098 1156699 024 32012368

Quảng cáo

Cisco Meraki
Meraki MS225-48-HW
Meraki MS225-48-HW - MS225 Series Stackable Access Switches
Detail: Meraki MS225-48 L2 Stck Cld-Mngd 48x GigE Switch.
Thiết bị mạng Cisco Meraki MS225-48-HW chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ cài đặt cấu hình kỹ thuật 24/7.
Tổng quan về MS225-48-HW :
Meraki MS225-48-HW là Công tắc chuyển đổi 48x GigE trên nền tảng đám mây Meraki MS225-48 L2. Các thiết bị chuyển mạch dòng Cisco Meraki MS225 cung cấp chuyển đổi truy cập lớp 2 và lý tưởng để triển khai đến các địa điểm chi nhánh. Với khả năng xếp chồng và 10G SFP + đường lên trên mọi mô hình, hiệu suất được đảm bảo. Gia đình này cũng hỗ trợ một PSU từ xa có thể gắn trên giá tùy chọn (Cisco RPS-2300) cho các yêu cầu dự phòng năng lượng.

Liên hệ

Meraki MS210-24-HW
Meraki MS210-24-HW - MS210 Series Stackable Access Switches với Meraki MS210-24 1G L2 Cld-Mngd 24x GigE Switch.
Thiết bị mạng Cisco Meraki MS210-24-HW​ chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ cài đặt cấu hình kỹ thuật 24/7.
Tổng quan về MS210-24-HW :
MS210-24-HW là Meraki MS210-24 1G L2 Cloud Managed 24 x GigE Switch. Thiết bị chuyển mạch Cisco Meraki MS210 cung cấp chuyển đổi truy cập Lớp 2 cho các địa điểm chi nhánh và khuôn viên nhỏ. MS210 bao gồm các đường lên SFP 4 x 1G và các ngăn xếp vật lý với MS225 để có quyền truy cập vào đường lên 10G của nó. Gia đình này cũng hỗ trợ một PSU tùy chọn, có thể gắn trên giá (Cisco RPS-2300) cho các yêu cầu dự phòng năng lượng.

Liên hệ

Meraki MS350-24X-HW
Meraki MS350-24X-HW - MS350 Series Stackable Access Switches với Meraki MS350-24X L3 Stck Cld-Mngd 24xGigE mGig UPOE Switch.
Thiết bị mạng Cisco Meraki MS350-24X-HW chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ cài đặt cấu hình kỹ thuật 24/7.
Tổng quan về MS350-24X-HW :
MS350-24X-HW là Meraki MS350-24 L3 Xếp chồng trên nền tảng chuyển mạch 24x GigE mGig UPoE. Các thiết bị chuyển mạch dòng Cisco Meraki MS350 cung cấp chuyển mạch truy cập băng thông cao đáng tin cậy và lý tưởng để triển khai trong các mạng của trường. Với khả năng xếp chồng tốc độ cao và 10G SFP + đường lên được tích hợp trên mọi mô hình, sự dư thừa và hiệu suất được đảm bảo. Gia đình này cũng hỗ trợ các tùy chọn cho đa nguồn gốc, UPoE, nguồn cung cấp năng lượng có thể thay thế tại hiện trường cho các mạng quan trọng.
 

Liên hệ

Meraki MS225-24P-HW
Meraki MS225-24P-HW - MS225 Series Stackable Access Switches với Meraki MS225-24P L2 Stck Cld-Mngd 24x GigE 370W PoE Switch.
Thiết bị mạng Cisco Meraki MS225-24P-HW chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ cài đặt cấu hình kỹ thuật 24/7.
Tổng quan về MS225-24P-HW :
MS225-24P-HW là công tắc PoE MS225-24P L2 xếp chồng trên nền tảng đám mây quản lý đám mây 24x GigE 370W. Các thiết bị chuyển mạch dòng Cisco Meraki MS225 cung cấp chuyển đổi truy cập lớp 2 và lý tưởng để triển khai đến các địa điểm chi nhánh. Với khả năng xếp chồng và 10G SFP + đường lên trên mọi mô hình, hiệu suất được đảm bảo. Gia đình này cũng hỗ trợ một PSU từ xa có thể gắn trên giá tùy chọn (Cisco RPS-2300) cho các yêu cầu dự phòng năng lượng.
 

