Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. - ĐT: 024 32012368
08:00 - 17:00
Switch Cisco Industrial (43 Sản phẩm)
Cisco IE-2000U-16TC-GP Cisco IE-2000U-16TC-G-X Cisco IE-2000U-8TC-G Cisco IE-2000U-4T-G Cisco IE-2000-8TC-G-L Cisco IE-2000-16PTC-G-E Cisco IE-2000-16PTC-G-L Cisco IE-2000-4TS-G-B Cisco IE-2000-16T67P-G-E Cisco IE-2000-8T67P-G-E Cisco IE-2000-16TC-B Cisco
Cisco IE-2000U-16TC-GP
47,911,500 vnđ
Cisco IE-2000U-16TC-G-X
42,061,000 vnđ
Cisco IE-2000U-8TC-G
29,039,000 vnđ
Cisco IE-2000U-4T-G
17,491,000 vnđ
Cisco IE-2000-8TC-G-L
21,000,000 vnđ
Cisco IE-2000-16PTC-G-E
46,741,000 vnđ
Cisco IE-2000-16PTC-G-L
44,986,000 vnđ
Cisco IE-2000-4TS-G-B
16,321,000 vnđ
Cisco IE-2000-16T67P-G-E
62,244,000 vnđ
Cisco IE-2000-8T67P-G-E
47,911,000 vnđ
Cisco IE-2000-16TC-B
31,531,000 vnđ
Cisco IE-2000-4TS-L
12,296,000 vnđ
Cisco IE-2000-24T67-B
56,241,000 vnđ
Cisco IE-2000U-4S-G
17,500,000 vnđ
Cisco IE-2000U-4TS-G
17,491,000 vnđ
Cisco IE-2000-8TC-G-B
22,171,000 vnđ
Cisco IE-2000U-16TC-G
37,381,000 vnđ
Cisco IE-2000-8TC-B
19,831,000 vnđ
Cisco IE-2000-4S-TS-G-B
18,509,000 vnđ
Cisco IE-2000-16PTC-G-NX
57,271,500 vnđ