CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


Hướng dẫn đăng ký sản phẩm Fortinet

Việc đăng ký sản phẩm là bắt buộc để khách hàng nhận đầy đủ quyền lợi sử dụng sản phẩm bảo mật từ Fortinet.

Khách hàng phải đăng ký cho từng sản phẩm trước khi thực hiện cấu hình HA (High Availability).

Dưới đây chúng tôi trình bày các bước hướng dẫn đăng ký sản phẩm Fortinet.

Đăng ký tài khoản và Login vào trang https://support.fortinet.com

Chọn Register Product

Nhập thông tin Serial number hoặc Contract Number của thiết bị và chọn Next

Điền các thông số như sau:

Support Contract No = Điền thông tin Contract registration code. (Nếu không biết có thể để trống)

Product Description = Optional

Fortinet Partner = Chọn thông tin của Reseller/ Công ty SI hoặc có thể chọn Unknown

Sau đó chọn Next

Lưu ý: 

  • Thiết bị FortiGate / FortiWifi / FortiAP / FortiExtender / FortiSwitch yêu cầu điền thêm FortiCloud Key.
  • Đối với FortiGate 200 Series trở lên không yêu cầu nhập FortiCloud Key.

 

FortiCloud Key = Thông tin FortiCloud Key được dán trên thiết bị.

Đọc và chấp nhận thủ tục đăng ký thiết bị > Sau đó chọn NEXT

Kiểm tra lại thông tin thiết bị. Sau đó chọn Confirm

Chọn Done để hoàn tất đăng ký thiết bị.

Trên đây là hướng dẫn đăng ký sản phẩm Fortinet