Liên hệ

Meraki MS120-48FP-HW
Meraki MS120-48FP-HW - MS120 Series Access Switches Meraki MS120-48FP 1G L2 Cld Managed 48x GigE 740W PoE Switch.
Thiết bị mạng Cisco Meraki MS120-48FP-HW chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ cài đặt cấu hình kỹ thuật 24/7.
Tổng quan về MS120-48FP-HW :
MS120-48FP-HW là Meraki MS120-48P 1G L2 Stacking Cloud-Managed 48x GigE 740W PoE Switch. Thiết bị chuyển mạch Cisco Meraki MS120 cung cấp chuyển đổi truy cập Lớp 2 lý tưởng cho việc triển khai chi nhánh và khuôn viên trường. Sê-ri MS120 có nhiều tùy chọn nguồn được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các mạng doanh nghiệp lớn.
 

Liên hệ

Meraki MS350-24P-HW
Meraki MS350-24P-HW - MS350 Series Stackable Access Switches với Meraki MS350-24P L3 Stck Cld-Mngd 24x GigE 370W PoE Switch.
Thiết bị mạng Cisco Meraki MS350-24P-HW chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ cài đặt cấu hình kỹ thuật 24/7.
Tổng quan về MS350-24P-HW :
MS350-24P-HW là Meraki MS350-24 L3 Stacking Cloud được quản lý 24xE PoE 370W PoE Switch. Các thiết bị chuyển mạch dòng Cisco Meraki MS350 cung cấp chuyển mạch truy cập băng thông cao đáng tin cậy và lý tưởng để triển khai trong các mạng của trường. Với khả năng xếp chồng tốc độ cao và 10G SFP + đường lên được tích hợp trên mọi mô hình, sự dư thừa và hiệu suất được đảm bảo. Gia đình này cũng hỗ trợ các tùy chọn cho đa nguồn gốc, UPoE, nguồn cung cấp năng lượng có thể thay thế tại hiện trường cho các mạng quan trọng.

Liên hệ

Meraki MS225-24-HW
Meraki MS225-24-HW - MS225 Series Stackable Access Switches với Meraki MS225-24 L2 Stck Cld-Mngd 24x GigE Switch.
Thiết bị mạng Cisco Meraki MS225-24-HW chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ cài đặt cấu hình kỹ thuật 24/7.
Tổng quan về MS225-24-HW :
MS225-24-HW là Công tắc chuyển đổi đám mây được quản lý đám mây Meraki MS225-24 L2. Các thiết bị chuyển mạch dòng Cisco Meraki MS225 cung cấp chuyển đổi truy cập lớp 2 và lý tưởng để triển khai đến các địa điểm chi nhánh. Với khả năng xếp chồng và 10G SFP + đường lên trên mọi mô hình, hiệu suất được đảm bảo. Gia đình này cũng hỗ trợ một PSU từ xa có thể gắn trên giá tùy chọn (Cisco RPS-2300) cho các yêu cầu dự phòng năng lượng.

Liên hệ

Meraki MS120-48LP-HW
Meraki MS120-48LP-HW - MS120 Series Access Switches với Meraki MS120-48LP 1G L2 Cld Managed 48x GigE 370W PoE Switch.
Thiết bị mạng Cisco Meraki MS120-48LP-HW  chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ cài đặt cấu hình kỹ thuật 24/7.
Tổng quan về MS120-48LP-HW :
Meraki MS120-48LP-HW là Meraki MS120-48P 1G L2 Stacking Cloud-Managed 48x GigE 370W PoE Switch. Thiết bị chuyển mạch Cisco Meraki MS120 cung cấp chuyển đổi truy cập Lớp 2 lý tưởng cho việc triển khai chi nhánh và khuôn viên trường. Sê-ri MS120 có nhiều tùy chọn nguồn được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các mạng doanh nghiệp lớn.

Liên hệ

Meraki MS350-24-HW
Meraki MS350-24-HW - MS350 Series Stackable Access Switches Meraki MS350-24 L3 Stck Cld-Mngd 24x GigE Switch.
Thiết bị mạng Cisco Meraki MS120-48-HW chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ cài đặt cấu hình kỹ thuật 24/7.
Tổng quan về MS350-24-HW :
MS350-24-HW là Thiết bị chuyển mạch 24xE quản lý đám mây Meraki MS350-24 L3 xếp chồng. Các thiết bị chuyển mạch dòng Cisco Meraki MS350 cung cấp chuyển mạch truy cập băng thông cao đáng tin cậy và lý tưởng để triển khai trong các mạng của trường. Với khả năng xếp chồng tốc độ cao và 10G SFP + đường lên được tích hợp trên mọi mô hình, sự dư thừa và hiệu suất được đảm bảo. Gia đình này cũng hỗ trợ các tùy chọn cho đa nguồn gốc, UPoE, nguồn cung cấp năng lượng có thể thay thế tại hiện trường cho các mạng quan trọng.

