CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


Danh mục

Bạn cần báo giá tốt

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Indoor Access Points

AP Type

Antenna

Tính năng

MR57-HW Cisco meraki Wi-Fi 6E with multigigabit Ethernet

MR57-HW

(5/5)

Liên hệ

New

WIFI 6E

MR56-HW Cisco meraki Wi-Fi 6 with multigigabit Ethernet

MR56-HW

(5/5)

Liên hệ

MR46E-HW Cisco meraki Wi-Fi 6 with multigigabit Ethernet and external antennas

MR46E-HW

(5/5)

Liên hệ

MR46-HW Cisco Meraki MR46 cloud-managed 4x4:4 802.11ax access point

MR46-HW

(5/5)

Liên hệ

MR44-HW Cisco meraki Wi-Fi 6 with multigigabit Ethernet

MR44-HW

(5/5)

Liên hệ

MR36H-HW Cisco Meraki Wi-Fi 6 access point for smarter guest experiences

MR36H-HW

(5/5)

Liên hệ

MR36-HW Cisco Meraki MR36 Cloud Managed 802.11ax AP

MR36-HW

(5/5)

Liên hệ

MR33-HW - Cisco Meraki MR33 cloud-managed 802.11ac wireless

MR33-HW

(5/5)

Liên hệ

MR30H-HW Wi-Fi 5 Wave 2 with an integrated gigabit switch

MR30H-HW

(5/5)

Liên hệ

MR20-HW - Meraki MR20 Cloud Managed 802.11ac AP

MR20-HW

(5/5)

Liên hệ

Cisco Meraki Wireless Access Points 100% Cloud Managed Networking