098 1156699 024 32012368

Quảng cáo

Firewall Fortigate
FortiGate-300E (FG-300E-BDL-950-12)
Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate-300E (FG-300E-BDL-950-12). 18 x GE RJ45 ports (including 1 x MGMT port, 1 X HA port, 16 x switch ports), 16 x GE SFP slots, SPU NP6 and CP9 hardware accelerated. Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection

Liên hệ

FortiGate-200E (FG-200E-BDL-950-12)
Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate-200E (FG-200E-BDL-950-12). 18 x GE RJ45 (including 2 x WAN ports, 1 x MGMT port, 1 X HA port, 14 x switch ports), 4 x GE SFP slots. SPU NP6Lite and CP9 hardware accelerated.. Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection

Liên hệ

FortiGate-101E(FG-101E-BDL-950-12)
Thiết bị tường lửa FortiGate-101E(FG-101E-BDL-950-12). 20 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 14 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots) 480GB onboard storage. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32. Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection

Liên hệ

FortiGate-100E(FG-100E-BDL-950-12)
Thiết bị tường lửa Fortigate-100E (FG-100E-BDL-950-12) 20 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 14 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32. Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection.
 

Liên hệ

Fortigate-80E (FG-80E-BDL-950-12)
Thiết bị tường lửa Fortigate-80E (FG-80E-BDL-950-12) 14 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 1 x HA port, 12 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). Max managed FortiAPs (Total/Tunnel) 32/16. Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection.
 

Liên hệ

Fortigate-61E (FG-61E-BDL-950-12)
Thiết bị tường lửa Fortigate-61E (FG-61E-BDL-950-12) 10 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port, 7 x Internal Ports), 128GB SSD onboard storage. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 10 / 5. Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection
 

Liên hệ

FORTIGATE-60E ( FG-60E-BDL-950-12)
Thiết bị tường lửa Fortigate 60E 10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port). Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection
 

Liên hệ

FORTIGATE FG-50E-BDL-950-12
Thiết bị tường lửa Fortigate FG-50E-BDL-950-12 kèm bản quyền 1 năm. Thông số kỹ thuật 7 x GE RJ45 ports (Including 2 x WAN port, 5 x Switch ports), Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 10 / 5. Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection

Liên hệ

FORTIGATE FG-30E-BDL-950-12
Thiết bị tường lửa Fortigate FG-30E-BDL-950-12 kèm bản quyền 1 năm. Thông số kỹ thuật  5 x GE RJ45 ports (Including 1 x WAN port, 4 x Switch ports), Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2/2. Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection
 

Liên hệ

FortiGate-2500E(FG-2500E)
Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate-2500E Firewall 10 x 10GE SFP+ slots, 2 x 10GE bypass SFP+ (LC Adapter), 34 x GE RJ45 ports (including 32 x ports, 2 x management/HA ports), FortiASIC NP6 and CP9 hardware accelerated, 480GB SSD onboard storage
 

Liên hệ

FortiGate-2000E(FG-2000E)
Thiết bị tường lửa Fortinet FortiGate-2000E Firewall 6 x 10GE SFP+ slots, 6 x GE SFP slots, 34 x GE RJ45 ports (including 32 x ports, 2 x management/HA ports), FortiASIC NP6 and CP9 hardware accelerated, 480GB SSD onboard storage
 

Liên hệ

FortiGate FG-1500D
Thiết bị tưởng lửa Fortinet FortiGate-1500D Firewall 8 x 10GE SFP+ slots, 16 x GE SFP slots, 18 x GE RJ45 ports (including 16 x ports, 2 x management/HA ports), FortiASIC NP6 and CP8 hardware accelerated, 480GB SSD onboard storage
 

Liên hệ

FortiGate-1200D(FG-1200D)
Fortinet FortiGate-1200D Firewall 4 x 10GE SFP+ slots, 16 x GE SFP slots, 18 x GE RJ45 ports (including 16 ports, 2 x management/HA ports), 120GB SSD onboard storage, dual AC power supplies
  (datech.vn)