Liên hệ

Meraki MS220-48FP-HW
Meraki MS220-48FP-HW - MS220-8 Series Access Switches với  Meraki MS220-48FP L2 Cld-Mngd 48 Port GigE 740W PoE Switch.
Thiết bị mạng Cisco Meraki MS220-48FP-HW chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ cài đặt cấu hình kỹ thuật 24/7.

Liên hệ

Meraki MS120-48-HW
MS120-48-HW - MS120 Series Access Switches với Meraki MS120-48 1G L2 Cloud Managed 48x GigE Switch.
Thiết bị mạng Cisco Meraki MS120-48-HW chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ cài đặt cấu hình kỹ thuật 24/7.
Tổng quan về MS120-48-HW :
MS120-48-HW là Công tắc chuyển đổi 48x GigE trên nền tảng đám mây Meraki MS120-48 1G L2. Thiết bị chuyển mạch Cisco Meraki MS120 cung cấp chuyển đổi truy cập Lớp 2 lý tưởng cho việc triển khai chi nhánh và khuôn viên trường. Sê-ri MS120 có nhiều tùy chọn nguồn được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các mạng doanh nghiệp lớn.

Liên hệ

Meraki MS320-48FP-HW
Meraki MS320-48FP-HW - MS320 Series với Meraki MS320 Cloud Managed 48 P.
Thiết bị mạng Cisco Meraki MS320-48FP-HW chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ cài đặt cấu hình kỹ thuật 24/7.

Liên hệ

Meraki MS220-48LP- HW
MS220-48LP-HW - MS220-8 Series Access Switches với Meraki MS220-48LP L2 Cld-Mngd 48 Port GigE 370W PoE Switch.
Thiết bị mạng Cisco Meraki MS120-24P-HW chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ cài đặt cấu hình kỹ thuật 24/7.

Liên hệ

Meraki MS120-24P-HW
Cisco Meraki MS120-24P-HW - MS120 Series Access Switches với Meraki MS120-24P 1G L2 Cld -Mngd 24x GigE 370W PoE Switch
Thiết bị mạng Cisco Meraki MS120-24P-HW chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ cài đặt cấu hình kỹ thuật 24/7.
Tổng quan về MS120-24P-HW :
MS120-24P-HW là Meraki MS120-24P 1G L2 Stacking Cloud-Managed 24x GigE 370W PoE Switch. Thiết bị chuyển mạch Cisco Meraki MS120 cung cấp chuyển đổi truy cập Lớp 2 lý tưởng cho việc triển khai chi nhánh và khuôn viên trường. Sê-ri MS120 có nhiều tùy chọn nguồn được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các mạng doanh nghiệp lớn.

Liên hệ

Meraki MS320-48LP-HW
Meraki  MS320-48LP-HW - MS320 Series với Preliminary US GPL - Meraki MS320 Cloud Managed 48 P
Thiết bị mạng Cisco Meraki MS320-48LP-HW chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ cài đặt cấu hình kỹ thuật 24/7.

Liên hệ

Meraki MS220-48-HW
Cisco Meraki MS220-48-HW - MS220-8 Series Access Switches với  Meraki MS220-48 L2 Cloud Managed 48 Port GigE Switch
Thiết bị mạng Cisco Meraki MS320-48-HW chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ cài đặt cấu hình kỹ thuật 24/7.

Liên hệ

Meraki MS120-24-HW
Meraki MS120-24-HW - MS120 Series Access Switches với Meraki MS120-24 1G L2 Cloud Managed 24x GigE Switch.
Thiết bị mạng Cisco Meraki MS120-24-HW chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ cài đặt cấu hình kỹ thuật 24/7.
Tổng quan về MS120-24-HW :
MS120-24-HW là Công tắc chuyển đổi đám mây được quản lý đám mây Meraki MS120-24P 1G L2. Thiết bị chuyển mạch Cisco Meraki MS120 cung cấp chuyển đổi truy cập Lớp 2 lý tưởng cho việc triển khai chi nhánh và khuôn viên trường. Sê-ri MS120 có nhiều tùy chọn nguồn được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các mạng doanh nghiệp lớn.

