CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


Cách tìm địa chỉ IP từ địa chỉ MAC trên thiết bị Cisco

Cách tìm địa chỉ IP từ địa chỉ MAC trên thiết bị Cisco

Khắc phục sự cố mạng đòi hỏi nhiều kỹ năng, công cụ và phương pháp điều tra khác nhau. Một quy trình đặc biệt hữu ích khi điều tra các sự cố mạng khác nhau là có thể xác định địa chỉ IP của máy chủ lưu trữ trên mạng khi chỉ được cung cấp địa chỉ MAC của nó. 

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét cách tìm địa chỉ IP từ địa chỉ MAC trên mạng dựa trên Cisco.

Trường hợp khắc phục sự cố

Ban đầu, bạn có thể thắc mắc, tại sao chúng ta lại muốn có thể xác định điều này? Nếu bạn có quyền truy cập vào một máy chủ, bạn chỉ cần sử dụng lệnh ipconfig (Windows) hoặc lệnh ifconfig (Linux) để tìm cả địa chỉ IP cục bộ và địa chỉ MAC tương ứng. 

Tuy nhiên, có những trường hợp bạn có thể cần tìm địa chỉ IP tương ứng với một địa chỉ MAC cụ thể mà không thực sự biết địa chỉ MAC đó thuộc về thiết bị vật lý nào. 

Thông tin duy nhất bạn có thể có chỉ đơn giản là địa chỉ MAC cụ thể được đề cập thuộc về một thiết bị ở đâu đó trên mạng của bạn.

Để đạt được điều này, bạn sẽ cần một số kỹ thuật có thể được sử dụng trên bộ định tuyến của Cisco và chuyển sang số 0 trên máy chủ cụ thể đó, đồng thời xác định địa chỉ IP của nó là gì và đó là những gì chúng tôi sẽ mô tả trong bài viết này.

Tại sao bạn cần tìm IP từ địa chỉ MAC?

Trước khi chúng ta thực sự xem xét các kỹ thuật, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn lý do tại sao bạn có thể được yêu cầu thực hiện một nhiệm vụ như vậy. Một số trường hợp sẽ hữu ích khi tìm địa chỉ IP tương ứng với một địa chỉ MAC cụ thể bao gồm:

  • Xử lý Sự cố Kết nối Mạng : Nếu bạn đang gặp sự cố kết nối mạng, bạn có thể cần xác định địa chỉ IP tương ứng với một địa chỉ MAC cụ thể để khắc phục sự cố. Điều này có thể hữu ích khi bạn quan sát địa chỉ MAC chập chờn, điều này có khả năng chỉ ra một số vấn đề liên quan đến mạng, chẳng hạn như vòng lặp lớp 2 hoặc cấu hình sai của QinQ chẳng hạn.
  • Bảo mật mạng : Bạn có thể cần tìm địa chỉ IP tương ứng với địa chỉ MAC để xác định các mối đe dọa bảo mật tiềm ẩn trên mạng của mình. Trong các tình huống như nhảy VLAN, tấn công xen giữa hoặc ngay cả khi áp dụng bảo mật cổng, việc thực hiện hành động này có thể giúp bạn xác định xem một thiết bị cụ thể có được phép kết nối với mạng hay không hoặc liệu một thiết bị trái phép có đang cố giành quyền truy cập hay không.
  • Các dịch vụ khắc phục sự cố bao gồm DHCP : Quản trị viên mạng có thể cần theo dõi và khắc phục sự cố hiệu suất của các dịch vụ như DHCP phân bổ địa chỉ IP cho các thiết bị cụ thể. Các phân bổ này được thực hiện dựa trên địa chỉ MAC.

Tìm địa chỉ MAC

Trước khi tìm hiểu cách tìm địa chỉ IP, chúng ta hãy xem sơ qua cách chúng tôi lấy địa chỉ MAC ban đầu. 

