098 1156699 024 32012368

Quảng cáo

D-Link DFL-870

329 lượt xem

Mô tả D-Link DFL-870:

  Powerful security solution that provided integrated Firewall, Intrusion Prevention System(IPS), Anti-Virus, Load Balance, Fault-Tolerance, Zone-Defense, Web Content Filtering, User Authentication, Denial of Service (DoS) protection as well as Virtual Private Network (VPN) support.
  6 x 10/100/1000Mbps configurable Ethernet ports
  4Gbps firewall throughput
  1Gbps 3DES/AES VPN throughput
  450 Mbps IPS/IDP Throughput
  600 Mbps Antivirus Throughput
  700 Mbps Application Throughput
  Concurrent session: 500,000
  VPN Tunnel: 200

  Giá: 23,581,000

  Chia sẻ:

  Powerful security solution that provided integrated Firewall, Intrusion Prevention System(IPS), Anti-Virus, Load Balance, Fault-Tolerance, Zone-Defense, Web Content Filtering, User Authentication, Denial of Service (DoS) protection as well as Virtual Private Network (VPN) support.
  6 x 10/100/1000Mbps configurable Ethernet ports
  4Gbps firewall throughput
  1Gbps 3DES/AES VPN throughput
  450 Mbps IPS/IDP Throughput
  600 Mbps Antivirus Throughput
  700 Mbps Application Throughput
  Concurrent session: 500,000
  VPN Tunnel: 200
  D-Link DFL-870
  Powerful security solution that provided integrated Firewall, Intrusion Prevention System(IPS), Anti-Virus, Load Balance, Fault-Tolerance, Zone-Defense, Web Content Filtering, User Authentication, Denial of Service (DoS) protection as well as Virtual Private Network (VPN) support.
  6 x 10/100/1000Mbps configurable Ethernet ports
  4Gbps firewall throughput
  1Gbps 3DES/AES VPN throughput
  450 Mbps IPS/IDP Throughput
  600 Mbps Antivirus Throughput
  700 Mbps Application Throughput
  Concurrent session: 500,000
  VPN Tunnel: 200

  23,581,000 đ

  Tin Tức mới

  Thông báo EOL các dòng sản phẩm Juniper Networks

  Thông báo EOL các dòng sản phẩm Juniper Networks (datech.vn)

  Thiết bị mạng Cisco, giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp của bạn.

  Cung cấp thiết bị mạng Cisco chính hãng. (datech.vn)

  NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG CISCO, HÃNG CISCO.

  NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG CISCO, HÃNG CISCO. Cisco chính hãng phân phối thiết bị mạng Switch Cisco Catalyst 3850, 3650, 2960 uy tín cho dự án công trình (datech.vn)

  NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG FORTINET, HÃNG FORTINET, FIREWALL FORTIGATE.

  NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG FORTINET, HÃNG FORTINET, FIREWALL FORTIGATE. Thiết bị tường lửa fortigate: FortiGate-30E(FG-30E), FortiGate-50E(FG-50E), FortiGate-60E(fg-60e), FortiGate-61E(fg-61e), Fortigate 80E(fg-80e), FortiGate-100E(fg-100e), FortiGate-101E(fg-101e), FortiGate-200E(FG-200E), FortiGate-300E(fg-300e).

  NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG CISCO - GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN CISCO, HÃNG CISCO

  NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG CISCO - GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN CISCO, HÃNG CISCO (datech.vn)

  FG 60E - Firewall Fortinet FortiGate® 60 Series

  Phân phối thiết bị firewall fortigate, fortiwifi , switch fortinet (datech.vn)

  Phân phối thiết bị mạng D-Link

  Nhà phân phối thiết bị mạng D-Link tại Việt Nam, phân phối switch d-link (datech.vn)

  Phân phối thiết bị mạng juniper

  Phân phối thiết bị mạng juniper, switch juniper, firewall juniper. Ex2300, ex2200, ex3300, ex4300,.... (datech.vn)

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CONTROLLER UNIFI FPT

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CONTROLLER UNIFI FPT (datech.vn)

  HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH ROUTER WI-FI CŨ THÀNH ACCESS POINT

  HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH ROUTER WI-FI CŨ THÀNH ACCESS POINT. (datech.vn)
   
   
  Hỗ trợ trực tuyến