Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. - ĐT: 024 32012368
08:00 - 17:00
Switch Cisco (156 Sản phẩm)
C9300-48T-A C9300-24T-E C9300-24P-A C9300-24T-A C9300L-48T-4G-A C9300-24UX-A Cisco C9300-48S-E Cisco C9300-48S-A Cisco C9300-24S-E Cisco C9300-24S-A C1000-48FP-4X-L - Cisco Catalyst 1000 Series Switches C1000-48P-4X-L - Cisco Catalyst 1000 Series Switches