098 1156699 024 32012368

Quảng cáo

Firewall Juniper
SRX300-CS-BUN-1
Bản quyền cho tường lửa Juniper SRX300 thời hạn 1 năm.
1 Year Subscription for Application Security, IPS, AV, URL filtering and Anti-Spam for SRX300

13,450,000 đ

SRX320-CS-BUN-3
Bản quyền cho tường lửa Juniper SRX320 thời hạn 3 năm.
3 Year Subscription for Application Security, IPS, AV, URL filtering and Anti-Spam for SRX320 (datech.vn)

31,240,000 đ

SRX320-CS-BUN-1
Bản quyền cho tường lửa Juniper SRX320 thời hạn 1 năm.
1 Year Subscription for Application Security, IPS, AV, URL filtering and Anti-Spam for SRX320
(datech.vn)

13,250,000 đ

Juniper Networks SRX5800 (SRX5800E-BASE-AC)
Thiết bị mạng tường lửa Juniper Networks SRX5800 (SRX5800E-BASE-AC) với SRX5800 Base includes Chassis, Midplane, SRX5K-RE-1800X4, 2x SRX5K-SCBE, 2x AC HC PEM, 2x HC fan tray
Hàng chính hãng , đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, giá tốt nhất thị trường.
 • 11 Slots for IOCs
 • 300 Gbps Firewall performance
 • 100 Gbps IPS performance
 • 150 Gbps VPN performance
 • 100 Million Concurrent sessions
 • 450,000 New sessions/second
 • 80,000 Maximum security policies

Liên hệ

Juniper Networks SRX5600 (SRX5600E-BASE-AC)
Thiết bị mạng Juniper Networks SRX5600 (SRX5600E-BASE-AC) với SRX5600 Base includes Chassis, Midplane, SRX5K-RE-1800X4, SRX5K-SCBE, 2xAC HC PEM, HC fan tray
Hàng chính hãng , đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, giá tốt nhất thị trường
 • 5 Slots for IOCs
 • 130 Gbps Firewall performance
 • 50 Gbps IPS performance
 • 75 Gbps VPN performance
 • 100 Million Concurrent sessions
 • 450,000 New sessions/second
 • 80,000 Maximum security policies

Liên hệ

Juniper Networks SRX5400 (SRX5400E-B1-AC)
Thiết bị mạng Juniper Networks SRX5400 (SRX5400E-B1-AC) với SRX5400 Configuration 1 includes chassis, midplane, 2x AC power supplies HC PEM, HC fan tray
Includes SRX5K-RE-1800X4, SRX5K-SCBE, SRX5K-SPC-4-15-320, SRX5K-MPC, and SRX-MIC-10XG-SFPP.
Hàng chính hãng , đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, giá tốt nhất thị trường
 • 2 Slots for IOCs
 • 65 Gbps Firewall performance
 • 22 Gbps IPS performance
 • 43 Gbps VPN performance
 • 28 Million Concurrent sessions
 • 450,000 New sessions/second
 • 80,000 Maximum security policies

Liên hệ

Juniper Networks SRX4600 (SRX4600-AC)
Thiết bị mạng Juniper Networks SRX4600 (SRX4600-AC) với SRX4600 Services Gateway, AC.
Hàng chính hãng , đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, giá tốt nhất thị trường
 • 8 10GbE (SFP+) | 4x40GbE/100GbE (QSFP28)
 • 95 Gbps Firewall throughput
 • 75 Gbps Firewall throughput—IMIX
 • 80 Gbps Firewall throughput with application security
 • 60 Million Concurrent sessions
 • 500,000 Connections/second
 • 20 Gbps NGFW throughput

