Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. - ĐT: 024 32012368
08:00 - 17:00

JUNIPER SRX320-SYS-JB

691 lượt xem

0 đ lehaos_kichhoatchietkhau

  • Mã sản phẩm: SRX320-SYS-JB
  • Loại sản phẩm: Firewall Juniper

Thiết bị tường lửa JUNIPER SRX320-SYS-JB, SRX320 Services Gateway includes hardware (8GE, 2x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power adapter and cable) and Junos Software Base (Firewall, NAT, IPSec, Routing, MPLS and Switching). RMK not included
 

Số lượng:

Thiết bị tường lửa firewall JUNIPER SRX320-SYS-JB.
SRX320 Services Gateway includes hardware (8GE, 2x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power adapter and cable) and Junos Software Base (Firewall, NAT, IPSec, Routing, MPLS and Switching). RMK not included
Tổng quan về SRX320-SYS-JB
SRX320-SYS-JB là Cổng dịch vụ SRX320 bao gồm phần cứng (khe cắm 8GE, 2x MPIM, RAM 4G, Flash 8G, bộ điều hợp nguồn và cáp) và Cơ sở phần mềm Junos (Tường lửa, NAT, IPSec, Định tuyến, MPLS và Chuyển mạch). Không bao gồm RMK. Cổng dịch vụ SRX320 củng cố các giao diện bảo mật, định tuyến, chuyển mạch và mạng WAN cho các doanh nghiệp phân tán nhỏ. Với khả năng giảm thiểu mối đe dọa tiên tiến, cổng dịch vụ cung cấp kết nối an toàn và hiệu quả về chi phí giữa các doanh nghiệp phân tán.
SKU SRX320-SYS-JB
Description SRX320 Services Gateway includes hardware (8GE, 2x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power adapter and cable) and Junos Software Base (Firewall, NAT, IPSec, Routing, MPLS and Switching). RMK not included
Junos OS software version tested Junos OS 15.1X49
Firewall performance (max) 1 Gbps
IPS performance 100 Mbps
AES256+SHA-1 / 3DES+SHA-1 VPN performance 250 Mbps
Maximum concurrent sessions 64,000
New sessions/second (sustained, TCP, 3-way) 5000
Maximum security policies 1000
Maximum security intelligence data feed entries in firewall rules database N/A
SKU SRX345-SYS-JB  
Description SRX345 Services Gateway includes hardware (16GE, 4x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power supply, cable and RMK) and Junos Software Base (Firewall, NAT, IPSec, Routing, MPLS and Switching).  
Junos OS software version tested Junos OS 15.1X49  
Firewall performance (max) 5 Gbps  
IPS performance 500 Mbps  
AES256+SHA-1 / 3DES+SHA-1 VPN performance 800 Mbps  
Maximum concurrent sessions 375,000  
New sessions/second (sustained, TCP, 3-way) 20,000  
Maximum security policies 4000  
Maximum security intelligence data feed entries in firewall rules database N/A