Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. - ĐT: 024 32012368
08:00 - 17:00

JUNIPER SRX320-SYS-JB

735 lượt xem

0 đ lehaos_kichhoatchietkhau

  • Mã sản phẩm: SRX320-SYS-JB
  • Loại sản phẩm: Firewall Juniper
  • Hãng sản xuất:
    JUNIPER

Thiết bị tường lửa JUNIPER SRX320-SYS-JB, SRX320 Services Gateway includes hardware (8GE, 2x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power adapter and cable) and Junos Software Base (Firewall, NAT, IPSec, Routing, MPLS and Switching). RMK not included

Số lượng:

Thiết bị tường lửa firewall JUNIPER SRX320-SYS-JB.
SRX320 Services Gateway includes hardware (8GE, 2x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power adapter and cable) and Junos Software Base (Firewall, NAT, IPSec, Routing, MPLS and Switching). RMK not included

Key Features


Firewall performance (max)

1 Gbps

IPS performance

200 Mbps

VPN performance

300 Mbps

Maximum concurrent sessions

64,000

Ports

8 x 1GbE


Tổng quan về SRX320-SYS-JB
SRX320-SYS-JB là Cổng dịch vụ SRX320 bao gồm phần cứng (khe cắm 8GE, 2x MPIM, RAM 4G, Flash 8G, bộ điều hợp nguồn và cáp) và Cơ sở phần mềm Junos (Tường lửa, NAT, IPSec, Định tuyến, MPLS và Chuyển mạch). Không bao gồm RMK. Cổng dịch vụ SRX320 củng cố các giao diện bảo mật, định tuyến, chuyển mạch và mạng WAN cho các doanh nghiệp phân tán nhỏ. Với khả năng giảm thiểu mối đe dọa tiên tiến, cổng dịch vụ cung cấp kết nối an toàn và hiệu quả về chi phí giữa các doanh nghiệp phân tán.
SKUSRX320-SYS-JB
DescriptionSRX320 Services Gateway includes hardware (8GE, 2x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power adapter and cable) and Junos Software Base (Firewall, NAT, IPSec, Routing, MPLS and Switching). RMK not included
Junos OS software version testedJunos OS 15.1X49
Firewall performance (max)1 Gbps
IPS performance100 Mbps
AES256+SHA-1 / 3DES+SHA-1 VPN performance250 Mbps
Maximum concurrent sessions64,000
New sessions/second (sustained, TCP, 3-way)5000
Maximum security policies1000
Maximum security intelligence data feed entries in firewall rules databaseN/A
SKUSRX345-SYS-JB 
DescriptionSRX345 Services Gateway includes hardware (16GE, 4x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power supply, cable and RMK) and Junos Software Base (Firewall, NAT, IPSec, Routing, MPLS and Switching). 
Junos OS software version testedJunos OS 15.1X49 
Firewall performance (max)5 Gbps 
IPS performance500 Mbps 
AES256+SHA-1 / 3DES+SHA-1 VPN performance800 Mbps 
Maximum concurrent sessions375,000 
New sessions/second (sustained, TCP, 3-way)20,000 
Maximum security policies4000 
Maximum security intelligence data feed entries in firewall rules databaseN/A 

SRX300

Specifications

Junos OS Software version tested

Junos OS 19.3R1

Firewall performance (max)

SRX300: 1 Gbps
SRX320: 1 Gbps
SRX340: 3 Gbps
SRX345: 5 Gbps
SRX380: 10 Gbps

IPS performance

SRX300: 200 Mbps
SRX320: 200 Mbps
SRX340: 400 Mbps
SRX345: 600 Mbps
SRX380: 2.0 Gbps

VPN performance

SRX300: 300 Mbps
SRX320: 300 Mbps
SRX340: 600 Mbps
SRX345: 800 Mbps
SRX380: 3.5 Gbps

Maximum concurrent sessions

SRX300: 64,000
SRX320: 64,000
SRX340: 256,000
SRX345: 375,000
SRX380: 380,000

New Sessions/second (sustained, TCP, 3-way)

SRX300: 5000
SRX320: 5000
SRX340: 10,000
SRX345: 15,000
SRX380: 50,000

Maximum security policies

SRX300: 1000
SRX320: 1000
SRX340: 2000
SRX345: 4000
SRX380: 4000

Maximum security intelligence data feed entries in firewall rules database

N/A

Total Onboard Ports

SRX300: 8x1GbE
SRX320: 8x1GbE
SRX340: 16x1GbE
SRX345: 16x1GbE
SRX380: 20 (16x1GbE, 4x10GbE)

MACsec-capable Ports

SRX300: 2x1GbE
SRX320: 2x1GbE
SRX340: 16x1GbE
SRX345: 16x1GbE
SRX380: 16x1GbE, 4x10GbE

PoE+ Ports

SRX300: 0
SRX320: 6
SRX340: 0
SRX345: 0
SRX380: 16

Mini PIM Slots

SRX300: 0
SRX320: 2
SRX340: 4
SRX345: 4
SRX380: 4