Liên hệ

Juniper Networks SRX4200 (SRX4200-AC)
Thiết bị mạng Juniper Networks SRX4200 (SRX4200-AC) với SRX4200 with Two AC PSU, RMK.
Hàng chính hãng , đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, giá tốt nhất thị trường
 • 8 x 1GbE/10GbE SFP+
 • 40 Gbps Firewall performance
 • 20 Gbps IPS performance
 • 10 Gbps VPN performance
 • 10 Million Concurrent sessions
 • 240,000 New sessions/second
 • 16,000 Maximum security policies
Tổng quan về Juniper SRX4200:
Cổng dịch vụ SRX4100 và SRX4200 cung cấp bảo vệ vượt trội, hiệu suất, khả năng mở rộng, tính sẵn có và các dịch vụ bảo mật tích hợp. Được thiết kế cho kiến trúc dịch vụ bảo mật hiệu suất cao và tích hợp liền mạch mạng và bảo mật trong một nền tảng duy nhất, SRX4100 và SRX4200 phù hợp nhất cho các trung tâm dữ liệu doanh nghiệp, khuôn viên và trụ sở khu vực, tập trung vào khả năng hiển thị và kiểm soát ứng dụng, phòng chống xâm nhập, bảo vệ mối đe dọa tiên tiến, tự động, bảo mật thông tin và bảo mật dựa trên đám mây tích hợp. Cả hai thiết bị đều được cung cấp bởi Junos OS, hệ điều hành hàng đầu trong ngành, giữ an toàn cho các mạng doanh nghiệp quan trọng nhất thế giới.
 

Liên hệ

Juniper Networks SRX4100 (SRX4100-AC)
Thiết bị tường lửa Juniper Networks SRX4100 (SRX4100-AC) với SRX4100 with Two AC PSU, RMK
Hàng chính hãng , đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, giá tốt nhất thị trường
 • 8 x 1GbE/10GbE SFP+
 • 20 Gbps Firewall performance
 • 10 Gbps IPS performance
 • 5 Gbps VPN performance
 • 5 Million Concurrent sessions
 • 120,000 New sessions/second
 • 16,000 Maximum security policies
Tổng quan về Juniper SRX4100:
Thiết bị tường lửa Juniper SRX4100 và SRX4200 cung cấp bảo vệ vượt trội, hiệu suất, khả năng mở rộng, tính sẵn có và các dịch vụ bảo mật tích hợp. Được thiết kế cho kiến trúc dịch vụ bảo mật hiệu suất cao và tích hợp liền mạch mạng và bảo mật trong một nền tảng duy nhất, SRX4100 và SRX4200 phù hợp nhất cho các trung tâm dữ liệu doanh nghiệp, khuôn viên và trụ sở khu vực, tập trung vào khả năng hiển thị và kiểm soát ứng dụng, phòng chống xâm nhập, bảo vệ mối đe dọa tiên tiến, tự động, bảo mật thông tin và bảo mật dựa trên đám mây tích hợp. Cả hai thiết bị đều được cung cấp bởi Junos OS, hệ điều hành hàng đầu trong ngành, giữ an toàn cho các mạng doanh nghiệp quan trọng nhất thế giới.

Liên hệ

Juniper Networks SRX3600 (SRX3600BASE-AC)
Thiết bị tường lửa Juniper Networks SRX3600 (SRX3600BASE-AC) với SRX3600 Chassis, Midplane, Fan, RE, SFB-12GE, 2xAC PEM - no power cords - no SPC - no NPC.
Hàng chính hãng , đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, giá tốt nhất thị trường
Tổng quan về SRX3600:
Cổng dịch vụ SRX3600 hỗ trợ tường lửa lên đến 30 Gbps, tường lửa và IPS 10 Gbps hoặc VPN IPsec 10 Gbps, cộng với tối đa 175.000 kết nối mới mỗi giây. Được trang bị đầy đủ các tính năng bảo mật tích hợp, Cổng dịch vụ SRX này rất lý tưởng để bảo vệ các trung tâm dữ liệu doanh nghiệp vừa và lớn, trung tâm dữ liệu được lưu trữ hoặc đặt cùng vị trí và các dịch vụ và ứng dụng thế hệ tiếp theo.

Liên hệ

Juniper Networks SRX3400
Thiết bị tường lửa Juniper SRX3400BASE-AC với SRX3400 Chassis, Midplane, Fan, RE, SFB-12GE, AC PEM - no power cord - no SPC - no NPC
Phân phối thiết bị tường lửa Juniper chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, giá tốt nhất thị trường.
 • 8 10/100/1000 + 4 SFP
 • 20 Gbps Firewall performance
 • 6 Gbps IPS performance
 • 6 Gbps VPN performance
 • 2.25 Million Concurrent sessions
 • 175,000 New sessions/second
 • 40,000 Maximum security policies

