CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TỔNG ĐÀI IP GRANDSTREAM UCM62XX/65XX

Danh sách nội dung [Ẩn]

 
 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TỔNG ĐÀI IP GRANDSTREAM UCM62XX/65XX

1. Đăng nhập tổng đài IP, Cài đặt địa chỉ IP, Đổi Password, Cài ngày giờ

a. Đăng nhập tổng đài

Ngay sau khi cắm nguồn điện vào và cắm cổng mạng vào bạn sẽ thấy địa chỉ IP của tổng đài
hiển thị lên màn hình
,
Ta dùng trình duyệt bất kỳ gõ vào địa chỉ IP của tổng đài với user/pass đăng nhập ban
đầu:
admin/admin

b. Cài đặt địa chỉ IP của tổng đài,

Với tổng đài ta bắt buộc phải đặt địa chỉ IP tĩnh, để đảm bảo địa chỉ ip này không bị thay đổi khi
khởi động lại
Sau khi đổi xong ta save lại, reboot tổng đài và đăng nhập với địa chỉ IP mới như hình sau:

 

c. Đổi password đăng nhập hệ thống

Vào Setting -> Change password -> ta đánh password cũ và nhập password mới cần đổi
(Chú ý: khi đổi password các bạn thận cẩn thận, vì nếu nhập xong không nhớ thì chỉ có nước
reset tổng đài về mặc định)

d. Cài đặt ngày giờ (Việc cài đặt này rất quan trọng, nó giúp cho các bạn khi xem lịch sử cuộc gọi

hay nghe file ghi âm sẽ biết chính xác thời gian nào)
Vào System setting -> Time setting -> Cài như hình vẽ dưới:

null

 

2. Cài đặt chế độ đặt số máy lẻ bất kỳ từ 00-999

Vào PBX Setting -> General setting -> đánh dấu vào ô đỏ như bên dưới, sau bước này cho phép
ta tạo số máy lẻ bất kỳ từ 00->9999

null

 

3. Tạo số máy lẻ và cài vào IP phone

a. Tạo máy lẻ độc lập

Vào Extension/trunk -> Extension -> Add. ( tạo sip extension )

null

b. Khai báo 1 dải máy lẻ tự động,

Vào Extension/trunk -> Extension -> Add –> Selct add Method chon Batch
Như hình sau ta cài 1 dải 50 số máy lẻ bắt đầu từ 100, các mục khác các bạn nên chọn như hình
khoanh đỏ:

null

 

c. Cài đặt số máy lẻ vào điện thoại IP

Trên điện thoại IP bạn xem địa chỉ ip của máy là bao nhiêu -> dùng trình duyệt đánh địa chỉ ip đó
vào với user/pass = admin/admin

null

– Lấy tài khoản số máy đã tạo ở bước 3a (b) ở trên để gán vào máy IP phone, 1 số máy lẻ bắt
buộc cần có 3 thông số để cài đặt vào điện thoại là:
+ Số máy lẻ (extension)
+ Password của máy lẻ đó
+ Địa chỉ IP của tổng đài
– Vào mục account trên điện thoại IP để khai báo số như sau, chú ý các mục khoanh đỏ phải điền
vào chính xác

d. Cài đặt máy lẻ vào ATA HT702/704/802/812/814 và Gateway

GXW4008/4216/4224/4232/4248
Bước 1: Log vào địa chỉ IP của ATA hoặc Gateway (user/pass mặc định admin/admin)
– Với HT702/704/802/812/814 -> Cắm điện thoại vào bấm *** 02 để nghe IP
– Với GXW4004/GXW4008: Cắm điện thoại vào cổng bất kỳ:
+ Bấm *** 02 hoặc 002 để nghe IP
+ Mở cổng Web: *** 129
– Với GXW42xx: nhìn màn hình của thiết bị để xem IP
Bước 2: Khai báo Profile ->Vào Profile -> chọn Profile 1 -> đặt địa chỉ IP của tổng đài

null

Bước 3: Vào FXS Ports -> khai báo các máy lẻ đã tạo ở bước 3a hoặc 3b;

 null

4. Khai báo nhóm máy lẻ để cướp chuông khi chuông đang đổ ở máy khác (Bấm *8)

Vào Call Feature -> Call Pickup

null

5. Khai báo đường vào bưu điện

a. Khai báo trung kế (đường vào bưu điện) Analog,


Vào Extension/trunk -> Analog Trunk -> Create new Analog Trunk:

b. Khai báo trung kế SIPtrunk của FPT, CMC, Viettle, VNPT, 1800…, 1900….

