CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


Hướng dẫn cấu hình vlan trên switch juniper

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH CHIA VLAN TRÊN SWITCH JUNIPER

Vlan là cách phân vùng mạng lớp 2 khác nhau trong một mạng cục bộ, điều đó có nghĩa đơn giản là nếu bạn muốn cách ly hai bộ phận khác nhau trong một mạng LAN, bạn có thể cách ly các mạng này bằng cách sử dụng hai Vlan. Để tôi cho bạn một ví dụ, chúng tôi có hai phòng ban là Kỹ Thuật và Kinh Doanh. Chúng tôi muốn tách cả hai lưu lượng với nhau, sau đó chúng tôi có thể xác định Kỹ Thuật trong Vlan 3 và Kinh Doang trong Vlan 4. Bây giờ bằng cách sử dụng các Vlan này, bạn có thể tách lưu lượng. Nhưng nếu bạn muốn có thể liên lạc giữa các bộ phận Kỹ Thuật và Kinh Doang

Theo mô hình ta sẽ có 2 switch Juniper EX2300, ta sẽ tạo 2 Vlan trên cả hai switch và cấu hình trunk port giữa 2 switch.

null

Hướng dẫn cấu hình chia VLan trên switch Juniper | Datech

Cấu hình vlan

Cấu hình Vlan 10 (technical) và Vlan 20 (marketing) trên cả 2 switch :

+Trên Switch A :

root@SW-A#set vlans technical vlan-id 10 (Tạo VLAN tên technical với VLAN-ID 10)
root@SW-A#set vlans marketing vlan-id 20 (Tạo VLAN tên marketing với VLAN-ID 20)
root@SW-A#commit

+Trên Switch B :

root@SW-B#set vlans technical vlan-id 10
root@SW-B#set vlans marketing vlan-id 20
root@SW-B#commit

- Để xem lại Vlan đã tạo dùng lệnh.

root@SW-A#run show vlans
root@SW-B#run show vlans

Cấu hình interface vào Vlan tướng ứng 

+Trên Switch A :

[edit interfaces ge-0/0/11]
root@SW-A#set unit 0 family ethernet-switching vlan members technical
[edit interfaces ge-0/0/12]
root@SW-A#set unit 0 family ethernet-switching vlan members technical
[edit interfaces ge-0/0/13]
root@SW-A#set unit 0 family ethernet-switching vlan members marketing
[edit interfaces ge-0/0/14]
root@SW-A#set unit 0 family ethernet-switching vlan members marketing
[edit interfaces ge-0/0/14]
root@ SW-A#commit

+Trên Switch B :

[edit interfaces ge-0/0/11]
root@SW-B#set unit 0 family ethernet-switching vlan members technical
[edit interfaces ge-0/0/12]
root@SW-B#set unit 0 family ethernet-switching vlan members technical
[edit interfaces ge-0/0/13]
root@SW-B#set unit 0 family ethernet-switching vlan members marketing
[edit interfaces ge-0/0/14]
root@SW-B#set unit 0 family ethernet-switching vlan members marketing
[edit interfaces ge-0/0/14]
root@ SW-B#commit

Cấu hình Trunk port 

+ Trên Switch A :

[edit interfaces ge-0/0/10]
root@SW-A#set unit 0 family ethernet-switching port-mode trunk
[edit interfaces ge-0/0/10]
root@SW-A#set unit 0 family ethernet-switching vlan members all (tất cả các Vlan sẽ cho phép qua port trunk, nhưng sẽ không cho phép untagged frames)
[edit interfaces ge-0/0/10]
root@SW-A#set unit 0 family ethernet-switching native-vlan-id 10 (để switch cho phép untagged frames)

+ Trên Switch B :

[edit interfaces ge-0/0/10]
root@SW-B#set unit 0 family ethernet-switching port-mode trunk
[edit interfaces ge-0/0/10]
root@SW-B#set unit 0 family ethernet-switching vlan members all (tất cả các Vlan sẽ cho phép qua port trunk, nhưng sẽ không cho phép untagged frames)
[edit interfaces ge-0/0/10]
root@SW-B#set unit 0 family ethernet-switching native-vlan-id 10 (để switch cho phép untagged frames)

- Để xem thông tin về native VLAN

root@SW-A>show vlans native 

 KẾT LUẬN

Trên đây là hướng dẫn cấu hình Vlan cơ bản trên Switch Juniper. Nếu có bất cứ thắc mắc cần giải đáp vui lòng để lại bình luận dưới phần comment để được hỗ trợ sớm nhất.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ DATECH
• Địa chỉ: Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
• Điện thoại: 02432012368
• Hotline: 098 115 6699
 Email: info@datech.vn
• Website: https://datech.v