CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


Danh mục

Bạn cần báo giá tốt

Hỗ trợ kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

Power Supplies, Cables and Other

MA-INJ-6-US Multigigabit 802.3bt PoE injector

MA-INJ-6-US

Liên hệ

AIR-PWRINJ7= Cisco power injector 802.3bt Universal PoE

AIR-PWRINJ7=

Liên hệ

New

AIR-PWRINJ6 Cisco Aironet Power Injector AIR-PWRINJ6

AIR-PWRINJ6

(5/5)

Liên hệ

JW047A - Aruba wall/ceiling basic flat surface AP mount kit (white)

JW047A

(5/5)

Liên hệ

R6P68A - Aruba powering accessory

R6P68A

(5/5)

Liên hệ

R3K00A - HPE Power Supplies

R3K00A

(5/5)

Liên hệ

PWR-C1-715WAC - Cisco Power Supply for Cisco 3850 Switches

PWR-C1-715WAC

(5/5)

Liên hệ

PWR-C1-1100WAC - Cisco Power Supply for Cisco 3850 Switches

PWR-C1-1100WAC

(5/5)

Liên hệ

PWR-C5-125WAC= - Catalyst 9200 Power Supply

PWR-C5-125WAC=

(5/5)

Liên hệ

PWR-C5-1KWAC= - Catalyst 9200 Power Supply

PWR-C5-1KWAC=

Liên hệ

PWR-C6-125WAC/2 - Catalyst 9000 Switch Power Supply

PWR-C6-125WAC/2

(5/5)

Liên hệ

PWR-IE170W-PC-AC - IE Switch Power Supply

PWR-IE170W-PC-AC

(5/5)

Liên hệ