CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


Danh mục

Bạn cần báo giá tốt

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Firewall Cisco

Firewall Throughput

Cổng WAN

FPR3140-NGFW-K9 Tường lửa firewall Cisco secure 3100 Series

FPR3140-NGFW-K9

(5/5)

Liên hệ

New

Secure

FPR3130-NGFW-K9 Tường lửa firewall Cisco secure 3100 Series

FPR3130-NGFW-K9

(5/5)

Liên hệ

New

Secure

FPR3120-NGFW-K9 Tường lửa firewall Cisco secure 3100 Series

FPR3120-NGFW-K9

(5/5)

Liên hệ

New

Secure

FPR3110-NGFW-K9 Tường lửa firewall Cisco secure 3000 Series

FPR3110-NGFW-K9

(5/5)

Liên hệ

New

Secure

FPR4140-NGFW-K9 Cisco Firepower 4140 NGFW Appliance

FPR4140-NGFW-K9

(5/5)

Liên hệ

1 Năm

FPR4120-NGFW-K9 Cisco Firepower 4120 NGFW Appliance

FPR4120-NGFW-K9

(5/5)

Liên hệ

ASA5525-K9 Cisco ASA 5500 Series Firewall Edition Bundle

ASA5525-K9

(5/5)

Liên hệ

ASA5508-K9 - Cisco ASA 5500-X Firewalls with firepower services

ASA5508-K9

(5/5)

Liên hệ

ASA5506-K9 - Cisco ASA 5500-X Firewalls with firepower services

ASA5506-K9

(5/5)

Liên hệ

ASA5516-FPWR-K9 - Cisco ASA 5500 Firewalls

ASA5516-FPWR-K9

(5/5)

Liên hệ

FPR4110-NGFW-K9 - Cisco Firepower 4100 Series Appliances

FPR4110-NGFW-K9

(5/5)

Liên hệ

FPR2130-NGFW-K9 - Cisco Firepower 2100 Series Appliances

FPR2130-NGFW-K9

(5/5)

Liên hệ