098 1156699 024 32012368

Quảng cáo

Cisco Small Business
SX350X-12-K9-EU
Thiết bị mạng switch Cisco SX350X-12-K9-EU​
10 x 10 Gigabit Ethernet 10GBase-T copper port
2 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ (combo with 2 copper ports)
Model: SX350X-12X - Cisco 350X Series Stackable Managed Switches
Detail: Cisco S350X switch with 10-port 10GBase-T Stackable Managed Switch with 2 x 10 Gigabit Ethernet SFP+

40,000,000 đ

SX350X-24F-K9-EU
Thiết bị mạng switch Cisco SX350X-24F-K9-EU
Cisco SX350X-24F - Switch - managed - 20 x 10 Gigabit SFP+ + 4 x combo 10 Gigabit SFP+ + 4 x 10Gb Ethernet - rack-mountable
Thiết bị mạng Cisco chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

31,402,000 đ

SG350X-8PMD-K9-EU
Thiết bị mạng switch Cisco SG350X-8PMD-K9-EU
Model: SG350X-8PMD - Cisco 350X Series Stackable Managed Switches
Detail: 8 x 10/100/1000/2500 PoE+ ports with 240W power budget, 2 x 10GBase-T/SFP+ combo
Thiết bị mạng Cisco chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
Tổng quan về SG350X-8PMD 
8 cổng 10/100/1000/2500 PoE + với ngân sách công suất 240W, kết hợp 2 x 10GBase-T / SFP +

14,695,000 đ

SX550X-52-K9-EU
Thiết bị mạng switch Cisco SX550X-52-K9-EU
Model: SX550X-52 - Cisco 550X Stackable Managed Switches
Detail: Cisco S550X switch with 48 x 10 Gigabit Ethernet 10GBase-T copper port, 4 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ (dedicated), 1 x Gigabit Ethernet management port
Thiết bị mạng Cisco chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
Tổng quan về SX550X-52
Thiết bị chuyển mạch Cisco S550X với cổng đồng 48 x 10 Gigabit Ethernet 10GBase-T, 4 x 10 Gigabit Ethernet SFP + (chuyên dụng), cổng quản lý 1 x Gigabit Ethernet

192,060,000 đ

SX550X-24-K9-EU
Thiết bị mạng switch Cisco SX550X-24-K9-EU
Model: SX550X-24 - Cisco 550X Stackable Managed Switches
Detail: Cisco S550X switch with 24 x 10 Gigabit Ethernet 10GBase-T copper port, 4 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ (combo with 4 copper ports), 1 x Gigabit Ethernet management port
Thiết bị mạng Cisco chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
Tổng quan về SX550X-24
Thiết bị chuyển mạch Cisco S550X với cổng đồng 10 x 10 Gigabit Ethernet 10GBase-T, 4 x 10 Gigabit Ethernet SFP + (kết hợp với 4 cổng đồng), cổng quản lý 1 x Gigabit Ethernet

96,103,000 đ

SX550X-24FT-K9-EU
Thiết bị mạng switch Cisco SX550X-24FT-K9-EU
Model: SX550X-24FT - Cisco 550X Stackable Managed Switches
Detail: Cisco S550X switch with 12 x 10 Gigabit Ethernet 10GBase-T copper port, 12 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ (dedicated), 1 x Gigabit Ethernet management port
Tổng quan về SX550X-24FT
Thiết bị chuyển mạch Cisco S550X với cổng đồng 12 x 10 Gigabit Ethernet 10GBase-T, 12 x 10 Gigabit Ethernet SFP + (chuyên dụng), cổng quản lý 1 x Gigabit Ethernet

82,227,600 đ

SX550X-16FT-K9-EU
Thiết bị mạng switch Cisco SX550X-16FT-K9-EU
8 x 10 Gigabit Ethernet 10GBase-T copper port
8 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ (dedicated)
1 x Gigabit Ethernet management port
Model: SX550X-16FT - Cisco 550X Stackable Managed Switches
Detail: Cisco S550X switch with 8 x 10 Gigabit Ethernet 10GBase-T copper port, 8 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ (dedicated), 1 x Gigabit Ethernet management port
Thiết bị mạng Cisco chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
Tổng quan về SX550X-16FT 
Thiết bị chuyển mạch Cisco S550X với cổng đồng 8 x 10 Gigabit Ethernet 10GBase-T, 8 x 10 Gigabit Ethernet SFP + (chuyên dụng), cổng quản lý 1 x Gigabit Ethernet

