CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


Hướng dẫn cấu hình wifi alcatel-lucent enterprise

Hướng Dẫn Cấu Hình Wifi Alcatel-Lucent Enterprise 


Giải pháp WLAN của Alcatel-Lucent dựa trên cấu trúc nhóm. Tối đa 64AP được hỗ trợ trong một Nhóm AP. Các AP có cùng group ID sẽ nằm cùng một Nhóm AP và tất cả các AP phải ở trong cùng một VLAN vì giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm dựa trên multicast. Nhóm sẽ chọn Bộ điều khiển ảo chính (PVC) và Bộ điều khiển ảo phụ (SVC) dựa trên AP model và địa chỉ MAC.

Các mẫu AP12XX của Stellar có mức ưu tiên cao hơn AP1101 / AP1201H và khi đó địa chỉ MAC cao nhất sẽ được chọn làm PVC và địa chỉ có địa chỉ MAC cao thứ hai sẽ được đặt làm SVC. PVC chịu trách nhiệm quản lý nhóm, chẳng hạn như đồng bộ hóa cấu hình, thống kê dữ liệu sử dụng, nâng cấp firmware, v.v. và SVC là dự phòng của PVC.

Theo mặc định, nhóm AP sẽ phát SSID ‘mywifi-xxxx’ và bạn có thể kết nối với ‘mywifi-xxxx’ để vào giao diện cấu hình AP group thông qua http://mywifi.al-enterprise.com:8080 và tiến hành cấu hình ban đầu cho thiết bị. Sau khi hoàn thành cấu hình ban đầu cho thiết bị SSID ‘mywifi-xxxx’ sẽ bị xóa (‘Xxxx’ là hai byte cuối cùng trong địa chỉ MAC của PVC).

Cấu hình ban đầu thiết bị

Trang cấu hình ban đầu thiết bị sẽ xuất hiện khi bạn lần đầu kết nối vào http://mywifi.al-enterprise.com:8080. Đăng nhập bằng tài khoản Administrator và mật khẩu mặc định là ‘admin’.

[​IMG] ​


- Sau đây là các bước cấu hình ban đầu :

Trang Khởi Tạo  -> Nhấn Next để tiếp tục

[​IMG] ​

Thay đổi mật khẩu Administrator

[​IMG] ​


Chọn Country và Time 

[​IMG] ​

Tạo WLAN của bạn

[​IMG] ​

 Xác nhận lại cài đặt -> Nhấn OK nếu các cài đặt đã hoàn thành.

[​IMG] ​


Khi hoàn thành cấu hình ban đầu và WLAN mới đã được tạo, bạn có thể kết nối vào WLAN đã tạo và truy cập http://mywifi.al-enterprise.com:8080 để quản lý AP group.

Giao diện quản lý AP group

[​IMG]

Quản lý WLAN

Tạo WLAN

Tại cửa sổ WLAN chọn New để tạo mới WLAN.

[​IMG] ​


Có hai mode cấu hình WLAN là simplified mode và advanced mode, tại simplified mode bạn có thể cấu hình WLAN Name, Security Level, Key Management, Password Format và Password, có thể click chọn Advance chuyển sang mode advanced. Cấu hình thông số WLAN theo mong muốn của bạn.

Simplified mode

[​IMG] ​

Advanced mode

[​IMG] ​

Chỉnh sửa hoặc xóa WLAN

Tại cửa sổ WLAN bạn có thể xóa WLAN bằng cách chọn biểu tượng dấu X màu đỏ kế bên WLAN hoặc chọn biểu tượng cây viết màu xanh để chỉnh sửa WLAN hiện có

[​IMG]
[​IMG]

Quản lý AP Group 

Theo mặc định, các AP sẽ có group ID 100 và tất cả các AP có cùng group ID sẽ thành cùng một nhóm. Nhóm sẽ chọn AP có địa chỉ MAC cao nhất là PVC và AP có địa chỉ MAC cao thứ hai là SVC. Mỗi nhóm có một địa chỉ IP quản lý là một IP ảo và sẽ được gán cho PVC. Khi PVC không phản hồi do lỗi hoặc sự cố không mong muốn, SVC sẽ tự động nâng cấp để hoạt động như PVC. Sẽ không có gián đoạn hoặc xáo trộn dịch vụ đối với các AP thành viên hoặc bất kỳ người dùng nào.

Để xem và thay đổi cấu hình AP Group đi đến System-General Configuration

[​IMG]
[​IMG]

[​IMG] 
  • Group ID - Xác định một Nhóm AP duy nhất
  • Group Name - Tên của nhóm
  • Location - Chỉ định nơi bạn sẽ triển khai nhóm AP này. Cung cấp tên cụ thể để xác định vị trí nhóm.
  • Group Management IP - Là một địa chỉ IP ảo và sẽ được gán động cho PVC. Nó được sử dụng để quản lý nhóm và có thể được cấu hình theo cách thủ công.
  • Group Management Netmask - Netmask của IP quản lý nhóm.

Có hai địa chỉ IP trên PVC .

  • AP IP address [ví dụ: 192.168.20.162 (AP)] - IP của PVC được sử dụng để giao tiếp với Stellar AP khác trong nhóm và với các thực thể mạng bên ngoài nhóm. Nó có thể được đặt thủ công hoặc được gán từ máy chủ DHCP trong mạng.
  • AP Group Management IP [ví dụ: 192.168.1.200 (M)] - IP ảo để quản lý nhóm. Nó có thể được thiết lập theo cách thủ công và được sử dụng để quản lý nhóm thông qua truy cập có dây hoặc không dây.
[​IMG]

Import và Export cấu hình 

Trong cửa sổ AP Configuration (Dashboard – AP Window – AP Configuration Window), bạn có thể backup, recover hoặc clear cấu hình.

[​IMG]
[​IMG]

Upgrade AP Firmware

Trong cửa sổ AP Configuration (Dashboard – AP Window – AP Configuration Window), tại đây bạn có thể Upgrade từng AP hoặc tất cả AP trong nhóm cùng lúc.

Upgrade một AP : Chọn AP sẽ được nâng cấp từ danh sách AP, chọn firmware để upload, sau đó chọn Upload để bắt đầu.

[​IMG] ​


Bạn cũng có thể upload firmware bằng cách chỉ định URL 

[​IMG] ​


Upgrade tất cả AP : Chọn Upgrade All Firmware để mở trang upgrade và tải lên firmware AP cho từng kiểu AP và nâng cấp.

[​IMG]

Xóa AP ra khỏi Group

Chọn AP từ danh sách và chọn “kick off”, Sau đó, AP đi vào danh sách blacklist của nhóm, nếu nó không bị ngắt kết nối khỏi mạng, nó sẽ chuyển sang trạng thái ‘Joining’ và nếu không có ủy quyền sẽ không được phép trở thành thành viên của nhóm.

[​IMG]

Cho phép AP vào Group

Trong màn hình AP Configuration, một AP ở trạng thái ‘Joining’ nằm trong danh sách blacklist của nhóm, thao tác ‘Accept’ cho phép AP tham gia vào nhóm và xóa nó khỏi danh sách blacklist của nhóm.

[​IMG]
 

Kết Luận ​

Trên đây là hướng dẫn các bước cấu hình wifi alcatel-lucent enterprise. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay yêu cầu gì liên quan tới sản phẩm đừng ngại hãy liên hệ với chúng tôi. 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH
• Địa chỉ: Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
• Điện thoại: 02432012368
• Hotline: 098 115 6699
 Email: info@datech.vn
• Website: https://datech.vn