Tất nhiên, bạn có thể làm như vậy nếu bạn có quyền truy cập vào thiết bị được đề cập, chẳng hạn như PC hoặc máy tính xách tay. Tuy nhiên, thông thường bạn sẽ sử dụng lệnh “ show mac-address-table ” trên thiết bị chuyển mạch của Cisco. 

Đầu ra của lệnh này hiển thị danh sách các địa chỉ MAC và giao diện mà các địa chỉ MAC đó đã xuất hiện. 

Khi bạn tìm thấy địa chỉ MAC mà bạn đang tìm kiếm, bạn có thể tiến hành xác định địa chỉ IP tương ứng.

Sử dụng ARP trên thiết bị định tuyến

ARP duy trì một cấu trúc trong mỗi thiết bị mạng được gọi là bảng ARP. Còn được gọi là bộ đệm ARP, nó chứa ánh xạ của địa chỉ IP tới địa chỉ MAC tương ứng của chúng. Trong quá trình giao tiếp của thiết bị trên mạng, bảng APR được điền bằng cách sử dụng thông tin nhận được từ các yêu cầu ARP.

Có thể xem bảng ARP của thiết bị như bộ định tuyến hoặc bộ chuyển mạch bằng cách đưa ra lệnh sau trong Cisco IOS CLI:

Router#show arp

This command will output the entire ARP table contained within the device at that moment.  Output may be similar to the following:

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface

Internet  10.1.1.1               5   0011.2233.4455  ARPA   GigabitEthernet0/1

Internet  10.1.1.2              11   000c.29c5.c290  ARPA   GigabitEthernet0/1

Internet  10.1.1.3              22   00a1.1234.5678  ARPA   GigabitEthernet0/1

Lưu ý rằng ứng với mỗi địa chỉ IP sẽ có một Hardware Address tương ứng là địa chỉ MAC. Nếu bạn có một mạng lớn, đầu ra của một lệnh như vậy có thể rất lớn.Nếu bạn muốn tìm kiếm một địa chỉ MAC cụ thể, bạn có thể sử dụng ký tự “|” để lọc đầu ra như vậy:

Router#show arp | include

Trong lệnh trên, hãy thay thế <địa chỉ MAC> bằng địa chỉ MAC mà bạn muốn tra cứu. Ví dụ: nếu bạn có địa chỉ MAC là 00:11:22:33:44:55 , hãy sử dụng lệnh sau:

Router#show arp | include 0011.2233.4455

Hãy nhớ rằng địa chỉ MAC phải ở định dạng chính xác được sử dụng bởi Cisco CLI, đó là ba nhóm gồm bốn chữ số thập lục phân được phân tách bằng dấu chấm để lệnh hoạt động. 

Lệnh này có nhiều từ khóa bổ sung có thể được sử dụng bao gồm giao diện cụ thể mà thông tin ARP được nhận, tên VRF cũng như loại mục ARP mà bạn đang tìm kiếm.

Chú ý:

  • Thiết bị mà bạn được kết nối phải liên lạc trực tiếp với máy chủ chứa địa chỉ MAC trong vòng 4 giờ qua, đây là thời gian chờ cho mục nhập bảng ARP của thiết bị Cisco.
  • Một bộ chuyển mạch hoặc bộ định tuyến đã phục vụ lưu lượng truy cập nhất thời của máy chủ được đề cập sẽ không điền vào bảng ARP của nó các địa chỉ MAC và IP mà bạn đang tìm kiếm. Thiết bị phải là đích đến của lưu lượng truy cập liên quan để thực hiện việc này.
  • Công tắc hoặc bộ định tuyến mà bạn đưa ra lệnh này phải có ít nhất một giao diện được kết nối với phân đoạn mạng mà địa chỉ MAC được đề cập phải nằm trên đó. Đây là trường hợp vì địa chỉ MAC chỉ có ý nghĩa với phân đoạn mạng cục bộ. 
  • Proxy ARP có thể khiến cổng cục bộ (bộ định tuyến) phản hồi yêu cầu ARP bằng địa chỉ MAC của chính nó thay mặt cho máy chủ "thực" sở hữu địa chỉ, dẫn đến giả định sai về ánh xạ địa chỉ MAC sang IP.