64,069,000 đ

SX550X-12F-K9-EU
Thiết bị mạng switch Cisco SX550X-12F-K9-EU
12 x 10 Gigabit Ethernet SFP+
2 x 10 Gigabit Ethernet 10Gbase-T copper port (combo with 2 SFP+)
1 x Gigabit Ethernet management port
Tổng quan về SX550X-12F :
Cisco S550X với 12 x 10 Gigabit Ethernet SFP +, 2 x 10 Gigabit Ethernet 10Gbase-T cổng đồng (kết hợp với 2 SFP +), cổng quản lý 1 x Gigabit Ethernet

40,996,000 đ

SG250-50P-K9-EU
Thiết bị mạng switch Cisco SG250-50P-K9-EU :
Cisco 48 Gigabit PoE+ ports with 375W power budget ports + 2 Gigabit copper/SFP combo ports Smart Switch - SG250-50P-K9
Tính năng kỹ thuật :
- 48-port Gigabit + 2-port Combo (RJ-45 + SFP). (Công suất mỗi port 30W, Công suất tối đa switch 375W).
- Performance: Capacity in millions of packets per second (mpps) (64-byte packets): 74.41; Switching capacity in gigabits per second (Gbps) 100 Gbps.
- Hỗ trợ Layer 3 routing : IPv4 routing : Up to 32 static routes and up to 16 IP interfaces; IPv6 routing; Layer 3 interface; Classless Interdomain Routing (CIDR); DHCP relay at Layer 3 Relay; User Datagram Protocol (UDP) relay.
- Layer 2: Port grouping up to 8 ports per group with 16 candidate ports for each (dynamic) 802.3ad link aggregation, Support for up to 256 VLANs simultaneously (out of 4096 VLAN IDs), Head-of-line (HOL) blocking HOL blocking prevention.
- Internet Group Management Protocol(IGMP) versions 1 and 2 snooping: IGMP limits bandwidth-intensive multicast traffic to only the requesters; supports 256 multicast groups.
- Tham khảo datasheet về các tính năng của Switch : Performance, Layer 2 Switching, Layer 3 routing, Security, Quality of Service, Standards, IPV6, Management, Green (power efficiency) ...

Thiết bị switch Cisco chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

22,500,000 đ

SG250-26P-K9-EU
Thiết bị mạng switch Cisco SG250-26P-K9-EU :
Cisco 24 Gigabit PoE+ ports with 195W power budget + 2 Gigabit copper/SFP combo ports Smart Switch - SG250-26P-K9
Tính năng kỹ thuật :
- 24-port PoE+ Gigabit + 2-port Combo (RJ-45 + SFP).(Công suất mỗi port 30W, Công suất tối đa switch 62W).
- Performance: Capacity in millions of packets per second (mpps) (64-byte packets): 38.69; Switching capacity in gigabits per second (Gbps) 52 Gbps.
- Hỗ trợ Layer 3 routing : IPv4 routing : Up to 32 static routes and up to 16 IP interfaces; IPv6 routing; Layer 3 interface; Classless Interdomain Routing (CIDR); DHCP relay at Layer 3 Relay; User Datagram Protocol (UDP) relay.
- Layer 2: Port grouping up to 8 ports per group with 16 candidate ports for each (dynamic) 802.3ad link aggregation, Support for up to 256 VLANs simultaneously (out of 4096 VLAN IDs), Head-of-line (HOL) blocking HOL blocking prevention.
- Internet Group Management Protocol(IGMP) versions 1 and 2 snooping: IGMP limits bandwidth-intensive multicast traffic to only the requesters; supports 256 multicast groups.
- Tham khảo datasheet về các tính năng của Switch : Performance, Layer 2 Switching, Layer 3 routing, Security, Quality of Service, Standards, IPV6, Management, Green (power efficiency) ...

