CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


Hướng dẫn cấu hình giao thức IGMP Snooping trên Aruba Instant On 1830 Switch

Hướng dẫn cấu hình giao thức IGMP Snooping trên Aruba Instant On 1830 Switch

Giao thức IGMP (Internet Group Management Protocol) (IGMP) cho phép một thiết bị Switch chuyển tiếp lưu lượng multicast một cách thông minh. Lưu lượng IP Multicast là lưu lượng được dành cho một nhóm máy chủ. Các nhóm máy chủ này được xác định bằng địa chỉ IP lớp D nằm trong khoảng từ 224.0.0.0 đến 239.255.255.255. Dựa trên truy vấn giao thức IGMP và các thông báo cảnh báo, Switch chỉ chuyển tiếp lưu lượng đến các cổng yêu cầu lưu lượng Multicast. Điều này sẽ ngăn không cho Switch phát lưu lượng đến tất cả các cổng gây ảnh hưởng đến hiệu suất mạng. Khi IGMP được bật, Switch sẽ hỗ trợ IGMPv1 và IGMPv2.

Cấu hình chung

Để bật IGMP snooping và xem thông tin trạng thái chung, hãy nhấp vào Switching > IGMP Snooping trong ngăn điều hướng.

Các trường cấu hình chung gồm:

 • IGMP Snooping: Set thành Enabled để bật IGMP snooping trên thiết bị Switch. Tính năng này được tắt theo mặc định.
 • VLANs Enabled for IGMP Snooping: Xác định ID VLAN của mỗi VLAN nơi giao thức IGMP snooping được kích hoạt quản trị. Nếu giao thức IGMP snooping không được bật trên bất kỳ VLAN nào, trường này sẽ hiển thị None.

Nếu bạn thay đổi Chế độ quản trị (Admin Mode), hãy nhấp vào APPLY để lưu các thay đổi cho cấu hình hiện tại của bộ chuyển mạch. Các thay đổi có hiệu lực ngay lập tức nhưng không được tự động lưu trữ. Do đó bạn cần nhấn Save Configuration để lưu các thay đổi.

Cấu hình VLAN giao thức IGMP Snooping

Sử dụng ô IGMP Snooping VLAN Configuration để định cấu hình cài đặt IGMP snooping trên các VLAN cụ thể. Nhấp vào Switching > IGMP Snooping trong ngăn điều hướng để truy cập ô.

 

Các trường cấu hình VLAN IGMP Snooping bao gồm:

 • ID VLAN: Giao diện VLAN được liên kết với phần dữ liệu còn lại  trong hàng. Khi bạn định cấu hình cài đặt IGMP Snooping, trường này xác định các giao diện VLAN đang được định cấu hình.
 • IGMP Snooping Admin Mode: Chế độ quản trị của IGMP snooping trên giao diện VLAN. IGMP snooping phải được kích hoạt toàn bộ và trên giao diện VLAN để có thể theo dõi các gói IGMP và xác định phân đoạn (segments) nào sẽ nhận được các gói multicast trực tiếp đến địa chỉ nhóm.
 • Fast Leave: Chế độ quản trị của Fast Leave trên giao diện VLAN. Nếu Fast Leave được bật, giao diện VLAN sẽ bị xóa ngay lập tức khỏi bảng chuyển tiếp Layer 2 khi nó nhận được thông báo IGMP xóa VLAN cho một nhóm multicast mà không cần gửi các truy vấn MAC-base trước.
 • Query Interval (Seconds):  Tần suất dự kiến, được tính bằng giây, tại đó các thông điệp truy vấn IGMP được chuyển tiếp trên giao diện VLAN này.
 • Max Response Time (Seconds): Số giây tối đa mà máy chủ có thể đợi trước khi gửi báo cáo nhóm sau khi nhận được truy vấn thành viên (membership query). Giá trị được chỉ định phải nhỏ hơn Group Membership Interval (Khoảng thời gian là thành viên nhóm).
 • Group Membership Interval (Seconds): Số giây mà giao diện VLAN sẽ đợi báo cáo cho một nhóm cụ thể trên giao diện VLAN trước khi tính năng IGMP snooping xóa giao diện VLAN khỏi nhóm. Trường này chỉ được định dạng ở chế độ đọc. Giá trị hiển thị được tính theo công thức: Query interval*2 + max response time
 • Multicast Router Expiration Time (Seconds): Số giây mà giao diện VLAN phải đợi để nhận được một truy vấn trước khi nó bị xóa khỏi danh sách các giao diện VLAN có đính kèm bộ định tuyến multicast. Trường này chỉ được định dạng ở chế độ đọc.

Thay đổi cấu hình VLAN Snooping

Để thay đổi cấu hình VLAN Snooping, hãy chọn hộp ở bên trái của một hoặc nhiều giao diện và nhấp vào Edit.

Nhấp vào APPLY để lưu các thay đổi cho cấu hình chuyển đổi hiện tại. Các thay đổi có hiệu lực ngay lập tức và được áp dụng cho từng giao diện đã chọn. Tuy nhiên các thay đổi không được lưu trữ tự động. Do đó hãy bấm Save Configuration để lưu các thay đổi. 

