098 1156699 024 32012368

Quảng cáo

Firewall Fortigate
FC-10-00119-950-02-12 - Fortinet NGFW Licenses
Bản quyền phần mềm 1 năm cho tưởng lửa Fortigate FG-101E
FC-10-00119-950-02-12 - Fortinet NGFW Licenses
​1 year Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) of FG-101E
 

Liên hệ

FC-10-00119-900-02-12 - Fortinet NGFW Licenses
Bản quyền phần mềm 1 năm cho tường lửa Fortigate FG-101E
FC-10-00119-900-02-12 - Fortinet NGFW Licenses
​1 year Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) of FG-101E
 

Liên hệ

FC-10-00207-950-02-12 - Fortinet NGFW Licenses
Bản quyền phần mềm 1 năm cho tường lửa Fortigate FG-200E
FC-10-00207-950-02-12 - Fortinet NGFW Licenses
​1 year Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) of FG-200E
 

Liên hệ

FC-10-00207-900-02-12 - Fortinet NGFW Licenses
Bản quyền phần mềm 1 năm cho tường lửa Fortigate FG-200E
FC-10-00207-900-02-12 - Fortinet NGFW Licenses
1 Year Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) of FG-200E
 

Liên hệ

FC-10-00306-950-02-12 - Fortinet NGFW Licenses
Bản quyền phần mềm 1 năm cho tường lửa Fortigate FG-300E.
FC-10-00306-950-02-12 - Fortinet NGFW Licenses
1 year Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) of FG-300E
 

Liên hệ

FC-10-00306-900-02-12 - Fortinet NGFW Licenses
Bản quyền phần mềm 1 năm cho tường lửa Fortigate FG-300E
FC-10-00306-900-02-12 - Fortinet NGFW Licenses
1 year Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) of FG-300E
 

Liên hệ

FC-10-00307-950-02-12 - Fortinet NGFW Licenses
Bản quyền phần mềm 1 năm cho tường lửa Fortigate FG-301E
FC-10-00307-950-02-12 - Fortinet NGFW Licenses
1 year Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) of FG-301E
 

Liên hệ

FC-10-00307-900-02-12 - Fortinet NGFW Licenses
Bản quyền phần mềm 1 năm cho tường lửa Fortigate FG-301E.
FC-10-00307-900-02-12 - Fortinet NGFW Licenses
1 year Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) of FG-301E
 

Liên hệ

FC-10-FG1HE-900-02-12 - Fortinet NGFW Licenses
Bản quyền phần mềm 1 năm cho tường lửa Fortigate FG-100E.
FC-10-FG1HE-900-02-12 - Fortinet NGFW Licenses.
1 year Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) of FG-100E
 

Liên hệ

FC-10-FG1HE-950-02-36 - Fortinet NGFW Licenses
Bản quyền phần mềm thời hạn 3 năm cho tường lừa Fortigate FG-100E.
FC-10-FG1HE-950-02-36 - Fortinet NGFW Licenses
3 years Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) of FG-100E
 

Liên hệ

FC-10-00E80-900-02-12 - Fortinet NGFW Licenses
Bản quyền phần mềm 1 năm cho tường lửa Fortigate FG-80E.
FC-10-00E80-900-02-12 - Fortinet NGFW Licenses
1 year Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) of FG-80E
 

Liên hệ

FC-10-0030E-950-02-12 - Fortinet NGFW Licenses
Bản quyền phần mềm 1 năm cho tường lừa Fortigate FG-30E
FC-10-0030E-950-02-12 - Fortinet NGFW Licenses
​1 year Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) of FG-30E
 

Liên hệ

FC-10-0050E-950-02-12 - Fortinet NGFW Licenses
Bản quyền phần mềm 1 năm cho tường lửa Fortigate FG-50E.
FC-10-0050E-950-02-12 - Fortinet NGFW Licenses.
1 year Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) of FG-50E
 

Liên hệ

FC-10-0050E-900-02-12 - Fortinet NGFW Licenses
Bản quyền phần mềm 1 năm cho tường lửa Fortigate FG-50E.
FC-10-0050E-900-02-12 - Fortinet NGFW Licenses
1 year Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) of FG-50E

