CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


Danh mục

Bạn cần báo giá tốt

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Cisco Switch Catalyst 9500

POE

Tính năng

Uplink Ports

Layer

Switch type

Loại switch

Số cổng ( Ports )

C9500-16X-2Q-A

C9500-16X-2Q-A

(5/5)

Liên hệ

10 Gb

C9500-16X-2Q-E

C9500-16X-2Q-E

(5/5)

Liên hệ

C9500-32C-E

C9500-32C-E

Liên hệ

100 Gb

C9500-32QC-A

C9500-32QC-A

(5/5)

Liên hệ

100 Gb

Switch Cisco C9500-48Y4C-E

C9500-48Y4C-E

(5/5)

Liên hệ

25 Gb

Switch Cisco C9500-32C-A

C9500-32C-A

(5/5)

Liên hệ

New

100 Gb

Switch Cisco C9500-24Q-E

C9500-24Q-E

(5/5)

Liên hệ

New

40Gb

Switch Cisco C9500-24Q-A

C9500-24Q-A

(5/5)

Liên hệ

New

Switch Cisco C9500-40X-E

C9500-40X-E

(5/5)

Liên hệ

Switch Cisco C9500-12Q-E

C9500-12Q-E

Liên hệ

Switch Cisco C9500-40X-A

C9500-40X-A

(5/5)

Liên hệ

Switch Cisco C9500-48Y4C-A

C9500-48Y4C-A

(5/5)

Liên hệ