CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


Hướng dẫn cấu hình cơ bản HSRP

Tìm hiểu giao thức HSRP

HSRP - Hot Standby Router Protocol là một giao thức chuẩn của Cisco cung cấp tính sẵn sàng cho hệ thống mạng.
HSRP hoạt động dựa trên việc tạo ra một gateway ảo. Gateway ảo đóng vai trò làm gateway cho các PC trong hệ thống mạng LAN.

Hướng dẫn cấu hình HSRP

Giả sử bạn có bộ định tuyến router hai biên và bạn muốn cung cấp một số dự phòng nếu một bộ định tuyến bị lỗi. Bạn sẽ không muốn phải định cấu hình lại mọi thiết bị trong mạng LAN của mình để trỏ đến GateWay khác nếu thiết bị đầu tiên bị lỗi, vì vậy đây là lúc HSRP (Giao thức bộ định tuyến dự phòng nóng) có ích. Ở đây chúng tôi sẽ đề cập đến một cấu hình HSRP cơ bản. Hãy xem cấu trúc liên kết sau:

Bạn sẽ thấy rằng chúng tôi có Bộ định tuyến-ABộ định tuyến-B liền kề với phân đoạn mạng LAN của chúng tôi là 10.0.254.0/24.

Ngoài IP giao diện thông thường (.20 và .30 trong ví dụ này), chúng tôi sẽ định cấu hình IP ảo HSRP (.10) mà cả hai bộ định tuyến sẽ có và chúng tôi sẽ sử dụng làm GW cho các thiết bị trong mạng LAN của mình. Chúng tôi cũng sẽ theo dõi giao diện FastEthernet0/1 trên cả hai bộ định tuyến vì đây là kết nối WAN của chúng tôi và nếu nó bị hỏng, chúng tôi muốn nó chuyển sang bộ định tuyến khác. Sau đây, là cấu hình có liên quan cho mỗi bộ định tuyến.

Router-A:

interface FastEthernet0/0

 ip address 10.0.254.20 255.255.255.0

 standby 1 ip 10.0.254.10

 standby 1 priority 105

 standby 1 preempt

 standby 1 track FastEthernet0/1

Router-B:

interface FastEthernet0/0

 ip address 10.0.254.30 255.255.255.0

 standby 1 ip 10.0.254.10

 standby 1 priority 100

 standby 1 preempt

 standby 1 track FastEthernet0/1

Mức ưu tiên thấp hơn trên Bộ định tuyến-B cho HSRP biết rằng Bộ định tuyến-A sẽ hoạt động.

Bây giờ bạn có thể ping .10 trên phân đoạn mạng LAN của mình. Nếu bạn muốn quản lý từng bộ định tuyến, bạn có thể kết nối với địa chỉ vật lý mà chúng tôi đã gán cho giao diện (.20 và .30).

Chúng tôi có thể xác minh hoạt động của nó trên mỗi bộ định tuyến và liệu nó đang ở chế độ hoạt động hay chế độ chờ bằng lệnh 'show standby brief':

Router-A#show standby brief

                     P indicates configured to preempt.

                     |

Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         Virtual IP

Fa0/0       1    105 P Active  local           10.0.254.30     10.0.254.10

 

 

Router-B#show standby brief

                     P indicates configured to preempt.

                     |

Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         Virtual IP

Fa0/0       1    100 P Standby 10.0.254.20     local           10.0.254.10

Kết luận

Trên đây là hướng dẫn cấu hình cơ bản giao thức HSRP trên bộ định tuyến router của Cisco

Cần biết thêm hướng dẫn cấu hình chi tiết, vui lòng liên hệ datech.vn để được hỗ trợ.