Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. - ĐT: 024 32012368
08:00 - 17:00
Máy chủ Server (6 Sản phẩm)
DELL POWEREDGE T30 FUJITSU RX2530 M1 FUJITSU RX2540 M1 FUJITSU RX2540 M1 PRIMERGY TX1330 M1 PRIMERGY TX2560 M1