CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


Danh mục

Bạn cần báo giá tốt

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Cisco WLAN Controller

POE

Uplink Ports

C9800-80-K9 - Cisco WLAN Controller

C9800-80-K9

Liên hệ

C9800-40-K9 - Cisco WLAN Controller

C9800-40-K9

(5/5)

Liên hệ

C9800-L-F-K9 - Cisco WLAN Controller

C9800-L-F-K9

(5/5)

Liên hệ

C9800-L-C-K9 - Cisco WLAN Controller

C9800-L-C-K9

(5/5)

Liên hệ

AIR-CT5520-K9 Cisco 5500 Series Wireless Controller

AIR-CT5520-K9

(5/5)

Liên hệ

AIR-CT3504-K9 - Cisco WLAN Controller

AIR-CT3504-K9

(5/5)

Liên hệ

Cisco Wireless Controllers help reduce overall operational costs by simplifying network deployment, operations, and management. The Cisco Wireless LAN Controllers currently provide a variety of products for the different demands of different networks. The main products of Cisco WLAN Controllers include the Cisco 8500 Series Wireless Controllers, Cisco 5500 Series Wireless Controllers, Cisco 4400 Series Wireless LAN Controllers, Cisco 2500 Series Wireless Controllers, Cisco 2100 Series Wireless LAN Controllers, etc.