Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. - ĐT: 024 32012368
08:00 - 17:00
Thiết bị mạng Cisco (560 Sản phẩm)
Cisco AIR-AP1542I-S-K9 C9200L-24T-4G-E - Cisco Switch Catalyst 9200 CBS350 Managed 48-port GE, PoE, 4x10G SFP+ CBS350 Managed 48-port GE, 4x10G SFP+ CBS350 Managed 24-port GE, Full PoE, 4x10G SFP+ CBS350 Managed 24-port GE, PoE, 4x10G SFP+ CBS350 Managed
Cisco AIR-AP1542I-S-K9
Cisco AIR-AP1542I-S-K9
Hãng sản xuất:
CISCO
16,580,000 vnđ
C9200L-24T-4G-E - Cisco Switch Catalyst 9200
35,280,000 vnđ
CBS350 Managed 48-port GE, PoE, 4x10G SFP+
CBS350 Managed 48-port GE, PoE, 4x10G SFP+
Hãng sản xuất:
CISCO
18,579,600 vnđ
CBS350 Managed 48-port GE, 4x10G SFP+
CBS350 Managed 48-port GE, 4x10G SFP+
Hãng sản xuất:
CISCO
14,976,000 vnđ
CBS350 Managed 24-port GE, Full PoE, 4x10G SFP+
15,479,100 vnđ
CBS350 Managed 24-port GE, PoE, 4x10G SFP+
CBS350 Managed 24-port GE, PoE, 4x10G SFP+
Hãng sản xuất:
CISCO
11,395,800 vnđ
CBS350 Managed 24-port GE, 4x10G SFP+
CBS350 Managed 24-port GE, 4x10G SFP+
Hãng sản xuất:
CISCO
9,547,200 vnđ
CBS350 Managed 48-port GE, Full PoE, 4x1G SFP
18,287,100 vnđ
CBS350 Managed 48-port GE, PoE, 4x1G SFP
CBS350 Managed 48-port GE, PoE, 4x1G SFP
Hãng sản xuất:
CISCO
14,625,000 vnđ
CBS350 Managed 48-port GE, 4x1G SFP
CBS350 Managed 48-port GE, 4x1G SFP
Hãng sản xuất:
CISCO
10,998,000 vnđ
CBS350 Managed 24-port GE, Full PoE, 4x1G SFP
10,927,800 vnđ
CBS350 Managed 24-port GE, PoE, 4x1G SFP
CBS350 Managed 24-port GE, PoE, 4x1G SFP
Hãng sản xuất:
CISCO
7,335,900 vnđ
CBS350 Managed 24-port GE, 4x1G SFP
CBS350 Managed 24-port GE, 4x1G SFP
Hãng sản xuất:
CISCO
5,639,400 vnđ
CBS350 Managed 16-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G SFP
6,458,400 vnđ
CBS350 Managed 16-port GE, PoE, 2x1G SFP
CBS350 Managed 16-port GE, PoE, 2x1G SFP
Hãng sản xuất:
CISCO
5,873,400 vnđ
CBS350 Managed 16-port GE, 2x1G SFP
CBS350 Managed 16-port GE, 2x1G SFP
Hãng sản xuất:
CISCO
4,048,200 vnđ
CBS350 Managed 8-port GE, Full PoE, Ext PS, 2x1G Combo
4,258,800 vnđ
CBS350 Managed 8-port GE, PoE, Ext PS, 2x1G Combo
3,521,700 vnđ
CBS350 Managed 8-port GE, PoE, 2x1G Combo
CBS350 Managed 8-port GE, PoE, 2x1G Combo
Hãng sản xuất:
CISCO
4,177,000 vnđ
CBS350 Managed 8-port GE, Ext PS, 2x1G Combo
2,609,000 vnđ