Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. - ĐT: 024 32012368
08:00 - 17:00
Cisco SFP Transceiver (16 Sản phẩm)
Cisco GLC-TE Cisco GLC-EX-SMD Cisco SFP-GE-T Cisco SFP-10G-LRM Cisco GLC-ZX-SM Cisco SFP-10G-LR Cisco SFP-10G-SR Cisco GLC-T Cisco QSFP-40G-LR4-S Cisco SFP-10G-SR-S Cisco SFP-10G-ZR Cisco GLC-LH-SMD Cisco GLC-SX-MMD Base-T Mini-GBIC MGBT1 SX Mini-GBIC -