Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. - ĐT: 024 32012368
08:00 - 17:00
Switch Juniper (49 Sản phẩm)
Juniper Networks EX6200 (EX6210-S64-96T-A25) EX2300-48T-TAA - Juniper EX2300 Series Ethernet Switches EX4300-48P-TAA - Juniper EX4300 Series Ethernet Switches Juniper EX4600-40F-AFI Juniper EX2300-24MP Juniper EX4300-48T-DC-AFI Juniper EX4300-48T-AFI Juni