Vào Extension/Trunk -> Voip Trunk -> Create VoIP trunk -> Create new Siptrunk (Địa chỉ IP
kết nối do nhà cấp số cung cấp)

null

Chuyển sang tab Advanced Setting kích hoạt theo hình

null

Nếu kết nối thành công thì trạng thái Status sẽ hiển thị màu xanh như hình dưới

null

6. Cài đặt gọi đến

Vào Extension/trunk -> Inbound Routes ->Add –> chọn trunk Creat New inbount Rule:

null

 

a. Thiết lập gọi đến là giờ làm việc và giờ nghỉ:Ta có ví dụ cụ thể sau:

* Giờ làm việc (vùng khoanh đỏ):
+ Thứ 2 đến thứ 6: từ 8h00->17h30
+ Thứ 7: Từ 8h00 -> 12h00
+ Ta có thể thêm nhiều múi giờ bằng cách bấm hình dấu + để thêm
=> Thì cuộc gọi đổ vào IVR: IVR-loichaochinh
* Hết giờ làm việc (vùng khoanh xanh): là giờ không phải múi giờ trên thì đổ vào nhóm bảo vệ:
Hetgio

null

b. Các chế độ gọi vào tổng đài

 null

Như hình ta thấy có rất nhiều chế độ gọi vào nhưng thông thường quan tâm chính đến 4 kiểu gọi
vào sau
– Extension:Các cuộc gọi vào sẽ đổ chuông trực tiếp vào máy lẻ (đổ vào lễ tân)

– Ring Group: Đổ chuông vào nhóm máy lẻ, Tạo Ring group
+ Bước 1: Vào Call features -> Ring Group: Tạo nhóm máy trong Ring Group
+ Bước 2: Vào Extension/trunk -> Inbound Routes -> Ring Group chọn nhóm tạo ở bước 1
– Queue: Các cuộc gọi vào sẽ đổ chuông vào 1 nhóm các máy lẻ với quy luật đổ chuông tùy
chọn
+ Bước 1: Vào Call features -> Call Queues: Tạo nhóm máy trong nhóm Queues
+ Bước 2: Vào Extension/trunk -> Inbound Routes -> chon Queues và chọn nhóm tạo ở bước 1
– IVR: Khách hàng gọi vào sẽ nghe lời chào rồi bấm máy lẻ người cần gặp
+ Bước 1: Vào PBX setting -> Voice Promt –> Custom promt -> Ghi file lời chào qua điện thoại
hoặc upload file lời chào ghi sẵn từ máy tính
+ Bước 2: Vào Call features -> IVR -> tạo cây lời chào với lời chào tạo ở bước 1
+ Bước 3: Extension/trunk -> Inbound Routes -> chọn IVR chọn IVR tạo ở bước 2


7. Thiết lập gọi ra

Ta có thể tạo nhiều nhóm trung kế bưu điện và khi gọi ra thì mỗi nhóm máy lẻ được gọi ra chỉ
trên 1 nhóm trung kế nhất định:
Vào Extension/Trunk -> Outbound Call Routes -> Create New Outbound Rule
+ Pattern: Luật gọi ra – Các bạn tạo luật như sau tránh bị gọi quốc tế không mong muốn (x đại
diện cho 1 số bất kỳ từ 0-9)
_
0ZXXXXXXXX (10 số x cho di động 10 số)
_
ZXXXXXXX ( 8 số cho số cố định )
_
1[89]XXXXXX ( số dịch vụ 1800, 1900 )
+ Call Duration limit: Hạn chế thời gian cho mỗi cuộc gọi (tính theo phút)
+ Pin Group: Gọi ra bằng account code (Password), vào Internal option -> Pin Group để tạo
Password cấp cho người dùng
+ Password: Tạo password chung cho mọi người khi gọi ra phải bấm pass nếu đặt
+ Enable fillter on source caller ID: Lọc những máy lẻ nào được gọi ra ở Route (trung kế) này
+ Use failover Trunk: Thiêt lập đường vào dự phòng nếu đường chính lỗi
+ Time condition: Thiết lập múi giờ được gọi ra (Ví dụ giờ làm việc được gọi, hết giờ khóa lại)

