Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. - ĐT: 024 32012368
08:00 - 17:00
Máy chủ server HP (14 Sản phẩm)
Máy chủ HPE DL380 Gen10 8SFF Hot Plug - P/N : P19720-B21 Máy chủ HPE DL380 Gen10 8SFF Hot Plug - P/N : P19720-B21 Máy chủ HPE DL380 Gen10 8SFF Hot Plug - P/N : 868703-B21 Máy chủ HPE DL380 Gen10 8SFF Hot Plug - P/N : P19720-B21 Máy chủ HPE
Máy chủ HPE DL380 Gen10 8SFF Hot Plug - P/N : P19720-B21
82,500,000 vnđ
Máy chủ HPE DL380 Gen10 8SFF Hot Plug - P/N : P19720-B21
68,800,000 vnđ
Máy chủ HPE DL380 Gen10 8SFF Hot Plug - P/N : 868703-B21
68,800,000 vnđ
Máy chủ HPE DL380 Gen10 8SFF Hot Plug - P/N : P19720-B21
58,300,000 vnđ
Máy chủ HPE DL380 Gen10 8SFF Hot Plug - P/N : 868703-B21
57,300,000 vnđ
Máy chủ HPE DL380 Gen10 8SFF Hot Plug - P/N : 868703-B21
55,300,000 vnđ
Máy chủ HPE DL360 Gen10 8SFF Hot Plug - P/N: P19766-B21
64,000,000 vnđ
Máy chủ HPE DL360 Gen10 8SFF Hot Plug - P/N: P19766-B21
60,300,000 vnđ
Máy chủ HPE DL360 Gen10 8SFF Hot Plug - P/N: 867959-B21
64,000,000 vnđ
Máy chủ HPE DL360 Gen10 8SFF Hot Plug - P/N: 867959-B21
53,300,000 vnđ
Máy chủ HPE ML350 Gen10 +None HDD 8SFF 2.5inch
54,500,000 vnđ
Máy chủ HPE ML30 GEN10 + HDD 4TB - P06761-B21
26,300,000 vnđ
Máy chủ HPE ML30 GEN10 + HDD 2TB - P06761-B21
26,100,000 vnđ
Máy chủ HPE ML30 GEN10 - P/N: P06761-B21
26,350,000 vnđ