CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


Danh mục

Bạn cần báo giá tốt

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Fortinet NGFW Licenses

FC-10-F6H0E-950-02-12

FC-10-F6H0E-950-02-12

(5/5)

Liên hệ

FC-10-0400E-950-02-12 FortiGate-400E 1 Year Unified Threat Protection (UTP)

FC-10-0400E-950-02-12

(5/5)

Liên hệ

FC-10-F200F-950-02-12 Bản quyền FortiGate-200F Unified Threat Protection (UTP)

FC-10-F200F-950-02-12

(5/5)

Liên hệ

FC-10-00207-950-02-12 Bản quyền FortiGate-200E 1 Year Unified Threat Protection (UTP)

FC-10-00207-950-02-12

(5/5)

Liên hệ

FC-10-F100F-950-02-12 FortiGate-100F 1 Year Unified Threat Protection (UTP)

FC-10-F100F-950-02-12

(5/5)

Liên hệ

FC-10-0081F-950-02-12 FortiGate-81F 1 Year Unified Threat Protection (UTP)

FC-10-0081F-950-02-12

(5/5)

Liên hệ

FC-10-0060F-950-02-12 FortiGate-60F 1 Year Unified Threat Protection (UTP)

FC-10-0060F-950-02-12

(5/5)

Liên hệ

Fortinet NGFW Licenses lists various licenses of Fortinet FortiGate firewalls, to extend the functions of these devices.