CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


Hướng dẫn đăng ký sản phẩm Fortinet

Hướng dẫn đăng ký sản phẩm Fortinet

Việc đăng ký sản phẩm là bắt buộc để khách hàng nhận đầy đủ quyền lợi sử dụng sản phẩm bảo mật từ Fortinet. Khách hàng phải đăng ký cho từng sản phẩm trước khi thực hiện cấu hình HA (High Availability). Dưới đây chúng tôi trình bày các bước hướng dẫn đăng ký sản phẩm Fortinet.
HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH VPN ClIENT TO SITE FORTIGATE

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH VPN ClIENT TO SITE FORTIGATE

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH VPN ClIENT TO SITE FORTIGATE
Cách Xác Định Nhu Cầu Và Lựa Chọn Thiết Bị Mạng Hợp Lý Và Hiệu Quả.

Cách Xác Định Nhu Cầu Và Lựa Chọn Thiết Bị Mạng Hợp Lý Và Hiệu Quả.

Cách Xác Định Nhu Cầu Và Lựa Chọn Thiết Bị Sao Cho Hợp Lý Và Hiệu Quả.
HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH HA FORTIGATE

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH HA FORTIGATE

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH HA FORTIGATE
CẤU HÌNH WIFI ARUBA INSTANT ON
Hướng dẫn cài đặt lại OS cho Fortigate, Restore Image Fortigate

Hướng dẫn cài đặt lại OS cho Fortigate, Restore Image Fortigate

Hướng dẫn cài đặt lại OS cho Fortigate, Restore Image Fortigate