 

Liên hệ

FC-10-0060E-950-02-12 - Fortinet NGFW Licenses
Bản quyền phần mềm tường lửa Fortigate FC-10-0060E-950-02-12 - Fortinet NGFW Licenses với 1 year Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) of FG-60E

Liên hệ

FC-10-0060E-900-02-12 - Fortinet NGFW Licenses
Bản quyền phần mềm 1 năm Firewall Fortinet FC-10-0060E-900-02-12 - Fortinet NGFW Licenses với 1 year Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) of FG-60E

Liên hệ

FC-10-0061E-950-02-12 - Fortinet NGFW Licenses
Bản quyền phần mềm FC-10-0061E-950-02-12 - Fortinet NGFW Licenses với1 year Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) of FG-61E

Liên hệ

FC-10-0061E-900-02-12 - Fortinet NGFW Licenses
Bản quyền phần mềm dành cho tường lửa Fortigate FC-10-0061E-900-02-12 - Fortinet NGFW Licenses với 1 year Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) of FG-61E

Tổng quan về FC-10-0061E-900-02-12 : 

1 year Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) of FG-61E

Liên hệ

FortiGate-101F (FG-101F-BDL-950-12)
Thiết bị tường lửa FortiGate-101F với 22 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 16 x switch ports with 4 SFP port shared media), 4 SFP ports, 2x 10G SFP+ FortiLinks, 480GB onboard storage, dual power supplies redundancy. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32. FortiGate-101F 1 Year Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud).
 

Liên hệ

FortiGate-100F ( FG-100F-BDL-950-12)
Thiết bị tường lửa FortiGate-100F với 22 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 16 x switch ports with 4 SFP port shared media), 4 SFP ports, 2x 10G SFP+ FortiLinks, dual power supplies redundancy. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32. FortiGate-100F 1 Year Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud).
 

Liên hệ

Tin Tức mới

Thông báo EOL các dòng sản phẩm Juniper Networks

Thông báo EOL các dòng sản phẩm Juniper Networks (datech.vn)

Thiết bị mạng Cisco, giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp của bạn.

Cung cấp thiết bị mạng Cisco chính hãng. (datech.vn)

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG CISCO, HÃNG CISCO.

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG CISCO, HÃNG CISCO. Cisco chính hãng phân phối thiết bị mạng Switch Cisco Catalyst 3850, 3650, 2960 uy tín cho dự án công trình (datech.vn)

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG FORTINET, HÃNG FORTINET, FIREWALL FORTIGATE.

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG FORTINET, HÃNG FORTINET, FIREWALL FORTIGATE. Thiết bị tường lửa fortigate: FortiGate-30E(FG-30E), FortiGate-50E(FG-50E), FortiGate-60E(fg-60e), FortiGate-61E(fg-61e), Fortigate 80E(fg-80e), FortiGate-100E(fg-100e), FortiGate-101E(fg-101e), FortiGate-200E(FG-200E), FortiGate-300E(fg-300e).

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG CISCO - GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN CISCO, HÃNG CISCO

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG CISCO - GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN CISCO, HÃNG CISCO (datech.vn)

FG 60E - Firewall Fortinet FortiGate® 60 Series

Phân phối thiết bị firewall fortigate, fortiwifi , switch fortinet (datech.vn)

Phân phối thiết bị mạng D-Link

Nhà phân phối thiết bị mạng D-Link tại Việt Nam, phân phối switch d-link (datech.vn)

Phân phối thiết bị mạng juniper

Phân phối thiết bị mạng juniper, switch juniper, firewall juniper. Ex2300, ex2200, ex3300, ex4300,.... (datech.vn)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CONTROLLER UNIFI FPT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CONTROLLER UNIFI FPT (datech.vn)

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH ROUTER WI-FI CŨ THÀNH ACCESS POINT

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH ROUTER WI-FI CŨ THÀNH ACCESS POINT. (datech.vn)
 
 
Hỗ trợ trực tuyến