Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. - ĐT: 024 32012368
08:00 - 17:00
Thiết bị mạng 3Onedata (4 Sản phẩm)
3Onedata IPS3110-2GC-8POE 3Onedata IES1024 Switch công nghiệp 3Onedata IES7110-2GS Switch công nghiệp 3Onedata IES7112G-4GS