Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. - ĐT: 024 32012368
08:00 - 17:00
Cisco Voice and Video Conference (22 Sản phẩm)
CS-KIT-MINI-K9 BE6M-M5-K9 CS-KITP60-K9 CTS-SX80-IP60-K9 CTS-SX80-IP40-K9 CTS-SX10N-K9 CTS-SX80-K9 CTS-SX20-PHD12X-K9 CP-7942G CP-7861-K9 CP-7811-K9 CP-7821-K9 CP-7841-K9 CP-3905 CP-8861-K9 CP-8845-K9 CP-8865-K9 CP-8811-K9 Cisco 8800 IP Phone CP-8851-K9 Ci
CS-KIT-MINI-K9
68,450,000 vnđ
BE6M-M5-K9
152,000,000 vnđ
CS-KITP60-K9
177,173,000 vnđ
CTS-SX80-IP60-K9
319,410,000 vnđ
CTS-SX80-IP40-K9
245,700,000 vnđ
CTS-SX10N-K9
47,502,000 vnđ
CTS-SX80-K9
234,000,000 vnđ
CTS-SX20-PHD12X-K9
139,230,000 vnđ
CP-7942G
5,323,000 vnđ
CP-7861-K9
4,621,000 vnđ
CP-7811-K9
2,300,000 vnđ
CP-7821-K9
2,983,000 vnđ
CP-7841-K9
4,270,000 vnđ
CP-3905
1,158,000 vnđ
CP-8861-K9
8,365,500 vnđ
CP-8845-K9
6,727,000 vnđ
CP-8865-K9
9,301,000 vnđ