Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. - ĐT: 024 32012368
08:00 - 17:00
Máy chủ server Fujitsu (5 Sản phẩm)
FUJITSU RX2530 M1 FUJITSU RX2540 M1 FUJITSU RX2540 M1 PRIMERGY TX1330 M1 PRIMERGY TX2560 M1
FUJITSU RX2530 M1
Liên hệ vnđ
FUJITSU RX2540 M1
Liên hệ vnđ
FUJITSU RX2540 M1
Liên hệ vnđ
PRIMERGY TX1330 M1
Liên hệ vnđ
PRIMERGY TX2560 M1
Liên hệ vnđ