CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


Hướng dẫn cấu hình SD-WAN của Cisco

Cấu hình Cisco SD-WAN EtherChannel bằng CLI

Xin chào các bạn, hôm nay datech sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình SD-WAN trên router của Cisco

Dưới đây là một ví dụ cụ thể về cấu hình SD-WAN trên router Cisco ISR (Integrated Services Router) sử dụng CLI. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ cấu hình hai giao diện WAN và LAN, sau đó gán chúng vào một VPN có tên "VPN1". Chúng ta cũng sẽ cấu hình router để kết nối với SD-WAN Controller có địa chỉ IP là 10.10.10.100 và xác thực với tên đăng nhập "admin" và mật khẩu "password".

 Cấu hình

 • WAN Interface 1 (Gi0/0/0):

  • IP address: 203.0.113.1
  • Subnet mask: 255.255.255.0
 • WAN Interface 2 (Gi0/0/1):

  • IP address: 198.51.100.1
  • Subnet mask: 255.255.255.0
 • LAN Interface (Gi0/0/2):

  • IP address: 192.168.1.1
  • Subnet mask: 255.255.255.0
 • SD-WAN Controller:

  • IP address: 10.10.10.100
  • Username: admin
  • Password: password

 Bước 1: Truy cập chế độ cấu hình trên router của cisco

  enable

  configure terminal

Bước 2: Bật chế độ sdwan trên router

  sdwan 

Bước 3: Cấu hình kết nối SD-WAN controler

  vbond 10.10.10.100

Bước 4: Xác thực với SD-WAN Controller bằng tên đăng nhập và mật khẩu

 vbond-group default
 vmanage-host 10.10.10.100
 vmanage-username admin
 vmanage-password password

Bước 5: Xác định các giao diện WAN 1, WAN 2 và gán nó vào VPN "VPN1"

interface GigabitEthernet0/0/0
  description WAN_Interface1
  ip address 203.0.113.1 255.255.255.0
  tunnel-interface
  encapsulation ipsec
  color VPN1
  no shutdown

 

interface GigabitEthernet0/0/1
  description WAN_Interface2
  ip address 198.51.100.1 255.255.255.0
  tunnel-interface
  encapsulation ipsec
  color VPN1
  no shutdown

Bước 6: Xác định giao diện LAN và gán nó vào VPN "VPN1"

interface GigabitEthernet0/0/2
  description LAN_Interface
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  tunnel-interface
  encapsulation ipsec
  color VPN1
  no shutdown

Bước 7: Lưu cấu hình

 end

 write memory

Lời kết

Với cấu hình trên, router Cisco đã được kết nối với SD-WAN Controller và giao diện WAN và LAN được gán vào VPN "VPN1" sử dụng SD-WAN để quản lý lưu lượng dữ liệu. Nếu có thắc mắc liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

• Địa chỉ: Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

• Điện thoại: 02432012368

• Hotline: 098 115 6699

 Email: info@datech.vn

• Website: https://datech.vn