CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


Làm thế nào để chọn licenses DNA cho Cisco Switches Catalyst 9200 và 9500 ?

03/05/2022
Bookmark Tin tức

Gần đây, các switch Cisco Catalyst 9000 nóng hơn so với người anh em cũ của họ, như Catalyst 3850, Catalyst 2960X, v.v. Trong gia đình 9000, dòng Catalyst 9200 sẽ thay thế Catalyst 2960X / XR và Catalyst 9500 sẽ thay thế các mẫu C3850 10G đó.

Ngày càng có nhiều khách hàng thích chọn 9000 switch để xây dựng một mạng lưới mạnh mẽ hơn bây giờ. Trong khi đó, dịch vụ DNA của Cisco cũng trở nên quan trọng.

Cisco® Digital Network Architecture (Cisco DNA) là cầu nối của nhóm khách hàng với một mạng dựa trên ý định. Đây là một kiến trúc mở, mở rộng, dựa trên phần mềm giúp tăng tốc và đơn giản hóa các hoạt động mạng doanh nghiệp trong khi giảm chi phí và giảm rủi ro. Chỉ có Cisco cung cấp một kết cấu mạng đơn được hỗ trợ bởi trí thông minh sâu và bảo mật tích hợp để cung cấp tự động hóa và đảm bảo trên toàn bộ tổ chức mạng của bạn ở quy mô lớn. Cisco DNA cung cấp cho nó thời gian trở lại từ các nhiệm vụ cấu hình mạng lặp đi lặp lại tốn thời gian để bạn có thể tập trung vào sự đổi mới mà doanh nghiệp của bạn cần.

Cisco DNA Software đăng ký cung cấp cho khách hàng bốn lợi ích chính:

  • Bảo vệ đầu tư mua phần mềm thông qua tính di động của license hỗ trợ dịch vụ phần mềm
  • Bộ phần mềm giải quyết các tình huống sử dụng khách hàng điển hình với mức giá hấp dẫn
  • Các mô hình cấp phép linh hoạt để phân phối trơn tru chi tiêu phần mềm của khách hàng theo thời gian
  • Truy cập vào công nghệ mới từ Cisco

Bây giờ là lúc để chia sẻ cho khách hàng danh sách license DNA cho Catalyst 9200 và 9500 Switches.

Bảng 1. DNA Licenses cho Catalyst 9200 Switches

Tùy chọn cơ sở
Switch ModelsLicense hỗ trợ
C9200-24T-AC9200-DNA-A-24-3Y
C9200-24T-EC9200-DNA-E-24-3Y
C9200-24P-AC9200-DNA-A-24-3Y
C9200-24P-EC9200-DNA-E-24-3Y
C9200-48T-AC9200-DNA-A-48-3Y=
C9200-48T-EC9200-DNA-E-48-3Y
C9200-48P-AC9200-DNA-A-48-3Y=
C9200-48P-EC9200-DNA-E-48-3Y
C9200L-24T-4G-AC9200L-DNA-A-24-3Y=
C9200L-24T-4G-EC9200L-DNA-E-24-3Y
C9200L-24P-4G-AC9200L-DNA-A-24-3Y=
C9200L-24P-4G-EC9200L-DNA-E-24-3Y
C9200L-48T-4G-AC9200L-DNA-A-48-3Y=
C9200L-48T-4G-EC9200L-DNA-E-48-3Y
C9200L-48P-4G-AC9200L-DNA-A-48-3Y=
C9200L-48P-4G-EC9200L-DNA-E-48-3Y
C9200L-24T-4X-AC9200L-DNA-A-24-3Y=
C9200L-24T-4X-EC9200L-DNA-P-24-3Y
C9200L-24P-4X-AC9200L-DNA-A-24-3Y=
C9200L-24P-4X-EC9200L-DNA-E-24-3Y
C9200L-48T-4X-AC9200L-DNA-A-48-3Y=
C9200L-48T-4X-EC9200L-DNA-E-48-3Y
C9200L-48P-4X-AC9200L-DNA-A-48-3Y=
C9200L-48P-4X-EC9200L-DNA-E-48-3Y
Nhiều lựa chọn
C9200 DNA LicensesC9200L DNA Licenses
C9200-DNA-P-24-3YC9200L-DNA-P-24-3Y
C9200-DNA-P-24-5YC9200L-DNA-P-24-5Y
C9200-DNA-P-24-7YC9200L-DNA-P-24-7Y
C9200-DNA-P-48-3YC9200L-DNA-P-48-3Y
C9200-DNA-P-48-5YC9200L-DNA-P-48-5Y
C9200-DNA-P-48-7YC9200L-DNA-P-48-7Y
C9200-DNA-E-24-3YC9200L-DNA-E-24-3Y
C9200-DNA-E-24-5YC9200L-DNA-E-24-5Y
C9200-DNA-E-24-7YC9200L-DNA-E-24-7Y
C9200-DNA-E-48-3YC9200L-DNA-E-48-3Y
C9200-DNA-E-48-5YC9200L-DNA-E-48-5Y
C9200-DNA-E-48-7YC9200L-DNA-E-48-7Y
C9200-DNA-A-24-3YC9200L-DNA-A-24-3Y=
C9200-DNA-A-24-5Y=C9200L-DNA-A-24-5Y=
C9200-DNA-A-24-7Y=C9200L-DNA-A-24-7Y=
C9200-DNA-A-48-3Y=C9200L-DNA-A-48-3Y=
C9200-DNA-A-48-5Y=C9200L-DNA-A-48-5Y=
C9200-DNA-A-48-7Y=C9200L-DNA-A-48-7Y=

Bảng 2. DNA Licenses cho Catalyst 9500 Switches

Tùy chọn cơ sở
Switch ModelsLicense hỗ trợ
C9500-12Q-AC9500-DNA-L-A-3Y
C9500-12Q-EC9500-DNA-L-E-3Y
C9500-16X-AC9500-DNA-L-A-3Y
C9500-16X-EC9500-DNA-L-E-3Y
C9500-24X-AC9500-DNA-L-A-3Y
C9500-24X-EC9500-DNA-L-E-3Y
C9500-24Q-AC9500-DNA-A-3Y
C9500-24Q-EC9500-DNA-E-3Y
C9500-24Y4C-AC9500-DNA-L-A-3Y
C9500-24Y4C-EC9500-DNA-L-E-3Y
C9500-32C-AC9500-DNA-A-3Y
C9500-32C-EC9500-DNA-E-3Y
C9500-32QC-AC9500-DNA-A-3Y
C9500-32QC-EC9500-DNA-E-3Y
C9500-40X-AC9500-DNA-A-3Y
C9500-40X-EC9500-DNA-E-3Y
C9500-40X-2Q-AC9500-DNA-A-3Y
C9500-40X-2Q-EC9500-DNA-E-3Y
C9500-48Y4C-AC9500-DNA-A-3Y
C9500-48Y4C-EC9500-DNA-E-3Y
Nhiều lựa chọn
C9500 DNA Licenses
C9500-DNA-E-3Y
C9500-DNA-E-5Y
C9500-DNA-E-7Y
C9500-DNA-A-3Y
C9500-DNA-A-5Y
C9500-DNA-A-7Y
C9500-DNA-L-E-3Y
C9500-DNA-L-E-5Y
C9500-DNA-L-E-7Y
C9500-DNA-L-A-3Y
C9500-DNA-L-A-5Y
C9500-DNA-L-A-7Y