Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. - ĐT: 024 32012368
08:00 - 17:00

FC-10-0061E-950-02-12 - Fortinet NGFW Licenses

200 lượt xem

0 đ lehaos_kichhoatchietkhau

  • Mã sản phẩm: FC-10-0061E-950-02-12
  • Loại sản phẩm: Firewall Fortigate

Bản quyền phần mềm FC-10-0061E-950-02-12 - Fortinet NGFW Licenses với1 year Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) of FG-61E

Số lượng:

Bản quyền phần mềm FC-10-0061E-950-02-12 - Fortinet NGFW Licenses với1 year Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) of FG-61E

Mô tả về FC-10-0061E-950-02-12: 

1 year Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) of FG-61E