Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. - ĐT: 024 32012368
08:00 - 17:00
Module D-Link SFP Transceivers (17 Sản phẩm)
D-Link DGS-712 D-Link DEM-331T D-Link DEM-331R D-Link DEM-330T D-Link DEM-330R D-Link DEM-315GT D-Link DEM-314GT D-Link DEM-312GT2 D-Link DEM-311GT D-Link DEM-310GT D-Link DEM-436XT-BXU D-Link DEM-436XT-BXD D-Link DEM-435XT D-Link DEM-434XT D-Link DEM-433
D-Link DGS-712
1,849,000 vnđ
D-Link DEM-331T
2,467,000 vnđ
D-Link DEM-331R
2,311,000 vnđ
D-Link DEM-330T
1,542,000 vnđ
D-Link DEM-330R
1,230,000 vnđ
D-Link DEM-315GT
2,467,000 vnđ
D-Link DEM-314GT
1,849,000 vnđ
D-Link DEM-312GT2
1,233,000 vnđ
D-Link DEM-311GT
924,000 vnđ
D-Link DEM-310GT
1,080,000 vnđ
D-Link DEM-436XT-BXU
21,902,000 vnđ
D-Link DEM-436XT-BXD
21,902,000 vnđ
D-Link DEM-435XT
12,170,000 vnđ
D-Link DEM-434XT
133,250,000 vnđ
D-Link DEM-433XT
60,802,000 vnđ
D-Link DEM-432XT
10,951,000 vnđ
D-Link DEM-431XT
4,869,000 vnđ