CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


Sự khác biệt chính giữa các giao thức HSRP, VRRP và GLBP là gì

05/12/2022
Bookmark Tin tức

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến việc so sánh các giao thức dự phòng firts hop. HSRP, VRRP và GLBP là ba giao thức dự phòng firt hop chính. Để đưa ra quyết định đúng đắn cho mạng của mình, bạn nên biết những điều cơ bản về cả ba.

Biểu đồ sau đây cung cấp sự khác biệt giữa các giao thức HSRP Vs VRRP Vs GLBP.

Sự khác biệt giữa các giao thức HSRP, VRRP và GLBP

Protocol FeaturesHSRPVRRPGLBP
ScopeCisco ProprietaryIEEE standardCisco proprietary
StandardRFC2281RFC3768none
OSI LayerLayer-3Layer-3Layer-2
Load BalancingNoNoYes
Multicast Group IP address224.0.0.2 in version 1224.0.0.102 in version 2224.0.0.18224.0.0.102
Transport Port NumberUDP 1985UDP 112UDP 3222
TimersHello – 3 secAdvertisement – 1 secHello – 3sec
Hold – 10 secMaster down time = 3*Advertisement Time + Skew TimeSkew Time = (256-            Priority)/256Hold – 10sec
ElectionActive Router:1.Highest Priority2. Highest IP address (Tiebreaker)Master Router: (*)
1-Highest Priority
2-Highest IP (Tiebreaker)
Active Virtual Gateway:
1-Highest Priority
2-Highest IP (Tiebreaker)
Router Role-One Active Router, one Standby Router-one or morelistening Routers– One Active Router- One or More Backup Routers– One AVG (Active Virtual Gateway)- up to 4 AVF Routers on the group (Active Virtual Forwarder) passing traffic.- up to 1024 virtual Routers (GLBP groups) per physical interface.
PreemptIf Active Router(Highest Priority) is down and up again, Preempt should be configured to become a Active Router again By default Preempt is ON in VRRP, If Active Router is down and up again, It will automatically become a MasterRouterIf Active Router(Highest Priority) is down and up again, Preempt should be configured to become a Active Router again.
Group Virtual Mac Address0000.0c07.acxx0000.5e00.01xx0007.b4xx.xxxx
IPv6 supportYesNoYes

Chú ý: Trong VRRP group, Router nào được cấu hình group là IP thực sẽ trở thành Active Router, IOS sẽ quản lý để tạo VRRP Router có IP thật là master bằng cách đặt priority là 255, biết rằng phạm vi cấu hình là [1-254].

Kết luận

Khi bạn cấu hình thiết bị router Cisco, bạn nên cân nhắc cách cấu hình giao thức sao cho phù hợp với hệ thống mạng tại công ty của bạn.

Để biết thêm về dịch vụ cấu hình cài đặt thiết bị mạng Cisco, vui lòng liên hệ datech.vn để được hỗ trợ.