Liên hệ

Juniper Networks SRX1400
Thiết bị Juniper Networks SRX1400 với SRX1400 Chassis, Backplane, Fan, RE, AC PSU, GE-SYSIO - no NPC/SPC.
Phân phối thiết bị tường lửa Juniper chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, giá tốt nhất thị trường.
Tổng quan về Juniper SRX1400:
Cổng dịch vụ SRX1400 hỗ trợ tường lửa lên tới 10 Gbps, tường lửa và IPS 2 Gbps hoặc IPsec VPN 2 Gbps và tối đa 45.000 kết nối mới mỗi giây. SRX1400 là một nền tảng cấp chuyên nghiệp để bảo mật phù hợp lý tưởng cho các trung tâm dữ liệu vừa và nhỏ, và các nhà cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp 10 nhà cung cấp dịch vụ, trong đó cần có chức năng hợp nhất, hiệu năng không thỏa hiệp và tích hợp dịch vụ.

Liên hệ

Juniper Networks SRX320-POE
Thiết bị tường lửa firewall Juniper Networks SRX320-POE với 8GE (w 2x SFP), 4G RAM, 8G Flash, 2x MPIM slots and 6x GE POE+ ports.
Phân phối thiết bị tường lửa Juniper chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, giá tốt nhất thị trường.
Tổng quan về SRX320-POE:
Cổng dịch vụ SRX300 kết hợp các giao diện bảo mật, định tuyến, chuyển mạch và mạng WAN với tường lửa thế hệ tiếp theo và khả năng giảm thiểu mối đe dọa tiên tiến để kết nối an toàn, hiệu quả trên các địa điểm doanh nghiệp phân tán. Bằng cách hợp nhất các khả năng chuyển mạch, định tuyến, bảo mật và bảo mật nhanh, khả dụng cao trong một thiết bị duy nhất, doanh nghiệp có thể loại bỏ sự phức tạp của mạng, bảo vệ và ưu tiên tài nguyên của họ và cải thiện trải nghiệm của người dùng và ứng dụng trong khi giảm tổng chi phí sở hữu (TCO) .
SRX320: Kết nối an toàn các văn phòng chi nhánh doanh nghiệp phân tán nhỏ, Cổng dịch vụ SRX320 củng cố kết nối bảo mật, định tuyến, chuyển mạch và kết nối mạng WAN trong một thiết bị máy tính để bàn nhỏ. SRX320 hỗ trợ tường lửa lên tới 1 Gbps và VPN IPsec 300 Mbps trong một nền tảng bảo mật và kết nối mạng duy nhất, hiệu quả về chi phí.
 

Liên hệ

Juniper Networks SRX300
Thiết bị tường lửa Juniper Networks SRX300 với 8GE (w 2x SFP), 4G RAM, 8G Flash.
Ph
ân phối thiết bị tường lửa Juniper chính hãng, đầy đủ giấy tờ CO CQ, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, giá tốt nhất thị trường.
SRX300: Đảm bảo các chi nhánh nhỏ hoặc văn phòng bán lẻ, Cổng dịch vụ SRX300 củng cố kết nối bảo mật, định tuyến, chuyển mạch và kết nối mạng WAN trong một thiết bị máy tính để bàn nhỏ. SRX300 hỗ trợ tường lửa lên tới 1 Gbps và VPN IPsec 300 Mbps trong một nền tảng bảo mật và kết nối mạng duy nhất, hiệu quả về chi phí.
 

Liên hệ

Juniper SRX1500-SYS-JE-AC
Thiết bị mạng tường lửa firewall Juniper SRX1500-SYS-JE-AC, SRX1500-AC HW & JUNOS ENHANCED (JSE) with 16x1G, 4x10G (SFP+) on-board ports, 1x AC PSU and 120GB SSD.16x1GbE RJ-45 ports and 4x10GbE SFP+
 • 10 Gbps Firewall performance
 • 3 Gbps IPS performance
 • 2 Gbps VPN performance
 • 2 Million Concurrent sessions
 • 50,000 New sessions/second
 • 16,000 Maximum security policies

Liên hệ

JUNIPER SRX345-SYS-JE
Thiết bị tường lửa firewall Juniper SRX345-SYS-JE, SRX345 Services Gateway includes hardware (16GE, 4x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power supply, cable and RMK) and Junos Software Enhanced (Firewall, NAT, IPSec, Routing, MPLS, Switching and Application Security).
 

Liên hệ

JUNIPER SRX345-SYS-JB
Thiết bị tường lửa firewall Junper SRX345-SYS-JB, SRX345 Services Gateway includes hardware (16GE, 4x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power supply, cable and RMK) and Junos Software Base (Firewall, NAT, IPSec, Routing, MPLS and Switching).
 