Liên hệ

FortiGate RM-FR-T11
Bộ kít bắt tủ mạng chuẩn 19” Rack Mount Kit for FortiGate 80E/81E RM-FR-T11
  (datech.vn)

Liên hệ

FortiGate RM-FR-T10
Bộ kít bắt tủ mạng Rack Mount Kit for FortiGate 60E/61E RM-FR-T10
  (datech.vn)

Liên hệ

FortiGate RM-FR-T9
Bộ kít bắt tủ mạng 19" Rack Mount Kit for FortiGate 30E/50E/51E series RM-FR-T9
  (datech.vn)

Liên hệ

FortiGate RM-FR-T8
Bộ kit bắt tủ mạng Rack Mount Kit for FortiGate 80D, FortiMail 60D & FortiADC-100E
  (datech.vn)

Liên hệ

FortiGate RM-FR-T7
Bộ kít bắt tủ mạng 19" Rack Mount Kit for FortiGate 70D/90D/92D/90E/91E
  (datech.vn)

Liên hệ

FortiGate-240D(FG-240D)
Thiết bị tường lửa Fortigate-240D Network Security Appliance  42 x GE RJ45 ports (including 40 x LAN ports, 2 x WAN ports), 2 x GE SFP DMZ ports, 64GB onboard SDD storage
  (datech.vn)

Liên hệ

FortiGate FG-140E-POE
Thiết bị tường lửa FortiGate-140E-POE Network Security Appliance 40 x GE RJ45 (including 24 x RJ45 GE POE/POE+ ports, 14 x switch ports, 1 x MGMT port, 1x HA port, 2 x WAN ports), 2 x GE SFP DMZ slots. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32
 

Liên hệ

Tin Tức mới

Thiết bị mạng Cisco, giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp của bạn.

Cung cấp thiết bị mạng Cisco chính hãng. (datech.vn)

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG CISCO, HÃNG CISCO.

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG CISCO, HÃNG CISCO. Cisco chính hãng phân phối thiết bị mạng Switch Cisco Catalyst 3850, 3650, 2960 uy tín cho dự án công trình (datech.vn)

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG FORTINET, HÃNG FORTINET, FIREWALL FORTIGATE.

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG FORTINET, HÃNG FORTINET, FIREWALL FORTIGATE. Thiết bị tường lửa fortigate: FortiGate-30E(FG-30E), FortiGate-50E(FG-50E), FortiGate-60E(fg-60e), FortiGate-61E(fg-61e), Fortigate 80E(fg-80e), FortiGate-100E(fg-100e), FortiGate-101E(fg-101e), FortiGate-200E(FG-200E), FortiGate-300E(fg-300e).

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG CISCO - GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN CISCO, HÃNG CISCO

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG CISCO - GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN CISCO, HÃNG CISCO (datech.vn)

FG 60E - Firewall Fortinet FortiGate® 60 Series

Phân phối thiết bị firewall fortigate, fortiwifi , switch fortinet (datech.vn)

Phân phối thiết bị mạng D-Link

Nhà phân phối thiết bị mạng D-Link tại Việt Nam, phân phối switch d-link (datech.vn)

Phân phối thiết bị mạng juniper

Phân phối thiết bị mạng juniper, switch juniper, firewall juniper. Ex2300, ex2200, ex3300, ex4300,.... (datech.vn)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CONTROLLER UNIFI FPT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CONTROLLER UNIFI FPT (datech.vn)

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH ROUTER WI-FI CŨ THÀNH ACCESS POINT

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH ROUTER WI-FI CŨ THÀNH ACCESS POINT. (datech.vn)

Dịch vụ email doanh nghiệp

cài đặt, tư vấn, cấu hình email cho doanh nghiệp. Mail server Mdeamon, Outlook, apache, mschange (datech.vn)
 
 
Hỗ trợ trực tuyến