CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


Hướng dẫn cấu hình Switch HP cơ bản

Hướng dẫn cấu hình Switch HP cơ bản

 

Đặt tên cho SW

Console vào SW sau đó sử dụng lệnh sysname tên_switch ở chế độ system-view để thay đổi tên switch:

system-view

[Switch]sysname KSDL

[KSDL]

Đặt password và cho phép telnet từ xa vào switch

          Bước này rất quan trọng trong việc cấu hình switch HP bởi nó nâng cao tính bảo mật cho switch, ngăn chặn người ngoài vào thay đổi cấu hình. Ngoài ra, nếu ko cấu hình telnet cho switch, Người quản trị sẽ không thể telnet từ bên ngoài (không cần qua kết nối Console) vào để cấu hình được.

sys
system-view

System View: return to User View with Ctrl+Z.

[Switch]user-interface vty 0 4

 [Switch-ui-vty0-4]authentication-mode password

 [Switch-ui-vty0-4]set authentication password cipher 1234

 [Switch-ui-vty0-4]user privilege level 3

[Switch-ui-vty0-4]quit

[Switch]

Cấu hình thông tin quản lý cho switch

Để cấu hình thông tin quản lý cho SW, cần thực hiện cấu hình: VLAN (998); IP; SubnetMask; Default GateWay. Xét trường hợp cấu hình cho SW với các thông số sau:

 

Vlan quản lý: 998

IP Quản lý: 172.16.9.7

Subnetmask: 255.255.255.0

Default Gateway: 172.16.9.1

Cổng Uplink của Switch là Cổng Gi1/1/2 (Tức là cổng 26 trên switch). Cổng này sẽ được cấu hình trunk cho phép tất cả các vlan đi qua nó (bao gồm cả vlan quản lý 998); Đồng thời, nó phải được cấu hình là Port-isolate uplink port.

Cấu hình VLAN Quản lý

system-view

System View: return to User View with Ctrl+Z.

[Switch]vlan 998

[Switch-vlan998]name VLAN Quanly

[Switch-vlan998]quit

[Switch]

Cấu hình IP quản lý

[Switch]interface Vlan-interface 998

[Switch-Vlan-interface998]ip address 172.16.9.7 255.255.255.0

 [Switch-Vlan-interface998]undo shutdown

[Switch-Vlan-interface998]quit

[Switch]

Cấu hình Default Gateway

[Switch]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.9.1

[Switch]

Cổng Uplink là cổng nối trực tiếp với SW POP hoặc nối với các SW xếp chồng khác để thông qua đó đến được các SW POP.

[Switch]interface GigabitEthernet 1/1/2

[Switch-GigabitEthernet1/1/2]port link-type trunk

[Switch-GigabitEthernet1/1/2]port trunk permit vlan all

 Please wait........................................... Done.

[Switch-GigabitEthernet1/1/2]port-isolate uplink-port

Kiểm tra:

[Switch-GigabitEthernet1/1/2]display this

#

interface GigabitEthernet1/1/2

 port link-mode bridge

 port link-type trunk

 port trunk permit vlan all

 port-isolate uplink-port

#

return

[Switch-GigabitEthernet1/1/2]

Ping kiểm tra thông mạng quản lý

Sau khi tiến hành các cấu hình cơ bản trên và đấu nối đúng SW vào SW POP hoặc SW xếp chồng khác, dùng lệnh PING để kiểm tra kết cấu hình và kết nối. Để kiểm tra và chắc chắc việc này, thực hiện lệnh ping và cho kết quả như sau:

[Switch]ping 172.16.9.1

PING 172.16.9.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break

Reply from 172.16.9.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=4 ms

Reply from 172.16.9.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=2 ms

Reply from 172.16.9.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=2 ms

Reply from 172.16.9.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=3 ms

Reply from 172.16.9.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=2 ms

--- 172.16.9.1 ping statistics ---

5 packet(s) transmitted

5 packet(s) received

0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 2/2/4 ms

[Switch]

Khai báo VLAN

[Switch]vlan 3879                    

[Switch-vlan3879]name "VLAN Ha Noi 3879"

Khai báo cổng

 [Switch]interface Ethernet 1/0/1

 [Switch-Ethernet1/0/1]port access vlan 3879

 [Switch-Ethernet1/0/1]port-isolate enable

 [Switch-Ethernet1/0/1]broadcast-suppression 1

Kiểm tra cổng

[Switch-Ethernet1/0/1]display this

#

interface Ethernet1/0/1

 port link-mode bridge

port access vlan 3879

 broadcast-suppression 1

 port-isolate enable

#

return

[Switch-Ethernet1/0/1]

Tiến hành làm tương tự với các Port từ Ethernet 1/0/2 đến Ethernet 1/0/24

Cấu hình đồng bộ thời gian với SW POP

Giả sử SW POP là 172.16.9.1; Cần lấy đồng bộ thời gian từ SW này

Cấu hình:

[Switch]clock timezone VietNam add 7

[Switch]ntp-service unicast-server 172.16.9.1

Kiểm tra:

 [Switch]display clock

09:51:01 VietNam Tue 09/06/2011

Time Zone : VietNam add 07:00:00

[Switch]

Cấu hình SNMP

   SNMP là 1 giao thức ở lớp Application được sử dụng để quản lý và giám sát các thiết bị mạng. Vì vậy, với mỗi switch Access đều phải thực hiện cấu hình SNMP để các phần mềm giám sát có thể nhận diện và giám sát được trạng thái của switch cũng như trạng thái của các port trên SW.

Việc cấu hình SNMP vẫn sẽ sử dụng community string là evnnpc và cấu hình các tham số Contact, Location … được minh họa như sau:.


system-view

System View: return to User View with Ctrl+Z.

[Switch]snmp-agent community read evnnpc

[Switch]snmp-agent sys-info version v2c

[Switch]snmp-agent sys-info location "20 Pham Viet Hoang - Ha Noi"

[Switch]snmp-agent sys-info contact "XXX - 0422127373"

[Switch]save

The current configuration will be written to the device. Are you sure?[Y/N]:y

Please input the file name(*.cfg)[flash:/startup.cfg]
(To leave the existing filename unchanged, press the enter key):
flash:/startup.cfg exists, overwrite? [Y/N]:y

Validating file. Please wait....................

Configuration is saved to device successfully

[Switch]

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc gặp khó khăn, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để được hỗ trợ thêm.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

• Địa chỉ: Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

• Điện thoại: 02432012368

• Hotline: 098 115 6699

 Email: info@datech.vn

• Website: https://datech.vn