộ định tuyến có liên quan một cách logic. Lý tưởng nhất là tất cả các khu vực nên được kết nối vật lý với đường trục (Khu vực 0), đóng vai trò là điểm tập trung để định tuyến thông tin.

OSPF sử dụng Quảng cáo trạng thái liên kết (LSA) để chia sẻ thông tin về cấu trúc liên kết mạng với các bộ định tuyến khác trong mạng OSPF. Các LSA này chứa thông tin chi tiết về trạng thái của các liên kết, mạng và tuyến đường trong miền OSPF. 

null

OSPF LSA Loại 1 (Bộ định tuyến LSA) là gì  ?

LSA này được tạo bởi mỗi bộ định tuyến và xác định các liên kết được liên kết trực tiếp của nó, bao gồm ID bộ định tuyến, trạng thái liên kết và địa chỉ IP giao diện. Nó được giới hạn trong khu vực và không đi xa hơn.

ID bộ định tuyến : Mã định danh duy nhất cho bộ định tuyến quảng cáo.
Thông tin liên kết : Chi tiết về từng liên kết được kết nối trực tiếp, bao gồm:

 

 1. Loại liên kết (điểm-điểm, mạng chuyển tiếp, v.v.)
 2. ID bộ định tuyến lân cận (đối với kết nối điểm-điểm)
 3. Tiền tố mạng được quảng cáo trên liên kết
 4. Chi phí liên kết (số liệu được sử dụng để tính toán định tuyến)

null

Các bộ định tuyến trong một khu vực trao đổi LSA 1 để cung cấp bức tranh đầy đủ về cấu trúc liên kết mạng cục bộ. Thông tin này rất quan trọng đối với OSPF trong việc xác định các đường đi ngắn nhất để định tuyến lưu lượng.

OSPF LSA Loại 2 (Mạng LSA) là gì  ?

LSA này được tạo bởi Bộ định tuyến được chỉ định (DR) trên phân đoạn mạng đa truy cập và chứa thông tin về các bộ định tuyến có thể truy cập trong phân đoạn đó. Tương tự như Loại 1, nó vẫn nằm trong vùng OSPF.

null

Bản thân LSA chứa thông tin về tất cả các bộ định tuyến được kết nối trực tiếp với các phân đoạn đa truy cập cụ thể đó (như Ethernet hoặc Frame Relay). Điều này bao gồm các chi tiết như ID bộ định tuyến và thông tin liên kết tiềm năng.

OSPF LSA Loại 3 (LSA tóm tắt) là gì  ?

Thường được gọi là LSA liên khu vực, LSA này cho phép Bộ định tuyến biên giới khu vực (ABR) phát sóng các tuyến đường từ khu vực OSPF này sang khu vực OSPF khác. Nó tóm tắt thông tin mạng cho khu vực được kết nối.

null

 LSA loại 3 cung cấp cái nhìn đơn giản về mạng có thể truy cập thông qua ABR. Nó thường bao gồm một tiền tố tóm tắt, cho biết thông tin địa chỉ IP của tất cả các bộ định tuyến bên trong khu vực khác được gắn với bộ định tuyến ABR.

OSPF LSA Loại 4 (Tóm tắt ASBR LSA) là gì  ?

LSA này hợp tác với Loại 5 để quảng cáo các tuyến bên ngoài được học từ các Hệ thống tự trị (AS) khác thông qua Bộ định tuyến ranh giới hệ thống tự động (ASBR).

 null

OSPF LSA Loại 5 (LSA bên ngoài hệ thống tự động) là gì  ?

LSA này cung cấp thông tin chi tiết về các tuyến bên ngoài mà bộ định tuyến ASBR đã học được từ các giao thức định tuyến khác, chẳng hạn như BGP, EIGRP hoặc ISIS.

null

LSA Type 6: Multicast LSA

LSA Type 6 được dùng để gửi các thông tin định tuyến liên quan tới Multicast, giao thức định tuyến này đã không còn được Cisco hỗ trợ nữa, thay vào đó ta có giao thức PIM (Protocol Independent Multicast) để định tuyến mạng Multicast.

OSPF LSA Loại 7  (NSSA LSA bên ngoài) là gì?

OSPF LSA loại 7, còn được gọi là LSA bên ngoài khu vực không quá mập (NSSA) , phục vụ một mục đích cụ thể trong một loại khu vực OSPF cụ thể: Khu vực không quá mập (NSSA).

null

LSA tiêu chuẩn loại 5 (được sử dụng để quảng cáo các tuyến bên ngoài) không thể tràn qua khu vực NSSA vì nó mâu thuẫn với ý tưởng không cho phép các tuyến bên ngoài. Trong khu vực NSSA, các bộ định tuyến quảng cáo các tuyến bên ngoài được học thông qua phân phối lại bằng LSA loại 7 thay vì LSA loại 5.

Khi LSA loại 7 đạt đến ABR ở biên của khu vực NSSA, ABR sẽ chuyển nó trở lại thành LSA loại 5 tiêu chuẩn. Sau đó, LSA loại 5 này có thể tràn vào các khu vực OSPF khác nơi nó được hiểu và sử dụng để định tuyến.

Tổng kết và mở rộng

Các LSA Type mở rộng khác

 • LSA Type 8: External attribute LSA for BGP: LSA Type 8 dùng để giao tiếp liên mạng OSPF và BGP
 • LSA Types 9, 10, 11 (Opaque LSAs): LSA Types 9, 10, 11 là những LSA mở rộng phục vụ cho việc nâng cấp hệ thống.

Tóm tắt lại các LSA Type:

 • LSA Type 1 – Router LSA: Được tạo ra bởi mỗi Router trong mỗi vùng riêng biệt và không giao tiếp với các vùng khác, thông tin thu thập được sẽ là Router ID.
 • LSA Type 2 – Network LSA: Được tạo bởi Router DR trong môi trường mạng Multi-Access (Broadcast, Multicast), thông tin thu thập được sẽ là Router ID của Router DR.
 • LSA Type 3 – Summary LSA: Được tạo bởi Router ABR và Flood sang các Area khác.
 • LSA Type 4 – Summary ASBR LSA: Được tạo bởi Router ABR vốn là Neighbor của Router ASBR để quảng bá cho các Area khác biết Router ID của Router ASBR.
 • LSA Type 5 – External LSA: Được tạo ra bởi Router ASBR để gửi thông tin định tuyến của các External Area.
 • LSA Type 6 – Multicast LSA: Dùng để gửi thông tin định tuyến Multicast nhu7gn hiện không còn được hỗ trợ nữa.
 • LSA Type 7 – Not-so-stubby Area LSA: Được tạ ra bởi Router ABR biên giữa vùng NSSA và Backbone để cho phép các Router trong vùng NSSA gửi thông tin LSA ra bên ngoài.