Thiết bị switch Cisco chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

13,000,000 đ

SG350XG-24F-K9-EU
Thiết bị mạng switch Cisco SG350XG-24F-K9-EU.
Cisco SG350XG-24F 24-Port 10 Gigabit Ethernet SFP+ Switch
24-port 10 Gigabit Ethernet SFP+, 2-port 10 Gigabit Ethernet 10Gbase-T copper port (combo with 2 SFP+), 1 Gigabit Ethernet management port
Thiết bị chuyển mạch được quản lý có thể xếp chồng của Cisco 350X Series :
Các thiết bị chuyển mạch được quản lý có thể xếp chồng sê-ri Cisco® 350X  là một dòng thiết bị chuyển mạch Ethernet được quản lý có thể xếp chồng mới, cung cấp các khả năng phong phú mà bạn cần để hỗ trợ môi trường mạng đòi hỏi khắt khe hơn với mức giá rất phải chăng. Các mô hình 350X cung cấp 8 đến 48 cổng Gigabit, Multigigabit Ethernet hoặc tốc độ 10 Gigabit. Các mô hình 10 Gigabit cung cấp 8, 12, 24 hoặc 48 cổng của tất cả Ethernet 10 Gigabit, cung cấp nền tảng vững chắc và băng thông đủ cho các ứng dụng kinh doanh của bạn ngày hôm nay và trong tương lai.

59,482,000 đ

SX550X-24F-K9-EU
Thiết bị mạng switch Cisco SX550X-24F-K9-EU 
Cisco SX550X-24F 20-Port 10GbE SFP+ Stackable Mngd Switch w 4x10GE Combo.
​Thiết bị switch Cisco chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

68,339,700 đ

SG550X-48MP-K9-EU
Bộ chia mạng switch Cisco SG550X-48MP-K9-EU
Model: SG550X-48MP - Cisco 550X Series Stackable Managed Switches
Detail: 48 x 10/100/1000 PoE+ ports with 740W power budget, 4 x 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+)
Bộ chia mạng switch Cisco chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ cài đặt, cấu hình kỹ thuật 24/7.

103,194,000 đ

SG550X-24MPP-K9-EU
Bộ chia mạng switch Cisco SG550X-24MPP-K9-EU công suất PoE 740W
Model: SG550X-24MPP - Cisco 550X Series Stackable Managed Switches
Detail: 24 x 10/100/1000 PoE+ ports with 740W power budget, 4 x 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+)
Bộ chia mạng switch Cisco chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ cài đặt, cấu hình kỹ thuật 24/7.

65,754,000 đ

SG550X-24P-K9-EU
Bộ chia mạng switch Cisco SG550X-24P-K9-EU
Model: SG550X-24P - Cisco 550X Series Stackable Managed Switches
Detail: 24 x 10/100/1000 PoE+ ports with 195W power budget, 4 x 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+)
Bộ chia mạng switch Cisco chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ cài đặt, cấu hình kỹ thuật 24/7.

58,207,000 đ

SG550X-24MP-K9-EU
Bộ chia mạng switch Cisco SG550X-24MP-K9-EU
Model: SG550X-24MP - Cisco 550X Series Stackable Managed Switches
Detail: 24 x 10/100/1000 PoE+ ports with 382W power budget, 4 x 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+)
Bộ chia mạng switch Cisco chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ cài đặt, cấu hình kỹ thuật 24/7.

65,754,000 đ

SF550X-48MP-K9-EU
Bộ chia mạng switch Cisco SF550X-48MP-K9-EU​
Model: SF550X-48MP - Cisco 550X Series Stackable Managed Switches
Detail: 48 x 10/100 PoE+ ports with 740W power budget, 4 x 10 Gigabit Ethernet (2 x 10GBase-T/SFP+ combo + 2 x SFP+)
Bộ chia mạng switch Cisco chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ cài đặt, cấu hình kỹ thuật 24/7.

35,415,000 đ

SG550XG-48T-K9-EU
Bộ chia mạng Cisco SG550XG-48T-K9-EU
Model: SG550XG-48T - Cisco 550X Series Stackable Managed Switches
Detail: 48 x 10 Gigabit Ethernet 10GBase-T copper port, 2 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ (combo with 2 copper ports), 1 x Gigabit Ethernet management port
Bộ chia mạng switch Cisco chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ cài đặt, cấu hình kỹ thuật 24/7.