null

8. Kích hoạt ghi âm

a. Ghi âm điện thoại cho máy lẻ

Vào Extension/Trunk -> Extension ->tab Features Kích vào máy lẻ cần ghi âm -> Tại mục Auto
record -> đánh dấu tích chọn vào sau đó save lại là ok

b. Ghi âm trên đường vào bưu điện

Vào Extension/Trunk -> Chọn Analog Trunk (Hoặc Voip Trunk) ->chọn trung kế cần ghi âm ->
Tại mục Auto record -> Tích đánh dấu vào để ghi âm

c. Kiểm tra nghe lại file ghi âm

Bấm CDR -> CDR -> Recording file -> Các file ghi âm sẽ được list tại đây
Chú ý: Bộ nhớ trong tổng đài có 3Gbyte để lưu file ghi âm, trường hợp nếu muốn dung lượng lớn
hơn ta mua thẻ nhớ cắm vào trên tổng đài hoặc ổ cứng HDD cắm vào cổng USB trên tổng đài để
lưu file ghi âm (Tổng đài có hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ và 1 cổng USB để kết nối ổ cứng ngoài)
Với phiên bản Firmware 1.0.17.16 mới hỗ trợ chức năng lưu ghi âm vào thư mục máy chủ.
Các bước thực hiện như sau


a. Trên máy chủ tạo thư mục rồi share thư mục đó full quyền


b. Vào PBX setting –> NAS điền các thông tin cần thiết như hình dưới

null

9. Tạo nhạc chờ cho tổng đài

Nhạc chờ này có tác dụng khi có cuộc gọi đến, chuyển máy, khi thoại hội nghị….
Vào PBX Setting -> vào Music on hold -> Upload file nhạc chờ tùy chọn lên tổng đài, xóa các
bản nhạc chờ khác ở bên dưới list nhé
(Chú ý: chuẩn file dạng GSM, WAV 8000Hz 16bit Mono)


10. Tạo phòng họp hội nghị nhiều bên

a. Tạo phòng họp

Vào Call Feature -> Conference -> Create New Conference

null

b. Cách thiết lập cuộc họp

– Mời người tham gia họp như hình sau:

null

– Mọi người tự động gọi vào số phòng họp (Ví dụ số trên là 9999
– Nếu người từ bên ngoài gọi vào qua lời chào rồi bấm số phòng họp (ví dụ 9999) hoặc qua lễ tân
nhờ chuyển máy vào số phòng họp là 9999
(Tham khảo các dòng: Điện thoại hội nghị)

11. Cài đặt kết nối máy lẻ từ internet vào tổng đài

Yêu cầu phải có IP tĩnh và đường cáp quang để chất lượng thoại được tốt nhất
a. Open port trên tổng đài PBX setting –> SIP setting –> tab NAT

– Chú ý: 123.31.17.19: Là địa chỉ IP tĩnh của Modem -> Cái này bạn phải đăng ký từ nhà cung
cấp mạng Internet

null

b. Mở cổng trên modem (Nat port trên modem)
Ở đây mình sử dụng modem drayteck -> các bạn vào mục Nat -> Open ports và làm như hình sau
– 192.168.1.200: Là địa chỉ IP của tổng đài IP
– Giải cổng cần mở:
+ Cổng báo hiệu: 5060
+ Cổng thoại: 10000->20000 (chú ý dải cổng từ 10000 đến 20000)

null

Chú ý: Việc open port liên quan đến bảo mật hệ thống, bạn nào thực sự lắm bắt được thì mới mở
còn không rõ vui lòng liên hệ kỹ thuật viên 19006050
c. Cài đặt vào phần mềm softphone/điện thoại IP…
Tương tự như bước 12 hoặc bước 3.c

