Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. - ĐT: 024 32012368
08:00 - 17:00
Thiết bị Draytek (45 Sản phẩm)
Router Aptek AC752P Router Aptek A196GU Router Aptek A134GHU Router Aptek A122e Router Aptek N302 Router Aptek L300 Switch Aptek SG2244P Switch Aptek SG2244P Switch Aptek SG2164P Switch Aptek SG2082P Switch Aptek SF1082P Switch Aptek SF1082FP Switch Aptek
Router Aptek AC752P
Router Aptek AC752P
Hãng sản xuất:
APTEK
1,550,000 vnđ
Router Aptek A196GU
Router Aptek A196GU
Hãng sản xuất:
APTEK
2,150,000 vnđ
Router Aptek A134GHU
Router Aptek A134GHU
Hãng sản xuất:
APTEK
1,690,000 vnđ
Router Aptek A122e
Router Aptek A122e
Hãng sản xuất:
APTEK
590,000 vnđ
Router Aptek N302
Router Aptek N302
Hãng sản xuất:
APTEK
315,000 vnđ
Router Aptek L300
Router Aptek L300
Hãng sản xuất:
APTEK
2,450,000 vnđ
Switch Aptek SG2244P
Switch Aptek SG2244P
Hãng sản xuất:
APTEK
7,450,000 vnđ
Switch Aptek SG2244P
Switch Aptek SG2244P
Hãng sản xuất:
APTEK
7,450,000 vnđ
Switch Aptek SG2164P
Switch Aptek SG2164P
Hãng sản xuất:
APTEK
6,450,000 vnđ
Switch Aptek SG2082P
Switch Aptek SG2082P
Hãng sản xuất:
APTEK
2,950,000 vnđ
Switch Aptek SF1082P
Switch Aptek SF1082P
Hãng sản xuất:
APTEK
1,980,000 vnđ
Switch Aptek SF1082FP
Switch Aptek SF1082FP
Hãng sản xuất:
APTEK
1,250,000 vnđ
Switch Aptek SF1042P
Switch Aptek SF1042P
Hãng sản xuất:
APTEK
930,000 vnđ
Switch Aptek SG1240
Switch Aptek SG1240
Hãng sản xuất:
APTEK
1,590,000 vnđ
Switch Aptek SG1160
Switch Aptek SG1160
Hãng sản xuất:
APTEK
1,490,000 vnđ
Switch Aptek SG1080
Switch Aptek SG1080
Hãng sản xuất:
APTEK
650,000 vnđ
Volktek MEN-4532B
Volktek MEN-4532B
Hãng sản xuất:
VOLKTEK
16,750,000 vnđ
Volktek MEN-6412
Volktek MEN-6412
Hãng sản xuất:
VOLKTEK
9,850,000 vnđ
Volktek NSH-3428P
Volktek NSH-3428P
Hãng sản xuất:
VOLKTEK
Liên hệ vnđ
Volktek NSH-3410P
Volktek NSH-3410P
Hãng sản xuất:
VOLKTEK
Liên hệ vnđ