188,120,000 đ

Cisco SG355-10P-K9-EU
Thiết bị mạng Cisco SG355-10P 10-Port Gigabit PoE+ Managed Switch with 62W Power Budget
8 10/100/1000 PoE+ ports with 62W power budget, 2 combo mini-GBIC.
Các giao diện đồ họa dễ sử dụng giúp giảm thời gian cần thiết để triển khai, khắc phục sự cố và quản lý mạng và cho phép bạn hỗ trợ các khả năng tinh vi mà không làm tăng số lượng đầu CNTT.
Các công tắc cũng hỗ trợ Textview, tùy chọn giao diện dòng lệnh đầy đủ (CLI) cho các đối tác thích nó.

9,750,000 đ

Cisco SF352-08-K9-EU
Thiết bị mạng switch Cisco 8-port 10/100Mbps + 2-port Combo Mini-GBIT Managed Switch - SF352-08-K9. Switching capacity 5.6 Gbps, nonblocking, Capacity in Millions of Packets per Second (64-byte packets) 4.17 mpps.

4,000,000 đ

Tin Tức mới

Một số loại wifi controller được ưa chuộng nhất hiện nay

Thời buổi internet phát triển mạnh, người ta quan tâm nhiều hơn đến các loại wifi controller hiện nay. Cùng khám phá các loại wifi controller tốt nhất. (datech.vn)

So sánh đặc điểm nổi bật của Juniper EX và Juniper SRX Series

Thiết bị chuyển mạch juniper EX và Juniper SRX Series là gì? Hai loại này có gì khác nhau? Đặc điểm nổi bật của thiết bị chuyển mạch hàng Junos (datech.vn)

Tường lửa Stateful là gì? Sự khác biệt giữa Stateful và Stateless

Thông tin về tường lửa stateful là gì? Tường lửa stateful hoạt động như thế nào có chức năng gì trong mạng máy tính? Sự khác biệt giữa Stateful và stateless. (datech.vn)

Mạng man-e và các ưu nhược điểm mà bạn nên biết khi lắp đặt

Mạng man-e là gì và có những ưu nhược điểm thế nào khi lắp đặt? Vì sao nên sử dụng mạng man-e? Ứng dụng của mạng man-e đối với nhu cầu truy cập internet hiện nay.

Hướng dẫn điều chỉnh băng thông qua QoS cho doanh nghiệp

QoS là gì? Cách điều chỉnh băng thông qua QoS? Vai trò của QoS như thế nào trong hệ thống mạng hiện nay trong thời buổi lĩnh vực này đang phát triển vượt bậc?

Cisco DNA là gì và các lợi ích mà kiến trúc kỹ thuật số mang lại

Kiến trúc kỹ thuật số DNA- kỷ nguyên mạng hoàn toàn mới trong thời đại công nghệ. Tìm hiểu về Cisco DNA và các lợi ích của nó trong xã hội 4.0 hiện nay. (datech.vn)

Switch layer 3 là gì và chức năng của loại chuyển đổi mạng này

Thiết bị chuyển mạch Switch layer 3 là gì? Sử dụng thiết bị switch layer 3 thường ứng dụng vào những công nghệ, dịch vụ hay lĩnh vực nào? Chức năng của switch layer 3?

Hướng dẫn thiết lập cấu hình bộ chuyển đổi cisco switch catalyst

Thiết bị chuyển mạch cisco switch catalyst 2960. Đem đến đường truyền wifi ổn định cho các doanh nghiệp. Cách cấu hình bộ chuyển đổi cisco switch catalyst. (datech.vn)

5 lỗi thường gặp khi sử dụng bộ lưu điện UPS APC hiện nay

Bộ lưu điện đem đến nhiều tiện ích cuộc sống cho các hộ gia đình, doanh nghiệp, công ty. Tìm hiểu về lỗi khởi động ở bộ lưu điện, cách khắc phục những lỗi cơ bản đó.

Cisco IOS XE là gì? Những tính năng nổi bật trên nền tảng này

Cisco IOS XE là gì? Hệ điều hành Cisco IOS XE có phải là lựa chọn tốt cho các doanh nghiệp hiện nay? Tìm hiểu về tính năng nổi bật trên nền tảng này. (datech.vn)
 
 
Hỗ trợ trực tuyến