CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


Danh mục

Bạn cần báo giá tốt

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

H3C Campus Switchs

Switching capacity

POE

Tính năng

Uplink Ports

Layer

Switch type

Loại switch

Số cổng ( Ports )

LS-5560S-52P-SI-GL - Switch H3C LS-5560S-52P-SI-GL

LS-5560S-52P-SI-GL

(5/5)

Liên hệ

New

LS-5560S-28P-SI-GL - H3C S5560S-SI Series Standard Gigabit Switches

LS-5560S-28P-SI-GL

(5/5)

Liên hệ

LS-5130S-52C-PWR-HI- GL - H3C S5130S-HI Series Advanced Gigabit Access Switches

LS-5130S-52C-PWR-HI- GL

(5/5)

Liên hệ

LS-5130S-28C-PWR-HI- GL - H3C S5130S-HI Series Advanced Gigabit Access Switches

LS-5130S-28C-PWR-HI- GL

(5/5)

Liên hệ

LS-5130S-52C-HI-GL - H3C S5130S-HI Series Advanced Gigabit Access Switches

LS-5130S-52C-HI-GL

(5/5)

Liên hệ

1 Năm

LS-5130S-28C-HI-GL - H3C S5130S-HI Series Advanced Gigabit Access Switches

LS-5130S-28C-HI-GL

(5/5)

Liên hệ

LS-5130S-52S-PWR-HI- GL - H3C S5130S-HI Series Advanced Gigabit Access Switches

LS-5130S-52S-PWR-HI- GL

Liên hệ

1 Năm

LS-5130S-28S-PWR-HI- GL - H3C S5130S-HI Series Advanced Gigabit Access Switches

LS-5130S-28S-PWR-HI- GL

(5/5)

Liên hệ

LS-5130S-52S-HI-GL - H3C S5130S-HI Series Advanced Gigabit Access Switches

LS-5130S-52S-HI-GL

Liên hệ

LS-5130S-28S-HI-GL - H3C S5130S-HI Series Advanced Gigabit Access Switches

LS-5130S-28S-HI-GL

(5/5)

Liên hệ

LS-5170-28S-HPWR-EI-GL - H3C S5170-EI Series Intelligent Gigabit Access Switches

LS-5170-28S-HPWR-EI-GL

(5/5)

Liên hệ

1 Năm

LS-5170-54S-PWR-EI-GL - H3C S5170-EI Series Intelligent Gigabit Access Switches

LS-5170-54S-PWR-EI-GL

(5/5)

Liên hệ

1 Năm

Phân phối chính hãng Campus Switchs H3C tại thị trường Việt Nam.