Các trường cấu hình chỉnh sửa IGMP Snooping VLAN

 • ID VLAN: Các giao diện VLAN đang được cấu hình.
 • IGMP Snooping: Chế độ quản trị của IGMP snooping trên giao diện VLAN. Để hoạt động, IGMP snooping cần được bật toàn bộ và trên VLAN.
 • Fast Leave: Chế độ quản trị của Fast Leave trên giao diện VLAN. Nếu Fast Leave được bật, giao diện VLAN sẽ bị xóa ngay lập tức khỏi bảng chuyển tiếp Layer 2 khi nó nhận được thông báo IGMP xóa VLAN cho một nhóm multicast mà không cần gửi các truy vấn MAC-base trước.
 • Query Interval: Tần suất dự kiến, tính bằng giây, tại đó các thông điệp truy vấn IGMP được gửi trên giao diện VLAN này.
 • Max Response Time: Số giây tối đa mà máy chủ có thể đợi trước khi gửi báo cáo nhóm sau khi nhận được query membership (truy vấn thành viên). Giá trị được chỉ định phải nhỏ hơn  Group Membership Interval. 
 • Group Membership Interval: Khoảng thời gian phải trôi qua trước khi bộ định tuyến quyết định rằng không có thành viên nào của nhóm nhóm hoặc nguồn (source) tồn tại trên mạng. Giá trị này không thể định cấu hình. Giá trị mặc định là 260 giây.
 • Multicast Router Expiration Time: Số giây sau khi một multicast router entry đã hết thời gian chờ. Giá trị này không thể định cấu hình. Giá trị mặc định là 250 giây.

Nút Details hiển thị các trường IGMP Snooping VLAN Configuration và các giá trị hoạt động liên quan đến bộ hẹn giờ IGMP snooping trên giao diện.

Các trường bổ sung được hiển thị trong hộp thoại Details.

 • Operational Query Interval: Cho biết giá trị hoạt động của thông số querier Interval.
 • Operational Max Response Time: Cho biết giá trị hoạt động của thông số querier Interval
 • IGMP Querier Version: Phiên bản IGMP được phát hiện trên VLAN. Nếu IGMP querier đang hoạt động, phiên bản querier đã chọn sẽ được hiển thị. Nếu không, phiên bản sẽ được xác định dựa trên bộ định tuyến IGMP kết nối với VLAN đang hoạt động.
 • Operational Group Membership Interval: Giá trị hoạt động của thông số Group Membership Interval.
 • Operational Router Expiration Time: Giá trị hoạt động của thông số Thời gian hết hạn của bộ định tuyến.

Cấu hình giao diện bộ định tuyến IGMP Snooping Multicast

Bạn hãy sử dụng ô này để định cấu hình thủ công giao diện trong VLAN làm giao diện bộ định tuyến IGMP snooping multicast.

Nếu một bộ định tuyến multicast được gắn vào bộ chuyển mạch, sự tồn tại của nó có thể là động. Bạn cũng có thể cấu hình tĩnh một giao diện làm giao diện bộ định tuyến multicast, là giao diện đối diện với bộ định tuyến multicast và nhận lưu lượng multicast.

Để truy cập ô, hãy nhấp vào Switching > IGMP Snooping trong ngăn điều hướng.

Các trường cấu hình bộ định tuyến IGMP Snooping Multicast

ID VLAN: ID VLAN được liên kết với phần dữ liệu còn lại trong hàng. Khi định cấu hình cài đặt bộ định tuyến IGMP Snooping Multicast, trường này sẽ xác định các VLAN đang được cấu hình.

Interfaces: Liệt kê các cổng trong VLAN là giao diện bộ định tuyến Multicast. Membership có thể là động hoặc tĩnh.

Định cấu hình các cài đặt bộ định tuyến Multicast trên giao diện

Để xóa một mục nhập tĩnh (static entry), hãy nhấp vào Remove Static.

Để thay đổi multicast router membership cho một hoặc nhiều giao diện, hãy chọn từng mục nhập (tức VLAN) bạn muốn sửa đổi và nhấp vào Edit.

Chọn một hoặc nhiều giao diện mà bạn muốn định cấu hình làm giao diện bộ định tuyến IGMP snooping Interface và nhấp vào mũi tên phải. Để xóa một giao diện khỏi danh sách bên phải, hãy chọn giao diện đó và nhấn mũi tên trái.

Nhấp vào APPLY để lưu các thay đổi cho cấu hình chuyển đổi hiện tại. Các thay đổi có hiệu lực ngay lập tức và được áp dụng cho từng giao diện đã chọn. Sau đó nhấp vào Save Configuration.

Cơ sở dữ liệu Multicast Forwarding 

Ô này hiển thị các địa chỉ nhóm Multicast được nhận biết từ IGMP. Giao diện membership được hiển thị cho mỗi VLAN

 • Để truy cập ô, hãy nhấp vào Switching > IGMP Snooping trong ngăn điều hướng.

 • Để lọc danh sách, hãy nhấp vào Filter.
 • Nhấp vào Refresh để làm mới danh sách.

Các trường cơ sở dữ liệu Multicast Forwarding

 • Group Address: hiển thị thông tin các nhóm Multicast 
 • ID VLAN: ID của các VLAN mà trên đó các nhóm multicast đã được đăng ký.
 • Forwarding Interfaces: Các giao diện đã được đăng ký vào nhóm này

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc gặp khó khăn, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để được hỗ trợ thêm.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

• Địa chỉ: Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

• Điện thoại: 02432012368

• Hotline: 098 115 6699

 Email: info@datech.vn

• Website: https://datech.vn