Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. - ĐT: 024 32012368
08:00 - 17:00
Cisco SFP Transceiver (16 Sản phẩm)
Cisco GLC-TE Cisco GLC-EX-SMD Cisco SFP-GE-T Cisco SFP-10G-LRM Cisco GLC-ZX-SM Cisco SFP-10G-LR Cisco SFP-10G-SR Cisco GLC-T Cisco QSFP-40G-LR4-S Cisco SFP-10G-SR-S Cisco SFP-10G-ZR Cisco GLC-LH-SMD Cisco GLC-SX-MMD Base-T Mini-GBIC MGBT1 SX Mini-GBIC -
Cisco GLC-TE
4,200,000 vnđ
Cisco GLC-EX-SMD
17,200,000 vnđ
Cisco SFP-GE-T
3,600,000 vnđ
Cisco SFP-10G-LRM
9,800,000 vnđ
Cisco GLC-ZX-SM
36,200,000 vnđ
Cisco SFP-10G-LR
36,000,000 vnđ
Cisco SFP-10G-SR
9,200,000 vnđ
Cisco GLC-T
3,800,000 vnđ
Cisco QSFP-40G-LR4-S
Liên hệ vnđ
Cisco SFP-10G-SR-S
6,800,000 vnđ
Cisco SFP-10G-ZR
138,000,000 vnđ
Cisco GLC-LH-SMD
9,200,000 vnđ
Cisco GLC-SX-MMD
5,200,000 vnđ
Base-T Mini-GBIC MGBT1
2,500,000 vnđ
SX Mini-GBIC - MGBSX1
2,800,000 vnđ
LH Mini-GBIC MGBLH1
3,800,000 vnđ