Liên hệ

JUNIPER SRX320-SYS-JB
Thiết bị tường lửa JUNIPER SRX320-SYS-JB, SRX320 Services Gateway includes hardware (8GE, 2x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power adapter and cable) and Junos Software Base (Firewall, NAT, IPSec, Routing, MPLS and Switching). RMK not included
 

Liên hệ

JUNIPER SRX320-SYS-JE
Thiết bị tường lửa Juniper SRX320-SYS-JE, SRX320-SYS-JE là Cổng dịch vụ SRX320 bao gồm phần cứng (khe cắm 8GE, 2x MPIM, RAM 4G, Flash 8G, bộ đổi nguồn và cáp) và Junos Software được cải tiến (Tường lửa, NAT, IPSec, Định tuyến, MPLS, Chuyển mạch và bảo mật ứng dụng) 

Liên hệ

SRX550-S-SMB4-CS Juniper
One year security subscription for Enterprise, includes Kaspersky AV, Enhanced WF, Sophos AS, AppSecure and IDP on SRX 550
  (datech.vn)

Liên hệ

Tin Tức mới

Một số loại wifi controller được ưa chuộng nhất hiện nay

Thời buổi internet phát triển mạnh, người ta quan tâm nhiều hơn đến các loại wifi controller hiện nay. Cùng khám phá các loại wifi controller tốt nhất. (datech.vn)

So sánh đặc điểm nổi bật của Juniper EX và Juniper SRX Series

Thiết bị chuyển mạch juniper EX và Juniper SRX Series là gì? Hai loại này có gì khác nhau? Đặc điểm nổi bật của thiết bị chuyển mạch hàng Junos (datech.vn)

Tường lửa Stateful là gì? Sự khác biệt giữa Stateful và Stateless

Thông tin về tường lửa stateful là gì? Tường lửa stateful hoạt động như thế nào có chức năng gì trong mạng máy tính? Sự khác biệt giữa Stateful và stateless. (datech.vn)

Mạng man-e và các ưu nhược điểm mà bạn nên biết khi lắp đặt

Mạng man-e là gì và có những ưu nhược điểm thế nào khi lắp đặt? Vì sao nên sử dụng mạng man-e? Ứng dụng của mạng man-e đối với nhu cầu truy cập internet hiện nay.

Hướng dẫn điều chỉnh băng thông qua QoS cho doanh nghiệp

QoS là gì? Cách điều chỉnh băng thông qua QoS? Vai trò của QoS như thế nào trong hệ thống mạng hiện nay trong thời buổi lĩnh vực này đang phát triển vượt bậc?

Cisco DNA là gì và các lợi ích mà kiến trúc kỹ thuật số mang lại

Kiến trúc kỹ thuật số DNA- kỷ nguyên mạng hoàn toàn mới trong thời đại công nghệ. Tìm hiểu về Cisco DNA và các lợi ích của nó trong xã hội 4.0 hiện nay. (datech.vn)

Switch layer 3 là gì và chức năng của loại chuyển đổi mạng này

Thiết bị chuyển mạch Switch layer 3 là gì? Sử dụng thiết bị switch layer 3 thường ứng dụng vào những công nghệ, dịch vụ hay lĩnh vực nào? Chức năng của switch layer 3?

Hướng dẫn thiết lập cấu hình bộ chuyển đổi cisco switch catalyst

Thiết bị chuyển mạch cisco switch catalyst 2960. Đem đến đường truyền wifi ổn định cho các doanh nghiệp. Cách cấu hình bộ chuyển đổi cisco switch catalyst. (datech.vn)

5 lỗi thường gặp khi sử dụng bộ lưu điện UPS APC hiện nay

Bộ lưu điện đem đến nhiều tiện ích cuộc sống cho các hộ gia đình, doanh nghiệp, công ty. Tìm hiểu về lỗi khởi động ở bộ lưu điện, cách khắc phục những lỗi cơ bản đó.

Cisco IOS XE là gì? Những tính năng nổi bật trên nền tảng này

Cisco IOS XE là gì? Hệ điều hành Cisco IOS XE có phải là lựa chọn tốt cho các doanh nghiệp hiện nay? Tìm hiểu về tính năng nổi bật trên nền tảng này. (datech.vn)
 
 
Hỗ trợ trực tuyến