Sử dụng DHCP

Nếu bạn đang sử dụng DHCP để gán địa chỉ IP trên mạng của mình, bạn có thể sử dụng máy chủ DHCP để xác định địa chỉ IP tương ứng với một địa chỉ MAC cụ thể. Nếu máy chủ DHCP của bạn đang chạy trên thiết bị Cisco, đây là cách bạn có thể sử dụng nó để xác định địa chỉ IP từ một MAC cụ thể.

Không giống như ARP, DHCP thực sự gán địa chỉ IP cho các máy chủ cụ thể. Như vậy, nó duy trì sự tương ứng giữa địa chỉ IP được chỉ định và địa chỉ MAC của mỗi máy chủ.

Đăng nhập vào thiết bị Cisco đang chạy máy chủ DHCP và đưa ra lệnh sau:

Router#show ip dhcp binding

Lệnh này sẽ liệt kê tất cả các hợp đồng thuê DHCP mà máy chủ đã chỉ định và bao gồm địa chỉ IP, địa chỉ MAC và thời hạn thuê. Đầu ra của một lệnh như vậy trông như thế này:

Router#show ip dhcp binding

IP address       Hardware address        Lease expiration        Type

172.25.1.51      0100.0103.85e9.87       Apr 10 2022 08:55 PM    Automatic

172.25.1.52      0100.50da.2a5e.a2       Apr 10 2022 09:00 PM    Automatic

172.25.1.53      0100.0103.ea1b.ed       Apr 10 2022 08:58 PM    Automatic

Tương tự như các lệnh ARP, nếu bạn muốn tìm kiếm một địa chỉ MAC cụ thể, bạn có thể sử dụng ký tự “|” để lọc đầu ra. Thông tin thêm về lệnh này và các biến thể của nó có thể được tìm thấy tại tham chiếu lệnh Cisco CLI này .

Không giống như việc sử dụng bảng ARP, phương pháp này cung cấp cho bạn thông tin không chỉ về các máy chủ có thể được kết nối với các phân đoạn mạng cục bộ mà còn về tất cả các máy chủ trên mạng của bạn được phục vụ bởi máy chủ DHCP cụ thể này.

Lưu ý:

- Máy chủ DHCP chỉ biết về các thiết bị đã yêu cầu địa chỉ IP từ nó, vì vậy địa chỉ MAC mà bạn quan tâm phải thực hiện yêu cầu DHCP tại một thời điểm nào đó để phương pháp này hoạt động.

- Hãy nhớ rằng thời hạn thuê xác định thời gian địa chỉ IP được gán cho thiết bị. Sau khi hợp đồng thuê hết hạn, địa chỉ IP có thể được giải phóng trở lại nhóm và được gán cho một thiết bị khác.

Nếu hợp đồng thuê địa chỉ MAC mà bạn quan tâm đã hết hạn, nó có thể không xuất hiện trong danh sách thuê của máy chủ DHCP nữa và bạn sẽ cần sử dụng một phương pháp khác để xác định địa chỉ IP tương ứng.

Kết luận

Tìm địa chỉ IP tương ứng với địa chỉ MAC trên mạng Cisco có thể là một bước khắc phục sự cố cần thiết trong việc giải quyết các sự cố mạng.

ARP và DHCP là các cơ chế quan trọng có thể được sử dụng để xác định các địa chỉ IP này. Bằng cách hiểu các phương pháp này và biết cách sử dụng chúng một cách hiệu quả, quản trị viên mạng có thể khắc phục sự cố mạng nhanh hơn và hiệu quả hơn cũng như đảm bảo mạng của họ hoạt động trơn tru. 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc gặp khó khăn, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để được hỗ trợ thêm.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

• Địa chỉ: Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

• Điện thoại: 02432012368

• Hotline: 098 115 6699

 Email: info@datech.vn

• Website: https://datech.vn