Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. - ĐT: 024 32012368
08:00 - 17:00
Thiết bị mạng Mikrotik (35 Sản phẩm)
RBFTC11
Hãng sản xuất:
MIKROTIK
924,000 vnđ
S+DA0003
Hãng sản xuất:
MIKROTIK
902,000 vnđ
S+DA0001
Hãng sản xuất:
MIKROTIK
671,000 vnđ
S-3553LC20D
Hãng sản xuất:
MIKROTIK
1,821,600 vnđ
S-85DLC05D
Hãng sản xuất:
MIKROTIK
511,500 vnđ
S+85DLC03D
Hãng sản xuất:
MIKROTIK
1,364,000 vnđ
S+31DLC10D
Hãng sản xuất:
MIKROTIK
3,443,000 vnđ
S-31DLC20D
Hãng sản xuất:
MIKROTIK
671,000 vnđ
RBD52G-5HacD2HnD-TC
Hãng sản xuất:
MIKROTIK
1,617,000 vnđ
RB952Ui-5ac2nD-TC
Hãng sản xuất:
MIKROTIK
1,166,000 vnđ
CRS354-48P-4S+2Q+RM
Hãng sản xuất:
MIKROTIK
20,922,000 vnđ
CRS354-48G-4S+2Q+RM
Hãng sản xuất:
MIKROTIK
11,616,000 vnđ
CRS326-24S+2Q+RM
Hãng sản xuất:
MIKROTIK
11,616,000 vnđ
CRS328-4C-20S-4S+RM
Hãng sản xuất:
MIKROTIK
8,585,500 vnđ
CRS328-24P-4S+RM
Hãng sản xuất:
MIKROTIK
8,822,000 vnđ
CSS326-24G-2S+RM
Hãng sản xuất:
MIKROTIK
3,245,000 vnđ
CRS326-24G-2S+RM
Hãng sản xuất:
MIKROTIK
4,642,000 vnđ
CRS317-1G-16S+RM
Hãng sản xuất:
MIKROTIK
9,295,000 vnđ
CRS212-1G-10S-1S+IN
Hãng sản xuất:
MIKROTIK
5,098,500 vnđ
CRS112-8P-4S-IN
Hãng sản xuất:
MIKROTIK
4,169,000 vnđ