12. Cài đặt máy lẻ vào smartphone

Phần mềm trên di động như iphone, ipad, andoid thì bạn vào Google Play hoặc iTunes tìm
phần mềm với tên là Grandstream Wav tải về rồi cài đặt
Cách 1: Cài máy lẻ theo phương án quét mã vạch
Bước 1: Gửi thông tin tài khoản vào email người dùng (Bạn cần thiết lập Email trung tâm ở bài
viết: Thiết lập email cho tổng đài IP Grandstream)
Vào Extension/Trunk -> Extension -> chọn máy lẻ -> điền email của người dùng vào mục Email
Address
Vào Extension/Trunk: Chọn máy lẻ cần đăng ký vào smartphone -> Email Notification -> khi
này thông tin tài khoản sẽ gửi qua email người dùng

null

 

Bước 2: Đăng ký máy lẻ thông qua mã vạch
Bật chương trình Grandstream Wav lên -> Vào Settings -> Account Settings -> chọn như hình
dưới rồi quét mã vạch đã gửi vào email của bạn ở bước 1 để tự đăng ký máy lẻ

null

Cách 2: Cài máy lẻ thủ công
– Chọn setting -> bấm hình dấu cộng bên góc phải màn hình

null

– Chọn Account Settings

null

– Chọn SIP Account

null

– Điền thông tin tài khoản (Thông tin tài khoản được cấp từ tổng đài ip)

null

– Sau khi cài đặt song thì bạn lưu lại và ra màn hình chính, số điện thoại hiển thị lên mầu xanh ở
góc phải bên trên màn hình như hình sau thì khi đó xác định bạn đã đăng ký thành công

null

13. Lưu trữ (backup) và khôi phục các cài đặt cấu hình tổng đài,

– Maintenance –> Backup–> Creat new backup ( chọn file cần backup.. nếu chọn tất cả phải cắm
thẻ nhớ để backup ra thẻ nhớ )

null

Khôi phục cài đặt

null

14. Kết nối các tổng đài gọi nội bộ.

Ví dụ ta có 2 tổng đài cần kết nối:
– Tổng đài 1: IP = 192.168.10.100 – Dải máy lẻ là: 100-199
– Tổng đài 2: IP = 192.168.1.200 – Dải máy lẻ là: 200-299
Ta làm từng bước như sau:
a. Tạo kết nối đến tổng đài 2

null

b. Gọi sang tổng đài 2
– Khi gọi ra đầu số 2XX thì sẽ routing qua trunk nối “Tong_dai_2”

null

c. Nhận cuộc gọi từ tổng đài 2
– Khi cuộc gọi đến từ trunk “Noi_tong_dai_2) hệ thống sẽ tự động DID máp đến số máy lẻ, chú ý
để máp được chọn như đánh dấu đỏ bên dưới

null

Mình hướng dẫn 1 đầu, đầu tổng đài còn lại các bạn làm tương tự.

15. Cách lấy cước qua API cho các nhà phát triển phần mềm tính cước

Download tài liệu tại đây
Bước 1: Xác định IP của máy tính cần kết nối vào tổng đài để lấy cước
a. Nếu lấy cước trong mạng LAN: Bạn xem địa chỉ IP máy tính của bạn cần kết nối đến tổng
đài IP là bao nhiêu (Kích vào biểu tượng network trên PC để xem: Ví dụ bạn có IP là
192.168.1.10 -> Ghi nhớ lại IP này)
b. Nếu lấy cước từ xa qua internet: Thì tại điểm máy tính bạn cần có IP tĩnh thì mới được (Để
test bạn có thể vào https://www.whatismyip.com/ để xem ip chỗ của bạn là bao nhiêu rồi nhớ lại:
Ví dụ ta được IP là :14.177.239.221)
Bước 2:
– Bước 2.1: Vào Modem nat cổng 8443 vào địa chỉ IP tổng đài (nếu cần lấy cước từ internet mới
làm bước này)
– Bước 2.2: Login vào tổng đài -> Vào Status -> CDR -> API Configuration
+ Cổng 8443: Cho kết nối từ internet vào tổng đài để lấy cước
+ Username/Password: Thông số đăng nhập lấy cước
+ Permitted IP: IP nào được kết nối vào để lấy cước (như xác định được ở Bước 1 ta có hình
dưới)

null

Bài viết hướng dẫn cài đặt tổng đài IP Grandstream UCM62XX/65XX đã hoàn thiện. Chúc các bạn thành công, mọi khó khăn cần giúp đỡ xin vui lòng liên hệ tới đội ngũ kỹ thuật của DATECH để được giải đáp.