CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


HƯỚNG DẪN MỞ PORT CAMERA TRÊN THIẾT BỊ FORTIGATE

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1: Truy cập vào thiết bị qua IP LAN hoặc IP WAN 

 

 

Bước 2: Vào Phần " POLICY & OBJECTS "  chọn mục VIRTUAL IPs để tạo 1 IP ảo cho CAMERA 

 

 

Bước 3: Cài đặt thông số của IP Ảo:

 

Trong đó:

+ NAME : Là tên của PORT CAMERA bạn muốn mở. Ở đây mình mở cổng 56666 và 68 nên mình sẽ đặt như trên.

+ EXTERNAL IP : Là địa IP WAN của bạn.

+ IPv4 address/range: Là địa chỉ IP LAN của thiết bị.

+ PORT FORWARDING: Cổng bạn muốn mở. Ở đây mình mở PORT: 56666 và 68.

 

Bước 4: Tạo Nhóm Virtual IP Group nếu có nhiều cổng muốn mở.

Ở đây mình có 2 cổng cần mở nên mình sẽ tạo add nhóm 2 cổng mình vừa tạo ở bước trên.

 

Bước 5: Tạo POLICY cho phép ra ngoài INTERNET

 

Bước 6 : Kiểm tra xem mở PORT thành công hay chưa?

Lưu ý : Thiết bị đầu ghi đã bật.

 

 

Như vậy là xong. Chúc các bạn thành công.