CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


Danh mục

Bạn cần báo giá tốt

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Cisco Industrial Ethernet 2000 Switches

POE

Tính năng

Uplink Ports

Layer

Switch type

Loại switch

Số cổng ( Ports )

IE-2000-4T-B - Cisco Industrial Ethernet 2000 Series

IE-2000-4T-B

(5/5)

Liên hệ

1 năm

Hot-sale

New

wifi 6

IE-2000-4TS-G-L - Cisco Industrial Ethernet 2000 Series

IE-2000-4TS-G-L

(5/5)

Liên hệ

1 Năm

Hot-sale

New

demo wifi

IE-2000-4TS-G-B - Cisco Industrial Ethernet 2000 Series

IE-2000-4TS-G-B

Liên hệ

Hot-sale

IE-2000-4T-G-L - Cisco Industrial Ethernet 2000 Series

IE-2000-4T-G-L

(5/5)

Liên hệ

Hot-sale

IE-2000-4T-G-B - Cisco Industrial Ethernet 2000 Series

IE-2000-4T-G-B

Liên hệ

IE-2000-4S-TS-G-L - Cisco Industrial Ethernet 2000 Series

IE-2000-4S-TS-G-L

(5/5)

Liên hệ

IE-2000-4S-TS-G-B - Cisco Industrial Ethernet 2000 Series

IE-2000-4S-TS-G-B

(5/5)

Liên hệ

IE-2000-8TC-G-L - Cisco Industrial Ethernet 2000 Series

IE-2000-8TC-G-L

(5/5)

Liên hệ

IE-2000-8TC-G-B - Cisco Industrial Ethernet 2000 Series

IE-2000-8TC-G-B

(5/5)

Liên hệ

IE-2000-8TC-G-E - Cisco Industrial Ethernet 2000 Series

IE-2000-8TC-G-E

(5/5)

Liên hệ

IE-2000-16TC-L - Cisco Industrial Ethernet 2000 Series

IE-2000-16TC-L

(5/5)

Liên hệ

IE-2000-16TC-G-L - Cisco Industrial Ethernet 2000 Series

IE-2000-16TC-G-L

(5/5)

Liên hệ