CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


Hướng dẫn cấu hình định tuyến RIPv2 cho Router Cisco

Hướng dẫn cấu hình định tuyến RIPv2 cho Router Cisco

Mô hình

- Với mô hình này packet từ pc A -> pc B sẽ đi qua 2 đường là qua R2 hoặc qua R3
- Chúng ta sẽ triển khai định tuyến Rip trên sơ đồ này.
- Vì Rip lựa chọn đường đi dựa trên chỉ số Metric= hop-count. Nên trong mô hình này packet sẽ đi cả 2 đường

Chuẩn bị

- Cáp đấu nối theo sơ đồ
- Đặt IP và tên cho các thiết bị
Trên R1

R1(config)#interface gig0/0/0

R1(config-if)#ip address 192.168.13.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit

 

R1(config)#interface gig0/0/1

R1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit

 

R1(config)#interface s0/1/0

R1(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.252

R1(config-if)#no shutdown

Trên R2

 

R2(config)#interface s0/0/0

R2(config-if)#ip address 192.168.12.2 255.255.255.252

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#exit

 

R2(config)#interface f0/0

R2(config-if)#ip address 192.168.24.1 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#exit

Trên R3

 

R3(config)#interface f0/0

R3(config-if)#ip address 192.168.13.2 255.255.255.0

R3(config-if)#no shutdown

 

R3(config)#interface s0/0/0

R3(config-if)#ip address 192.168.34.1 255.255.255.252

R3(config-if)#no shutdown


Trên R4

 

R4(config)#interface f0/0

R4(config-if)#ip address 192.168.24.2 255.255.255.0

R4(config-if)#no shutdown

R4(config-if)#exit

 

R4(config)#interface f0/1

R4(config-if)#ip address 192.168.4.254 255.255.255.0

R4(config-if)#no shutdown

R4(config-if)#exit

 

R4(config)#interface s0/0/0

R4(config-if)#ip address 192.168.34.2 255.255.255.252

R4(config-if)#no shutdown

Trên Pc A

IP Address......................: 192.168.1.1
Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
Default Gateway.................: 192.168.1.254


Trên Pc B

IP Address......................: 192.168.4.1
Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
Default Gateway.................: 192.168.4.254

Triển khai định tuyến RIPv2 trên Router Cisco

Cấu hình Ripv2 trên Router R1

R1(config)#router rip
R1(config-router)#version 2
R1(config-router)#network 192.168.12.0
R1(config-router)#network 192.168.13.0
R1(config-router)#no auto-summary
R1(config-router)#passive-interface f0/1

- Kiểm tra Routing của R1

Cấu hình Ripv2 trên Router cisco R2

- Lệnh cấu hình định tuyến Ripv2 trên Router Cisco R2

R2(config)#router rip
R2(config-router)#version 2
R2(config-router)#network 192.168.12.0
R2(config-router)#network 192.168.24.0
R2(config-router)#no auto-summary

- Tương tự ta kiểm tra Routing Table của R2

 

Cấu hình Ripv2 cho Router R3

- Các lệnh cấu hình định tuyến Ripv2 cho Router Cisco R3

R3(config)#router rip
R3(config-router)#version 2
R3(config-router)#network 192.168.13.0
R3(config-router)#network 192.168.34.0
R3(config-router)#no auto-summary

- Tương tự ta kiểm tra Routing Table của R3

 

Cấu hình Ripv2 cho Router Cisco R4

- các lệnh cấu hình Ripv2 trên Router Cisco R4

R4(config)#router rip
R4(config-router)#version 2
R4(config-router)#network 192.168.4.0
R4(config-router)#network 192.168.24.0
R4(config-router)#network 192.168.34.0
R4(config-router)#no auto-summary
R4(config-router)#passive-interface f0/1

- Tương tự ta kiểm tra Routing Table của R4

Kiểm tra kết quả 

- Có thể thấy mỗi lần packet đi mỗi đường khác nhau vì chỉ sô Metric của 2 đường là bằng nhau

Kiểm tra tính dự phòng

Shutdown R2

- Kiểm tra xem pc A còn ping được pc B không. Thì thấy gói tin nó không còn đi qua R2 nữa vì đường R2 đã bị đứt

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc gặp khó khăn, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để được hỗ trợ thêm.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

• Địa chỉ: Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

• Điện thoại: 02432012368

• Hotline: 098 115 6699

 Email: info@datech.vn

• Website: https://datech.vn