Liên hệ

Meraki MS320-48-HW
Meraki MS320-48-HW - MS320 Series với Preliminary US GPL - Meraki MS320 Cloud Managed 48 P.
Thiết bị mạng Cisco Meraki MS220-24-HW chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ cài đặt cấu hình kỹ thuật 24/7.

Liên hệ

Meraki MS220-24P-HW
MS220-24P-HW - MS220-8 Series Access Switches với  Meraki MS220-24P L2 Cld-Mngd 24 Port GigE 370W PoE Switch.
Thiết bị mạng Cisco Meraki MS220-24-HW chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ cài đặt cấu hình kỹ thuật 24/7.
Tổng quan về Meraki MS220-24-HW :
 Meraki MS220-24P L2 Cld-Mngd 24 Port GigE 370W PoE Switch.

Liên hệ

Meraki MS120-8FP-HW
Meraki MS120-8FP-HW - MS120-8 Series Access Switches với Meraki MS120-8FP 1G L2 Cloud Managed 8x GigE 127W PoE Switch.
Thiết bị mạng Cisco Meraki MS120-8FP-HW chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ cài đặt cấu hình kỹ thuật 24/7.

Liên hệ

Tin Tức mới

Một số loại wifi controller được ưa chuộng nhất hiện nay

Thời buổi internet phát triển mạnh, người ta quan tâm nhiều hơn đến các loại wifi controller hiện nay. Cùng khám phá các loại wifi controller tốt nhất. (datech.vn)

So sánh đặc điểm nổi bật của Juniper EX và Juniper SRX Series

Thiết bị chuyển mạch juniper EX và Juniper SRX Series là gì? Hai loại này có gì khác nhau? Đặc điểm nổi bật của thiết bị chuyển mạch hàng Junos (datech.vn)

Tường lửa Stateful là gì? Sự khác biệt giữa Stateful và Stateless

Thông tin về tường lửa stateful là gì? Tường lửa stateful hoạt động như thế nào có chức năng gì trong mạng máy tính? Sự khác biệt giữa Stateful và stateless. (datech.vn)

Mạng man-e và các ưu nhược điểm mà bạn nên biết khi lắp đặt

Mạng man-e là gì và có những ưu nhược điểm thế nào khi lắp đặt? Vì sao nên sử dụng mạng man-e? Ứng dụng của mạng man-e đối với nhu cầu truy cập internet hiện nay.

Hướng dẫn điều chỉnh băng thông qua QoS cho doanh nghiệp

QoS là gì? Cách điều chỉnh băng thông qua QoS? Vai trò của QoS như thế nào trong hệ thống mạng hiện nay trong thời buổi lĩnh vực này đang phát triển vượt bậc?

Cisco DNA là gì và các lợi ích mà kiến trúc kỹ thuật số mang lại

Kiến trúc kỹ thuật số DNA- kỷ nguyên mạng hoàn toàn mới trong thời đại công nghệ. Tìm hiểu về Cisco DNA và các lợi ích của nó trong xã hội 4.0 hiện nay. (datech.vn)

Switch layer 3 là gì và chức năng của loại chuyển đổi mạng này

Thiết bị chuyển mạch Switch layer 3 là gì? Sử dụng thiết bị switch layer 3 thường ứng dụng vào những công nghệ, dịch vụ hay lĩnh vực nào? Chức năng của switch layer 3?

Hướng dẫn thiết lập cấu hình bộ chuyển đổi cisco switch catalyst

Thiết bị chuyển mạch cisco switch catalyst 2960. Đem đến đường truyền wifi ổn định cho các doanh nghiệp. Cách cấu hình bộ chuyển đổi cisco switch catalyst. (datech.vn)

5 lỗi thường gặp khi sử dụng bộ lưu điện UPS APC hiện nay

Bộ lưu điện đem đến nhiều tiện ích cuộc sống cho các hộ gia đình, doanh nghiệp, công ty. Tìm hiểu về lỗi khởi động ở bộ lưu điện, cách khắc phục những lỗi cơ bản đó.

Cisco IOS XE là gì? Những tính năng nổi bật trên nền tảng này

Cisco IOS XE là gì? Hệ điều hành Cisco IOS XE có phải là lựa chọn tốt cho các doanh nghiệp hiện nay? Tìm hiểu về tính năng nổi bật trên nền tảng này. (datech.vn)
 
 
Hỗ trợ trực tuyến