CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


Hướng dẫn kết nối IBM Cloud Satellite tới Azure

Hướng dẫn kết nối IBM Cloud Satellite tới Azure

Các bước thực hiện 

Kết nối nhanh với template có sẵn

Điền các thông tin như dưới

Truy cập portal Azure để lấy các thông tin trên

Kiểm tra lại chưa có app cần.

Khởi tạo các thông tin cần thiết cho IBM Cloud Satellite

Tips: hướng dẫn khởi tạo từ IBM: https://cloud.ibm.com/docs/satellite?topic=satellite-azure#azure-template

Cách làm:

Truy cập vào Subscriptions xem thông tin

Điền các thông tin được yêu cầu ở  <>

Câu lệnh:

az ad sp create-for-rbac –role=”Contributor” –scopes=”/subscriptions/” -n””

Nội dung sau khi điền:

az ad sp create-for-rbac –role=”Contributor” –scopes=”/subscriptions/8a3a95xx-cxxx1-xxx-a000-166xxxx87e85” -n”IBM_demo_Nov”

Mở powershell trên Azure

Câu lệnh thành công sẽ xuất nội dung (cần lưu lại, vì chỉ xuất 1 lần duy nhất)

 

{

  “appId”: “2fc56536-ac5e-4b90-970f-488e62ef90b5”,

  “displayName”: “IBM_demo_Nov”,

  “name”: “2fc56536-ac5e-4b90-970f-488e62ef90b5”,

  “password”: “qjisyKhC_GM7-4E7xxxxxSNiLoxTvvHum”,

  “tenant”: “b34d12cf-9fe5-4645-b00d-e1da026298d9”

}

Kiểm tra ở Azure:

Quay lại IBM Cloud Satellite điền những thông tin này.

Xác thực xong, sẽ có lựa chọn

Chọn vị trí đặt Azure:

Cấu hình các VM ( vì đây là tạo theo mẫu có sẵn )

Vị trí đặt IBM Cloud Satellite (có thể tùy chỉnh):

Số tiền phải thanh toán

Sau khi khởi tạo, các host sẽ có thông tin như dưới.

Hướng dẫn tham khảo:https://cloud.ibm.com/docs/satellite?topic=satellite-getting-started

Lời Kết

Trên đây là hướng dẫn kết nối IBM Cloud Satellite tới Azure cơ bản, nếu có bất kỳ thắc mắc cứ để lại comment dưới phần bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới kỹ thuật viên để được hỗ trợ một cách sớm nhất. 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ DATECH
• Địa chỉ: Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
• Điện thoại: 02432012368
• Hotline: 098 115 6699
 Email: info@datech.vn
• Website: https://datech.vn